Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘wymagania szkolne’

10.10
2020

Ile nauki stracili uczniowie z powodu COVID? 

Nie ma jeszcze ogólnych badań na ten temat. Wielu nauczycieli widzi czarny obraz.

Organizacja non-profit NWEA w USA przewiduje, że uczniowie stracili mniej więcej jedną trzecią roku w czytaniu i pół roku w matematyce. Organizacja CREDO zajmująca się badaniami edukacyjnymi prognozuje, że przeciętny uczeń stracił od 136 do 232 dni nauki matematyki. Firma doradcza McKinsey przewiduje, że do jesieni 2021 r. uczniowie stracą nawet trzy miesięce nauki, w zależności od jakości nauczania na odległość.

Paul von Hippel badacz edukacyjny twierdzi, że badania nie opierają się na faktycznych danych, bo takich nie ma. Brane są pod uwagę pewne dane statystyczne i prognozy.

Bez względu jak naprawdę wygląda strata nauki uczniów, jest ona faktem i musimy sobie z nią poradzić.

czytaj więcej…

05.10
2020

Trzy pomysły na wyrównywanie nierówności w nauce po zdalnym nauczaniu

Jest raczej pewne, że wielu uczniów będzie miało tej jesieni braki w wiedzy i umiejętnościach. Zamknięcia szkół i przejście na nauczanie zdalne spowodowało, że część uczniów wypadła z nauczania, a część tylko markowała w nim udział. Szczególnie dotyczy to uczniów, którzy już wcześniej mieli problemy w nauce, a w nauczaniu zdalnym nie mogli uzyskać należytej pomocy.

Teraz nauczyciele mogą chcieć szybko wyrównać straty, poprzez ocenę „strat” i uzupełnienie ich w szybkim tempie. Pomysły te mają dobre intencje, ale (szczególnie w nauczaniu np. matematyki) nie są dobre. Przyspieszenie nauczania nie prowadzi do zrozumienia przez uczniów tematu. Za to chęć ocenienia – co już uczniowie wiedzą, a czego nie  i przeprowadzanie sprawdzianów ocenianych stopniem, powoduje, że uczniowie stresują się, a to hamuje ich zaangażowanie i wręcz uniemożliwia naukę.

Prawdopodobnie nikt nie da nauczycielom dodatkowego czasu na wyrównanie strat. Dlatego warto zastanowić się, co można zrobić.

czytaj więcej…

20.09
2020

Nadrabianie strat w nauce

Niezwykła sytuacja związana z pandemią spowodowała, że wielu uczniów będzie potrzebowało pomocy w nadrobieniu strat w uczeniu się.  Szacuje się, że uczniowie mają około trzy miesięczne braki w opanowaniu wiedzy. Występują duże różnice pomiędzy rejonami tak zwanymi bogatymi, gdzie uczniowie mieli dostęp do nauki synchronicznej, a biednymi, gdzie nauka odbywała się tylko na zasadzie zadawania prac domowych. Wielu uczniów (badania pokazują, że 1/3) nie było objętych systematycznym nauczaniem tej wiosny.

Problem jest bardzo poważny i nie można nad nim przejść do porządku.

czytaj więcej…

15.08
2020

Pierwsze kilka tygodni w szkole we wrześniu

Początek roku szkolnego ujawni jeden z trudnych problemów – zróżnicowanie w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Problem ten występował też dawniej, ale teraz będzie on poważniejszy, gdyż nie możemy zakładać, że uczniowie nauczyli się czegokolwiek w drugim semestrze poprzedniego roku.

Jak sobie z tym poradzić w trzech krokach.

czytaj więcej…

03.08
2020

Czy otwarcie szkół pogorszy stan pandemii?

Na to pytanie, to tylko Pan Bóg zna odpowiedź. Ponieważ właściwie mało wiemy, to trudno prorokować. Znalazłam artykuł (USA) przedstawiający kilka badań na temat rozprzestrzenienia się wirusa. Może one dadzą nam jakieś wskazówki? Jedno, co pewne, to sami się przekonamy na własnej skórze we wrześniu.

czytaj więcej…

11.07
2020

Powrót do szkół w Australii, Danii i Tajwanie

Krótki opis, jak zrobiły to szkoły w państwach wskazanych w tytule.

czytaj więcej…

07.07
2020

Planowanie przed wrześniem 2020

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne nie dorówna nauczaniu rzeczywistemu. Jednak możliwe, że będziemy musieli na nie częściowo przejść, a może nawet tylko takie kontynuować.

Cały świat zastanawia się, jak to zrobić najmniejszymi kosztami.

Są wakacje, ale problemy już teraz trzeba rozwiązywać i przede wszystkim PLANOWAĆ.

Wariant całkowitego powrotu do szkół od września 2020 roku nie jest możliwy, gdyż pandemia może powrócić, ta albo inna. Trzeba przygotować różne warianty.

Planować powinny władze oświatowe i szkoły, które będą musiały te plany realizować.

Czym powinniśmy się zająć? 15 obszarów do zaplanowania: zmiana programów nauczania; zapewnienie wsparcia nauczycielom, ocenianie i monitorowanie procesu uczenia się; nauczanie synchroniczne; wsparcie technologiczne; usprawnienie zdalnego procesu wychowawczego; uwzględnienie zagrożenia od strony internetu; włączenie w nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach, zapewnienie uczniom indywidualnych konsultacji; udział rodziców; wspólna platforma szkoleniowa dla szkoły; uwzględnienie sytuacji nauczycieli; współpraca nauczycieli; nauka praktyczna i kondycja fizyczna i dostosowanie przepisów.

czytaj więcej…

17.05
2020

Oszukiwanie podczas egzaminów

Od 11 do 22 maja miały się odbywać egzaminy na uczelnie w USA. Okazało się, że niektórzy ze zdających oszukiwali poprzez  – nakłanianie kogoś innego do pisania testu oraz dzielenie się treścią egzaminu z innymi osobami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Powstało pytanie, czy i jak zapewnić uczciwość na egzaminie, gdy zdający go  przystępują do testów z własnych komputerów domowych.

Artykuł na ten temat, choć bez odpowiedzi na to pytania:

https://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2020/05/worries_persists_as_ap_registrations_are_cancelled_for_students_caught_planning_to_cheat.html?cmp=eml-enl-tl-news2&M=59575463&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

Myślę, że problem może dotyczyć również Polski, o ile egzaminy będą przeprowadzane online.

czytaj więcej…

27.02
2020

Autonomia nauczycieli

Jim Knight w swoim artykule (link na końcu) napisał, że jego własne doświadczenie w pracy coachingowej z nauczycielami i badania naukowe pokazują, że uznanie i uhonorowanie autonomii nauczycieli jest istotną i podstawową częścią skutecznego ich coachingu.

Jak rozumieć autonomię nauczyciela?

W każdej instytucji istnieją obowiązujące reguły, trzeba je przestrzegać. Nie można np. wybrać nocnego czasu pracy, tylko dlatego, że ktoś nie lubi rano wstawać. W szkole też są pewne profesjonalne reguły. Łamanie tych reguł nie jest przejawem autonomii nauczyciela. Pierwszą rzeczą, która warto jest ustalić, to zakres obowiązujących reguł.

Kluczowym słowem dla autonomii jest wybór, a właściwie możliwość dokonywania wyboru.

Coraz więcej badań pokazuje, że osoby nie mające wyboru, nie są zmotywowane do pracy. Zdaniem naukowców autonomia jest niezbędna dla motywacji. Narzucanie odgórnie rozwiązań prawie zawsze owocuje porażką (Amabile et al., 1996; Deci & Ryan, 2000; Pink, 2009; Seligman, 2012).

czytaj więcej…

05.02
2020

Spędź jeden dzień szkolny jako cień ucznia

Jeśli chcesz zmienić swoje nauczanie i poprawić los twoich uczniów, to zdecyduj się na jeden dzień w roli cienia jednego z uczniów. Prawdopodobnie miałeś już takie doświadczenie, ale w mniejszym zakresie. Uczestniczyłeś w obserwacji lekcji innego nauczyciela. Czy pamiętasz, jakie to było wyczerpujące? 45 minut skupienia, wykonywania (często nudnych) poleceń i oceniania. A to tylko jedna lekcja!

Dodatkowo musisz sobie zdać sprawę, że jako osoba dorosła znałeś już treści lekcji i nie musiałeś robić wysiłku, aby je zrozumieć. Nie groziło ci też wywołanie do odpowiedzi, ewentualna kompromitacja przed nauczycielem i kolegami i ocena niedostateczna. Było ci znacznie łatwiej.

Może teraz podejmiesz wyzwania bycia uczniem w twojej szkole przez jeden dzień.

czytaj więcej…