Oś Świata/Kolokolo Bird

O autorze

Dawno temu nauczyciel akademicki. A dziś tutor kilkorga znajomych dzieci, próbujący podtrzymać w nich ciekawość poznawczą, uczyć naukowego oglądu świata i naprawiać szkody wyniesione ze szkoły: zniechęcenie i poczucie bezsensu. Nie jestem nauczycielem, nie mam profesjonalnych związków z edukacją instytucjonalną, swoje zajęcia prowadzę w dystansie i obojętności (mniej lub bardziej życzliwej) do działań szkoły, a czasami nawet w kontrze do niej.

Jako cel przyjmuję coś innego, niż zwykła robić to szkoła. Nie zajmuję się działaniem doraźnym, czyli korepetycjami, mającymi pomóc w zaliczeniu klasówki, roku, egzaminu. To są efekty uboczne, choć moi podopieczni nie miewają problemów egzaminacyjnych. Naszym wspólnym (moim, rodziców i samych dzieci – tu panuje consensus) celem jest utrzymanie ciekawości poznawczej, pomoc w budowie światopoglądu (nasze dyskusje często schodzą na tematy czysto filozoficzne), ogólny rozwój intelektualny (choć skupiam się głównie na naukach ścisłych)  w przyjaznej atmosferze. Często wykraczamy bardzo daleko poza „podstawę programową” i niespecjalnie przejmujemy się pozostawianiem pewnych luk w jej „przerobieniu” tam, gdzie nie grozi to  katastrofą szkolno-egzaminacyjną. Z tematami wędrujemy za zainteresowaniami ucznia równie często, co za zaproponowanymi przeze mnie. Uczymy się przez rozmowę, dyskusję, czasem spór intelektualny, eksperyment, zabawę, lekturę – niemal wcale przez wykład, czy tłuczenie zadań i szkolnych ćwiczeń.

Nie uczę tych młodych ludzi. Uczymy się razem – oni się uczą przy pewnej mojej pomocy, a i ja się też czegoś uczę przy tej okazji.

Prywatne komentarze i pytania proszę kierować na adres:  mornay@o2.pl