Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘wybór’

10.10
2019

Szkoła wymaga zmian

Po przeprowadzeniu pilotażowym jednej z rozmów o nauczaniu, dotyczącej wpływu na motywacje uczniów, Elżbieta Frankowska- Cyfra dyrektorka SP w Białołęce napisała podsumowanie, które przedstawiam w poniższym wpisie. Pani dyrektor i jej nauczyciele odnieśli się do zmian jakie powinny zajść w polskiej szkole, a szczególnie w zakresie wyboru, motywacji i kształcenia kompetencji.

czytaj więcej…

29.04
2015

Pomoce

Z reguły jestem przeciwna gotowym – pomocom i kartom pracy. Moim zdaniem, jest z nimi tak samo, jak z korzystaniem z podręcznika, czy gotowych scenariuszy lekcji. Jeśli nie jesteśmy gotowi modyfikować przygotowanych przez kogoś scenariuszy, czy pomocy, to one nas ograniczają i pozbawiają twórczego podejścia do nauczania. Za to przewagę gotowych pomocy widzę w tym, że  są dobrze i estetycznie wykonane, a część z nich może być wielokrotnie używana. Jednak to nie rekompensuje wady w postaci niedostosowania takich pomocy do potrzeb MOICH uczniów.  Zdecydowanie wolę, gdy nauczyciel inspirując się gotowa pomocą sam ją przygotuje tak, aby była pomocna przy realizacji jego celów. Z moich doświadczeń wiem, że uczniowie cenią sobie pomoce, które sam nauczyciel dla nich przygotował.

czytaj więcej…