Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘współpraca’

25.10
2020

Co robić, a czego nie robić w nauczaniu zdalnym?

Jest szansa, że ​​w takim czy innym momencie, wszyscy nauczyciele doświadczą nauczania hybrydowego lub zdalnego. Wykorzystajmy doświadczenia wiosenne, aby ułatwić sobie pracę. Podam wskazówki: czego nie należy robić, a co warto.

czytaj więcej…

18.10
2020

Praca w grupach w ramach inicjatywy – Pokaże to na przykładzie

Autorzy i Autorki: Beata Minta, Beata Fiszer, Bożena Rakowska, Marzena Boćwińska,

Barbary Jaworowicz, Michał Szczepanik, Ewa Szpot, Agnieszka Wenda, Agnieszka Zagdańska, Karina Wójcik, Żaneta Wójcik i Danuta Sterna

Praca w grupach

W wielu artykułach o nauczaniu zdalnym podkreślana jest konieczność organizowania pracy uczniów w parach i grupach. Wiele platform do nauki zdalnej taką możliwość oferuje. Niestety rzadko ta metoda jest wykorzystywana.

Na jednej z konferencji zapytałam nauczycieli, jakie znają platformy z możliwością podziału uczniów na pokoje lub grupy i zapadło milczenie. Po pewnym czasie tylko jedna z nauczycielek powiedziała, że „Teamsy”.

To potwierdza opinię, że większość nauki zdalnej odbywa się asynchronicznie, gdzie praca w grupach jest prawie niemożliwa.

Dlatego zaciekawił mnie archiwalny artykuł Madeline Woli z czerwca 2016 roku, przedstawiający opinie uczniów szkół średnich na temat pracy w grupach w klasie szkolnej.

Autorka przytacza wnioski z przeprowadzonych dla Atlanta Journal-Constitution wywiadów wśród  licealistów z Gruzji. Wynika z nich, że uczniowie uznają czas spędzony na pracy w grupie jako …. stracony.

czytaj więcej…

28.09
2020

Pokażę to na przykładzie

Wychodzimy z trzech założeń:

  • Najwięcej nauczyciele korzystają od siebie nawzajem
  • Najlepiej jest uczyć się na przykładach
  • Dobrze sprawdzają się inicjatywy społeczne

Dlatego zapraszamy Was Nauczycielki i Nauczyciele do inicjatywy – Pokażę to na przykładzie.

Chcemy stworzyć grupę nauczycieli, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami pedagogicznymi.

czytaj więcej…

08.09
2020

Rozmowy uczniów w zdalnym nauczaniu – 8 sposobów na ich zorganizowanie

Rozmowy uczniów są ważnym, a często wręcz niezbędnym warunkiem wartościowego ucznia się. Mówi o tym też druga strategia oceniania kształtującego: Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.

W edukacji zdalnej ten wymiar pracy uczniów przeważnie zostaje pominięty. Przedstawiam kilka sposobów na ich organizowanie. Są to praktyczne, proste pomysły, może warto je wypróbować?

czytaj więcej…

02.09
2020

Dwie pułapki nauczania

Gdy zaczynamy nauczać zdalnie, czyha na nas sporo pułapek. Wiele z nich wynika z faktu, że dopiero się tego uczymy. Część z nich dotyczy nauczania w ogóle, a nie tylko zdalnego. Przy okazji nauczania zdalnego te pułapki zaczęły być bardziej widoczne.

W tym artykule o dwóch z nich.

czytaj więcej…

01.09
2020

7 praktycznych pomysłów na budowanie społeczności w klasie, podczas zdalnego i rzeczywistego kontaktu.

Powrót do szkól stawia nas w trudnej sytuacji. Możliwe, że relacje pomiędzy uczniami uległy osłabieniu, a uczniowie w nowych klasach jeszcze nawet nie mieli okazji się poznać i tych relacji nawiązać.

The New York Times opublikował artykuł (https://www.nytimes.com/2020/08/27/learning/7-activities-to-build-community-and-positive-classroom-culture-during-online-learning.html) przekazując w nim siedem sposobów na zdalne budowanie społeczności w klasie szkolnej.

Są one bardzo praktyczne i sądzę, że mogą się przydać nauczycielom. Dostosowałam je do polskich warunków. Siódmy całkowicie zmieniłam. Zachęcam do zapoznania się z oryginałem.

  1. Rozmowa w parach
  2. To ja!
  3. Przedstaw się filmowo
  4. Bingo
  5. Napisz i pokaż
  6. Co się dzieje na tym obrazku
  7. Ankieta

czytaj więcej…

26.08
2020

Jak stworzyć społeczność w wirtualnej klasie?

Co zrobić, aby uczniowie  poczuli znowu przynależność do swojej klasy?

Tworzenie silnej kultury klasowej jest priorytetem numer jeden w pierwszych tygodniach nauki. W tym roku jest to jeszcze bardziej istotne.

Będzie to wymagało stworzenia nowych praktyk i podjęcia nowych działań.

Kilka wskazówek, co możemy zrobić, jeśli znowu będziemy musieli w jakimś stopniu pracować online:

czytaj więcej…

15.08
2020

Pierwsze kilka tygodni w szkole we wrześniu

Początek roku szkolnego ujawni jeden z trudnych problemów – zróżnicowanie w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Problem ten występował też dawniej, ale teraz będzie on poważniejszy, gdyż nie możemy zakładać, że uczniowie nauczyli się czegokolwiek w drugim semestrze poprzedniego roku.

Jak sobie z tym poradzić w trzech krokach.

czytaj więcej…

06.08
2020

Wrzesień 2020 puka do naszego edukacyjnego świata!

Na szczęście mamy po bardzo wyczerpującym roku jeszcze – wakacje. Trzeba wypocząć, ale jednocześnie pamiętajmy, że we wrześniu czeka nas najbardziej niepewny początek roku szkolnego, jaki do tej pory nas spotkał. Nie wiemy, jaką formę przyjmie szkoła we wrześniu, czy nie będziemy musieli wrócić choć częściowo do nauczania zdalnego. Prawdopodobnie czeka nas nauczanie hybrydowe – trochę w szkole, a trochę zdalnie.

Dotychczasowe nauczanie zdalne nie było w pełni efektywne. Ponieważ będziemy  je w pewnym stopniu kontynuować, to warto przemyśleć, co pomaga w nim uczniom się uczyć, a co przeszkadza. Najlepszym źródłem informacji są sami uczniowie. Można ich zapytać, co było w zdalnym nauczaniu dobre, kiedy się uczyli, jakich instrukcji potrzebowali. Wielu nauczycieli przekonało się, że nauczanie zdalne jest najbardziej korzystne, gdy co najmniej częściowo odbywa się na platformie z kamerą i mikrofonem. Mitem jest, że zadawanie uczniom prac domowych z małym kontaktem nauczyciela z uczniem, jest skuteczną formą nauczania i uczy uczniów samodzielności.

Pokuszę się o przedstawienie kilku wskazówek, które pozyskałam od nauczycieli lub wyczytałam w artykułach pisanych przez praktyków.

czytaj więcej…

07.07
2020

Planowanie przed wrześniem 2020

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne nie dorówna nauczaniu rzeczywistemu. Jednak możliwe, że będziemy musieli na nie częściowo przejść, a może nawet tylko takie kontynuować.

Cały świat zastanawia się, jak to zrobić najmniejszymi kosztami.

Są wakacje, ale problemy już teraz trzeba rozwiązywać i przede wszystkim PLANOWAĆ.

Wariant całkowitego powrotu do szkół od września 2020 roku nie jest możliwy, gdyż pandemia może powrócić, ta albo inna. Trzeba przygotować różne warianty.

Planować powinny władze oświatowe i szkoły, które będą musiały te plany realizować.

Czym powinniśmy się zająć? 15 obszarów do zaplanowania: zmiana programów nauczania; zapewnienie wsparcia nauczycielom, ocenianie i monitorowanie procesu uczenia się; nauczanie synchroniczne; wsparcie technologiczne; usprawnienie zdalnego procesu wychowawczego; uwzględnienie zagrożenia od strony internetu; włączenie w nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach, zapewnienie uczniom indywidualnych konsultacji; udział rodziców; wspólna platforma szkoleniowa dla szkoły; uwzględnienie sytuacji nauczycieli; współpraca nauczycieli; nauka praktyczna i kondycja fizyczna i dostosowanie przepisów.

czytaj więcej…