Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘wybór’

25.05
2020

Nowa motywacja

W szkole zakładaliśmy, że uczniowie będą się uczyć, aby perspektywie otrzymać dobre stopnie i dostać się do dobrych szkół. Teraz oceny straciły sens, a w konsekwencji stopnie jako nagrody przestały działać. Możliwe, że przeszedł czas weryfikacji sposobu motywowania uczniów poprzez wystawianie stopni?

Czy stopnie motywują?

Od dawna istnieje przekonanie, że oceny są ważne, ponieważ motywują.  Wielu pedagogów krytykuje system szkolny oparty na ocenianiu, ale wielu również uważa, że po zlikwidowaniu ocen, uczniowie nie będą się uczyć. Ten pogląd (dość powszechny) nie jest poparty badaniami, nawet więcej, są dowody na to, że system oceniania stopniami działa przeciwnie, czyli szkodzi motywacji i hamuje proces uczenia się (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969594X.2014.988121).

Richard Ryan i Edward Deci długie lata badali problem motywacji do nauki. Wykazali, że uczniowie pracują ciężej, uczą się więcej i mają większe szanse na rozwój, gdy są wewnętrznie zdeterminowani i motywowani.

czytaj więcej…

03.12
2019

Przemyślana praca domowa

Wiele mówi się w oświacie na temat pracy domowej. Czy w ogóle ma być, czy i ewentualnie jaka, praca domowa jest korzystna dla procesu uczenia się. Przeczytałam krótki artykuł Cathy Vatterott w Teacher Magazine, w którym autorka (też książek na ten temat) wyraża pogląd, że zamiast eliminować pracę domową, warto ją tak planować, aby pomagała uczyć się wszystkim uczniom.

Uczniowie nie mają motywacji do odrabiania prac domowych, w dużej części dlatego, że nie postrzegają jej jako ważnej dla ich uczenia się. Dla większości jest to tylko zadanie do odrobienia, nie widzą jego znaczenia i indywidualności. Uczniowie nie mają poczucia wkładu własnego w proces uczenia się, są jedynie biernymi odbiorcami (Wiliam, D. (2016). The secret of effective feedback. Educational Leadership, 73(7), 10–15.).

W szkole nie wykorzystujemy naturalnej chęci uczniów do kształcenia swych umiejętności i pokonywanie wyzwań, zadajemy jedno zadanie wszystkim uczniom i mamy nadzieję, że uczniowie poprzez jego wykonanie naucza się czegoś (Vatterott, C. (2014). Student-owned homework. Educational Leadership, 71(6), 39–42).

Klucz leży w zaangażowaniu uczniów w uczenie się, aby proces uczenia się leżał w ich rękach. Ale jak to zrobić?

Jedną z podpowiedzi jest WYBÓR (Anderson, M. (2016). Learning to choose, choosing to learn: The key to student motivation and achievement. Alexandria, VA: ASCD). Każdy wybór stosowany w pracy domowej jest pożądany.

Weźmy przykład, gdyż na przykładzie najwięcej się uczymy. Niech naszym celem dla wszystkich uczniów w klasie będzie – zapamiętanie tabliczki mnożenia.

Praca domowa może wyglądać tak:

  1. Utwórz własną metodę zapamiętywania tabliczki mnożenia. Możesz posłużyć się wierszem, graficznym przedstawieniem, stworzeniem siatki liczb lub mapy myśli, rapowanie lub innym własnym sposobem.
  2. Jutro podziel się swoim pomysłem na forum klasy.
  3. Przećwicz w tym tygodniu na sobie swoją metodę.
  4. Oceń skuteczność swojej metody na podstawie testu, który zaplanowaliśmy na koniec tygodnia.

https://www.teachermagazine.com.au/articles/teachers-bookshelf-rethinking-homework

 

10.10
2019

Szkoła wymaga zmian

Po przeprowadzeniu pilotażowym jednej z rozmów o nauczaniu, dotyczącej wpływu na motywacje uczniów, Elżbieta Frankowska- Cyfra dyrektorka SP w Białołęce napisała podsumowanie, które przedstawiam w poniższym wpisie. Pani dyrektor i jej nauczyciele odnieśli się do zmian jakie powinny zajść w polskiej szkole, a szczególnie w zakresie wyboru, motywacji i kształcenia kompetencji.

czytaj więcej…

29.04
2015

Pomoce

Z reguły jestem przeciwna gotowym – pomocom i kartom pracy. Moim zdaniem, jest z nimi tak samo, jak z korzystaniem z podręcznika, czy gotowych scenariuszy lekcji. Jeśli nie jesteśmy gotowi modyfikować przygotowanych przez kogoś scenariuszy, czy pomocy, to one nas ograniczają i pozbawiają twórczego podejścia do nauczania. Za to przewagę gotowych pomocy widzę w tym, że  są dobrze i estetycznie wykonane, a część z nich może być wielokrotnie używana. Jednak to nie rekompensuje wady w postaci niedostosowania takich pomocy do potrzeb MOICH uczniów.  Zdecydowanie wolę, gdy nauczyciel inspirując się gotowa pomocą sam ją przygotuje tak, aby była pomocna przy realizacji jego celów. Z moich doświadczeń wiem, że uczniowie cenią sobie pomoce, które sam nauczyciel dla nich przygotował.

czytaj więcej…