Oś Świata/Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce

O autorce

Moja droga zawodowa nie jest prosta, ale doprowadziła mnie do dziedziny, którą zawsze chciałam się zajmować. Dziś chyba najtrafniej będzie powiedzieć, że zajmuję się metodyką i neurodydaktyką, ale również twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Moim marzeniem jest zmiana modelu edukacyjnego i wprowadzenie do polskich szkół nowej kultury edukacyjnej, która opierałaby się na talentach i silnych stronach naszych dzieci, a nie, jak dziś, na ich słabościach. Innymi słowy  chciałabym, żebyśmy mogli odejść od wciąż jeszcze dominującej w naszych szkołach kultury błędu i stworzyć kulturę doceniania.

W mojej karierze zawodowej pracowałam w liceum ogólnokształcącym, w szkole podstawowej, w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu, (w którym spędziłam wiele bardzo dobrych i twórczych lat i w którym mogłam pracować ze wspaniałymi ludźmi), prowadziłam wykłady z pedagogiki wczesnoszkolnej w DSW i zajęcia w ramach studiów podyplomowych w WSG. Obecnie pracuję w firmie Young Digital Planet, która zajmuje się tworzeniem materiałów edukacyjnych.

Tworzeniem materiałów zajmuję się już od wielu lat i uważam, że czas już odejść od starych wzorców. Nowa kultura edukacyjna, polegająca na odejściu od kultury nauczania i przejściu do kultury uczenia się, wymaga nowego rodzaju zadań i ćwiczeń. Prowadzę również szkolenia dla nauczycieli.

Obecnie współtworzę projekt „Budząca się Szkoła”. Jest to inicjatywa zainicjowania oddolnego ruchu zmiany szkół.

Osoby zainteresowane neurodydaktyką mogą sięgnąć po moją ostatnią książkę „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”, wydaną przez toruńskie Wydawnictwo Naukowe UMK (2013).  Tylko to wydawnictwo ma prawa do mojej książki!

 

Osoby zainteresowane dydaktyką języków obcych mogą sięgnąć po książkę wydaną przez Fraszkę Edukacyjną „Między podręcznikiem a internetem” (Warszawa 2013). Zawiera ona wiele przykładów lekcji języków obcych, które oparte są na prawdziwej komunikacji językowej, podczas gdy dziś dominują metody oparte na symulacji komunikacji. Dla mózgu symulacja komunikacji jest czymś z gruntu różnym od prawdziwej komunikacji.

Do listopada 2015 brałam udział w pracach Zespołu Strategicznego przy minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej.