Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘współpraca’

15.01
2020

Panel uczniów Szkole Podstawowej nr 3. w Mińsku Mazowieckim

W panelu brali udział uczniowie pracujący obecnie z OK zeszytem na lekcjach matematyki lub języka polskiego, rodzice uczniów oraz absolwenci uczęszczający teraz do liceum, w którym nauczyciele nie pracują (na razie) z OK zeszytem. Panel w dniu 11 stycznia 2020 roku prowadziła organizatorka konferencji Joanna Sułek.

Panel był niezwykle ciekawy, warto przeczytać, co sadzą uczniowie o pracy z ocenianiem kształtującym z wykorzystaniem OK zeszytu.

Przeważały doceniania OK zeszytu za:

 • uporządkowanie materiału i myśli,
 • pomoc w uczeniu się,
 • możliwość przygotowania się do sprawdzianów – uczeń wie, czego ma się nauczyć,
 • znajomość celów i kryteriów,
 • czynnik wpływający na polubienie przedmiotu (matematyki),
 • przyczynienia się do dobrej atmosfery na lekcjach,
 • „matematyka z OK zeszytem nie jest przytłaczająca”,
 • „nie boimy się popełniać błędów”

Rodzice docenili, że mogą zajrzeć do zeszytu, widzą co dziecko umie, a czego jeszcze nie i uważają, że ich dzieci chętniej się uczą i osiągają lepsze wyniki niż bez OK zeszytu. Doceniają porządek, jak i ich dzieci mają w OK zeszycie.

Absolwenci ubolewają, że nie mają już OK zeszytów. Nauczyciele w liceum bardziej stawiają na przekazywanie informacji poprzez wykład. Wspominając pracę z OK zeszytem zauważają, że dzięki OK zeszytowi polubili przedmiot, gdyż wiedzieli, czego mają się nauczyć. Lubili porządek, jaki panował w ich OK zeszytach. Z nostalgią wspominają OK zeszyt, w którym mieli wszystko potrzebne do egzaminu.

Wniosek:

OK zeszyt wprowadza ceniony przez uczniów porządek, pomaga im się uczyć i przygotować do sprawdzianów. To naprawdę dobra rekomendacja.

 

Pytanie 2. Co oznacza OK lekcja i OK system?

Okazało się, że te terminy stworzyli sami uczniowie. Stało się to wtedy, gdy w VII klasie wprowadzono na lekcjach OK zeszyty. Lekcje stały się niezwykłe. Zagościły na nich kubeczki, praca w parach i grupach, patyczki.

Wniosek: Uczniowie patrzą na OK od strony praktycznej. Gadżety pomagają w nauczaniu, ale warto, aby uczniowie wiedzieli, po co je nauczyciel stosuje.

 

Pytanie 3. Który element OK szczególnie pomaga w uczeniu się?

Uczestnicy wypowiadali się po kolei. Największe powodzenie miały kryteria sukcesu. Uczniowie mówili, że dzięki nim wiedzą, czego mają się uczyć i co jest szczególnie ważne.

Następnym często wymienianym elementem były – cele. Doceniano, że dzięki nim wiadomo co będzie na lekcji.

Wymieniano też narzędzia, takie jak: patyczki (każdy może być zapytany), kubeczki (samoocena i nauczyciel dostaje informację).

Pomocne są też próbne sprawdziany, oceniane informacją zwrotną i dopiero po poprawie następuje sprawdzian właściwy, mający wpływ na ocenę stopniem.

Ważna jest też informacja zwrotna, która pokazuje, co już uczeń zrobił dobrze, a co i jak ma poprawić.

Niektórzy doceniali refleksję, choć również uważali, że nie jest ona łatwa do formułowania.

Uczniowie wiążą z OK też pracę uczniów w parach i w grupach.  Dzięki temu, że uczniowie siedzą na lekcjach matematyki w ławkach trzy osobowych, to mogą wzajemnie sobie pomagać i uczyć się od siebie.

Jedna z osób wymieniła jako korzystne zadawanie pytań do lektury, która ma być przeczytana.

Wniosek: Uczniowie bardzo trafnie wymienili, to co w OK pomaga im się uczyć.

 1. Cele i kryteria (I strategia OK)
 2. Informowania nauczyciela, gdzie są w swoim procesie uczenia się (II strategia OK)
 • Informacja zwrotna (III strategia OK)
 1. Praca w grupach (IV strategia OK)
 2. Refleksja (V strategia OK)

 

Pytanie 4. Czy mieliście obawy przed przystąpieniem do pracy z OK zeszytem?

Właściwie wszystkie osoby nie były na początku przychylne proponowanej zmianie.

Oto kilka wypowiedzi:

 • Byłam niezadowolona, bo musiałam zmienić format zeszytu, byłam przyzwyczajona do A5, a tu zaproponowano A4. Ale potem zauważyłam, że większy zeszyt jest lepszy.
 • Przez miesiąc byłam zdziwiona i miałam wiele obawa, potem zauważyłam, że to pomaga.
 • Na początku pytanie: „A po co mi to?”, ale uczniowie szybko się przyzwyczajają.
 • Przekonałam się dopiero po pierwszym sprawdzianie, gdy zauważyłam, że lepiej mi się do niego uczyło.
 • Na początku przepisywałam tylko kryteria i nie lubiłam refleksji.
 • Za pierwszym razem nie pasowała mi kartka z kryteriami i malowanie w zeszycie, a do refleksji to się do tej pory nie przekonałem.
 • Bałem się trochę, ale miałem nadzieję, że to mi pomoże.
 • W moim przypadku poszło łatwo i naturalnie. Nie spodziewałam się, że to tak zmieni uczenie się.
 • Ja podeszłam entuzjastycznie do tego co Pani Sułek zaproponowała, a też wszystko się potem realizowało, weszło w praktykę.
 • Na początku byłam przerażona, ale teraz wiem, że bez tego lekcje nie byłyby takie dobre.

Wniosek. To było niezwykle ważne pytanie. Z odpowiedzi wynika, że uczniowie w przeważającej większości nie chcą zmiany, są jej niepewni, ale też szybko się przyzwyczajają, gdy widza korzyści dla siebie i gdy zapowiedzi się urzeczywistniają w praktyce.

To wskazówka dla nauczycieli rozpoczynających prace z OK zeszytem. Trzeba mieć plan i go realizować, jednocześnie zatrzymywać się na dyskusję, co to daje.

 

Pytanie 5. Pytanie do rodziców: Czy często zaglądacie do OK zeszytów?

Częstość nie ma tu znaczenia. Ważne, że dzieci mówią w domu o lekcjach z OK. Rodzice doceniają indywidualną informację zwrotną, z której można wyczytać wskazówki, jak się uczyć.

Wniosek: Warto włączyć rodziców w OK zeszyt, nawet w wyższych klasach.

Pytanie z sali: Czy można samemu prowadzić OK zeszyt, gdy nauczyciel go nie wprowadza do nauczania?

Z wypowiedzi absolwentów wynika, że jest to trudne. W liceum nauczyciele pracują wykładowo i nie ma czasu na samodzielne tworzenie np. kryteriów.

Ciekawa była wypowiedź jednego z absolwentów, który próbuje na lekcjach języka polskiego tworzyć kryteria sukcesu na podstawie spisu treści. Pewnego razu poprosił o czas, bo nie zdążył z jednym z kryteriów. Nauczycielka zapytała go, co robi, a on wyjaśnił. Kryteria spodobały się nauczycielce, która postanowiła je wprowadzić na swoich lekcjach, a potem nawet rozmawiała o nich z innymi nauczycielami w pokoju nauczycielskim.

Inna absolwentka po wypowiedzi kolegi powiedziała, że może porozmawia ze swoją panie od polskiego.

Wniosek. To daje obraz, że OK jest zaraźliwe i te „zarazki” mogą przenosić nie tylko nauczyciele pomiędzy sobą, ale też uczniowie. Znane są przypadki, gdy sami uczniowie proszą np. nauczyciela fizyki, aby śladem lekcji matematyki prowadził OK zeszyt z uczniami.  

 

 

 

 

 

 

 

01.01
2020

Czy osobna edukacja dla dzieci uzdolnionych przynosi korzyści?

Czy tworzenie klas dla uczniów utalentowanych i osobnych dla uczniów z trudnościami w nauce owocuje lepszym uczeniem się i wyższymi wynikami w nauce?

Wielu osób wierzy, że dzieci uczą się skuteczniej w klasach z uczniami o tych samych zdolnościach. Są w tej sprawie podzielone opinie. Czy powinniśmy uczyć razem czy osobno uczniów utalentowanych i z mniejszym talentem?

Na to pytanie odpowiedzieć musi sobie każdy dyrektor i też często nauczyciel. Istnieje duża pokusa, aby dzielić. Przemawia za tym łatwość nauczania uczniów, którzy są na jednym poziomie. Wydaje się, że jest to dobry pomysł, bo na przykład planowane przez nauczyciela zadania trafiają w strefę rozwoju uczniów.

A jednak obserwacje i badania nie potwierdzają tych korzyści.

czytaj więcej…

23.12
2019

Planowanie lekcji z OK

Jak zaplanować lekcje z OK? Przedstawiamy praktyczne wskazówki, nie każda lekcja musi wykorzystać wszystkie z tych wskazówek.  Warto próbować i powoli wprowadzać je do swojego warsztatu pracy.

czytaj więcej…

29.11
2019

Nauczyciel towarzyszem ucznia w uczeniu się.

Minęły czasy, gdy rola nauczyciela ograniczała się jedynie do przekazywanie uczniom wiedzy. Obecnie pożądane jest, aby nauczyciel towarzyszył uczniowi w uczeniu się. Przejście na tę pozycję nie jest łatwe dla nauczyciela.

Przekażę kilka wskazówek, które znalazłam w różnych edukacyjnych artykułach, a które można też znaleźć w strategiach oceniania kształtującego.

czytaj więcej…

26.09
2019

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Australii.

Przeczytałam ciekawy artykuł Rebecci Vukovic na temat planów Australii poprawy systemu doskonalenia pracy nauczycieli. Ponieważ propozycja  ma elementy, które lata temu wydawały mi się dobrym kierunkiem, postanowiłam opisać propozycję australijską. Warto śledzić dalsze losy ich propozycji.

Artykuł zaczyna się od wyników badań, które pokazują, że dobre szkoły charakteryzują się stwarzaniem nauczycielom możliwości do doskonalenia zawodowego.

Dr Peter Goss i Julie Sonnemann opracowali w listopadzie 2016 roku raport Instytutu Grattan . Pokazują w nim, że  w Australii jest potrzeba lepszego zainwestowania w pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Autorzy raportu uważają, że w obecnym systemie edukacyjnym nauczyciel w Australii może nie podejmować żadnych wysiłków w kierunku doskonalenia i we współpracy z innymi nauczycielami. Utalentowani nauczyciele nie są wykorzystywani do pomagania innym.

Badania wykazały, że nauczyciele najskuteczniej poprawiają swoje nauczanie, gdy pracują razem, wykorzystując obserwacje lekcji i dyskutując na temat nauczania.

Grattan Institute zwraca uwagę na konieczność wykorzystania dobrych nauczycieli jako ekspertów od nauczania. Proponuje stworzyć dwie nowe funkcje dla nauczycieli: instruktor (5-8% nauczycieli) i nauczyciel-nauczycieli (0,5% nauczycieli). Obie one byłyby lepiej wynagradzane i wiązały się z dodatkowymi obowiązkami.

czytaj więcej…

13.09
2019

Edukacja dla Innowacji. Innowacje w edukacji

W dniach 23-24 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia odbędzie się IX edycja Kongresu E(x)plory pt. „Edukacja dla Innowacji. Innowacje w edukacji”.  

Rozmowa z Danutą Sterną z Centrum Edukacji Obywatelskiej, panelistką IX Kongresu E(x)plory.

czytaj więcej…

30.08
2019

Wyzwanie na nowy rok szkolny.

Nowy rok jest szansa na nowe rozdanie. Nowi uczniowie, czasami nowi nauczyciele, nowe programy i czasami nowe role dla nas samych. Zmiana daje możliwość podejmowania nowych wyzwań, próbowania nowych pomysłów, uczenia się czegoś nowego. Nowość oferuje niezliczone możliwości.

Cztery wskazówki dla podejmowania wyzwań:

czytaj więcej…

16.08
2019

5 wskazówek dla początkującego nauczyciela

Każdy nowym nauczyciel z niepewnością i napięciem rozpoczyna swoją pracę.

Przedstawiam pięć wskazówek, które mogą być pomocne w pracy początkującego nauczyciela, ale też mogą się przydać bardziej doświadczonym.

czytaj więcej…

08.08
2019

Jak wpływać na motywację?

Często używam w dyskusjach pewnego argumentu, który niestety nie cieszy się entuzjastyczną reakcją rozmówców.

Podam dwa przykłady – pytam dyskutantów:

 1. Czy istnieje nauczyciel, który chce specjalnie źle nauczać?
 2. Czy uczniowie chcą się nudzić w szkole?

Myślę, że odpowiedzi powinny brzmieć – NIE. Ale gdy przechodzimy do oceny sytuacji, to wiele osób zajmuje stanowisko na TAK. Obciążamy nauczycieli tym, że słabo sobie radzą z nauczaniem, a uczniów, że specjalnie starają się nie angażować w naukę.

czytaj więcej…

06.08
2019

Dobry początek roku szkolnego

Na początku roku szkolnego nauczyciele są wypoczęci i pełni energii. Mają plany współpracy z innymi nauczycielami i podejmują wyzwania na rozpoczynający się rok szkolny. Warto zaplanować w szkole uroczyste otwarcie, aby utrzymać energię na dłużej.

Przeważnie nie doceniamy takich pomysłów i nie widzimy korzyści z nich płynących. Ale mogą one zaowocować lepszą współpracą nauczycieli w nauczaniu uczniów, poprawą nauczania, zmianą „klimatu” szkolnego, podejmowaniem przez nauczycieli ambitnych wyzwań i w końcu większą satysfakcja z pracy.

Przedstawię sześć pomysłów do wykorzystania, może któryś się wam spodoba i zaplanujecie go na początek roku?

czytaj więcej…