Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘uczenie się’

15.01
2020

Panel uczniów Szkole Podstawowej nr 3. w Mińsku Mazowieckim

W panelu brali udział uczniowie pracujący obecnie z OK zeszytem na lekcjach matematyki lub języka polskiego, rodzice uczniów oraz absolwenci uczęszczający teraz do liceum, w którym nauczyciele nie pracują (na razie) z OK zeszytem. Panel w dniu 11 stycznia 2020 roku prowadziła organizatorka konferencji Joanna Sułek.

Panel był niezwykle ciekawy, warto przeczytać, co sadzą uczniowie o pracy z ocenianiem kształtującym z wykorzystaniem OK zeszytu.

Przeważały doceniania OK zeszytu za:

 • uporządkowanie materiału i myśli,
 • pomoc w uczeniu się,
 • możliwość przygotowania się do sprawdzianów – uczeń wie, czego ma się nauczyć,
 • znajomość celów i kryteriów,
 • czynnik wpływający na polubienie przedmiotu (matematyki),
 • przyczynienia się do dobrej atmosfery na lekcjach,
 • „matematyka z OK zeszytem nie jest przytłaczająca”,
 • „nie boimy się popełniać błędów”

Rodzice docenili, że mogą zajrzeć do zeszytu, widzą co dziecko umie, a czego jeszcze nie i uważają, że ich dzieci chętniej się uczą i osiągają lepsze wyniki niż bez OK zeszytu. Doceniają porządek, jak i ich dzieci mają w OK zeszycie.

Absolwenci ubolewają, że nie mają już OK zeszytów. Nauczyciele w liceum bardziej stawiają na przekazywanie informacji poprzez wykład. Wspominając pracę z OK zeszytem zauważają, że dzięki OK zeszytowi polubili przedmiot, gdyż wiedzieli, czego mają się nauczyć. Lubili porządek, jaki panował w ich OK zeszytach. Z nostalgią wspominają OK zeszyt, w którym mieli wszystko potrzebne do egzaminu.

Wniosek:

OK zeszyt wprowadza ceniony przez uczniów porządek, pomaga im się uczyć i przygotować do sprawdzianów. To naprawdę dobra rekomendacja.

 

Pytanie 2. Co oznacza OK lekcja i OK system?

Okazało się, że te terminy stworzyli sami uczniowie. Stało się to wtedy, gdy w VII klasie wprowadzono na lekcjach OK zeszyty. Lekcje stały się niezwykłe. Zagościły na nich kubeczki, praca w parach i grupach, patyczki.

Wniosek: Uczniowie patrzą na OK od strony praktycznej. Gadżety pomagają w nauczaniu, ale warto, aby uczniowie wiedzieli, po co je nauczyciel stosuje.

 

Pytanie 3. Który element OK szczególnie pomaga w uczeniu się?

Uczestnicy wypowiadali się po kolei. Największe powodzenie miały kryteria sukcesu. Uczniowie mówili, że dzięki nim wiedzą, czego mają się uczyć i co jest szczególnie ważne.

Następnym często wymienianym elementem były – cele. Doceniano, że dzięki nim wiadomo co będzie na lekcji.

Wymieniano też narzędzia, takie jak: patyczki (każdy może być zapytany), kubeczki (samoocena i nauczyciel dostaje informację).

Pomocne są też próbne sprawdziany, oceniane informacją zwrotną i dopiero po poprawie następuje sprawdzian właściwy, mający wpływ na ocenę stopniem.

Ważna jest też informacja zwrotna, która pokazuje, co już uczeń zrobił dobrze, a co i jak ma poprawić.

Niektórzy doceniali refleksję, choć również uważali, że nie jest ona łatwa do formułowania.

Uczniowie wiążą z OK też pracę uczniów w parach i w grupach.  Dzięki temu, że uczniowie siedzą na lekcjach matematyki w ławkach trzy osobowych, to mogą wzajemnie sobie pomagać i uczyć się od siebie.

Jedna z osób wymieniła jako korzystne zadawanie pytań do lektury, która ma być przeczytana.

Wniosek: Uczniowie bardzo trafnie wymienili, to co w OK pomaga im się uczyć.

 1. Cele i kryteria (I strategia OK)
 2. Informowania nauczyciela, gdzie są w swoim procesie uczenia się (II strategia OK)
 • Informacja zwrotna (III strategia OK)
 1. Praca w grupach (IV strategia OK)
 2. Refleksja (V strategia OK)

 

Pytanie 4. Czy mieliście obawy przed przystąpieniem do pracy z OK zeszytem?

Właściwie wszystkie osoby nie były na początku przychylne proponowanej zmianie.

Oto kilka wypowiedzi:

 • Byłam niezadowolona, bo musiałam zmienić format zeszytu, byłam przyzwyczajona do A5, a tu zaproponowano A4. Ale potem zauważyłam, że większy zeszyt jest lepszy.
 • Przez miesiąc byłam zdziwiona i miałam wiele obawa, potem zauważyłam, że to pomaga.
 • Na początku pytanie: „A po co mi to?”, ale uczniowie szybko się przyzwyczajają.
 • Przekonałam się dopiero po pierwszym sprawdzianie, gdy zauważyłam, że lepiej mi się do niego uczyło.
 • Na początku przepisywałam tylko kryteria i nie lubiłam refleksji.
 • Za pierwszym razem nie pasowała mi kartka z kryteriami i malowanie w zeszycie, a do refleksji to się do tej pory nie przekonałem.
 • Bałem się trochę, ale miałem nadzieję, że to mi pomoże.
 • W moim przypadku poszło łatwo i naturalnie. Nie spodziewałam się, że to tak zmieni uczenie się.
 • Ja podeszłam entuzjastycznie do tego co Pani Sułek zaproponowała, a też wszystko się potem realizowało, weszło w praktykę.
 • Na początku byłam przerażona, ale teraz wiem, że bez tego lekcje nie byłyby takie dobre.

Wniosek. To było niezwykle ważne pytanie. Z odpowiedzi wynika, że uczniowie w przeważającej większości nie chcą zmiany, są jej niepewni, ale też szybko się przyzwyczajają, gdy widza korzyści dla siebie i gdy zapowiedzi się urzeczywistniają w praktyce.

To wskazówka dla nauczycieli rozpoczynających prace z OK zeszytem. Trzeba mieć plan i go realizować, jednocześnie zatrzymywać się na dyskusję, co to daje.

 

Pytanie 5. Pytanie do rodziców: Czy często zaglądacie do OK zeszytów?

Częstość nie ma tu znaczenia. Ważne, że dzieci mówią w domu o lekcjach z OK. Rodzice doceniają indywidualną informację zwrotną, z której można wyczytać wskazówki, jak się uczyć.

Wniosek: Warto włączyć rodziców w OK zeszyt, nawet w wyższych klasach.

Pytanie z sali: Czy można samemu prowadzić OK zeszyt, gdy nauczyciel go nie wprowadza do nauczania?

Z wypowiedzi absolwentów wynika, że jest to trudne. W liceum nauczyciele pracują wykładowo i nie ma czasu na samodzielne tworzenie np. kryteriów.

Ciekawa była wypowiedź jednego z absolwentów, który próbuje na lekcjach języka polskiego tworzyć kryteria sukcesu na podstawie spisu treści. Pewnego razu poprosił o czas, bo nie zdążył z jednym z kryteriów. Nauczycielka zapytała go, co robi, a on wyjaśnił. Kryteria spodobały się nauczycielce, która postanowiła je wprowadzić na swoich lekcjach, a potem nawet rozmawiała o nich z innymi nauczycielami w pokoju nauczycielskim.

Inna absolwentka po wypowiedzi kolegi powiedziała, że może porozmawia ze swoją panie od polskiego.

Wniosek. To daje obraz, że OK jest zaraźliwe i te „zarazki” mogą przenosić nie tylko nauczyciele pomiędzy sobą, ale też uczniowie. Znane są przypadki, gdy sami uczniowie proszą np. nauczyciela fizyki, aby śladem lekcji matematyki prowadził OK zeszyt z uczniami.  

 

 

 

 

 

 

 

04.01
2020

Uczeń wybiera sposób oceniania

Szukam kompromisów pomiędzy ocenianiem kształtującym, a sumującym. Jak zmniejszyć szkody wynikłe z oceniania stopniami? Ponieważ od klasy 4 musimy stawiać uczniom stopnie na koniec roku, więc taki kompromis jest konieczny.  Przeczytałam o pewnym eksperymencie, który wprowadził na swoich lekcjach biologii John Dorroh. Wykorzystuje w nim wybór, który zawsze prowadzi do większej świadomości i odpowiedzialność uczniów za ich własny proces uczenia się. Czyli wzmacnia piątą strategię oceniania kształtującego (moim zdaniem najważniejszą): Wspomaganie  uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

czytaj więcej…

01.01
2020

Czy osobna edukacja dla dzieci uzdolnionych przynosi korzyści?

Czy tworzenie klas dla uczniów utalentowanych i osobnych dla uczniów z trudnościami w nauce owocuje lepszym uczeniem się i wyższymi wynikami w nauce?

Wielu osób wierzy, że dzieci uczą się skuteczniej w klasach z uczniami o tych samych zdolnościach. Są w tej sprawie podzielone opinie. Czy powinniśmy uczyć razem czy osobno uczniów utalentowanych i z mniejszym talentem?

Na to pytanie odpowiedzieć musi sobie każdy dyrektor i też często nauczyciel. Istnieje duża pokusa, aby dzielić. Przemawia za tym łatwość nauczania uczniów, którzy są na jednym poziomie. Wydaje się, że jest to dobry pomysł, bo na przykład planowane przez nauczyciela zadania trafiają w strefę rozwoju uczniów.

A jednak obserwacje i badania nie potwierdzają tych korzyści.

czytaj więcej…

23.12
2019

Planowanie lekcji z OK

Jak zaplanować lekcje z OK? Przedstawiamy praktyczne wskazówki, nie każda lekcja musi wykorzystać wszystkie z tych wskazówek.  Warto próbować i powoli wprowadzać je do swojego warsztatu pracy.

czytaj więcej…

14.12
2019

Dwa pytania o OK

Napisała do mnie Ewa Sidor i zadała mi dwa bardzo ciekawe pytania n temat oceniania kształtującego. Jedno dotyczy uczenia uczniów zdolnych w kontekście OK, a drugie pracy z rodzicami w OK. Przedstawiam najpierw pytania Pani Ewy (A), a potem moją odpowiedź (B).

czytaj więcej…

05.12
2019

Jak przyjaźnić się z błędem?

W ciągu ostatnich pięciu lat ciężko pracowałam, aby uczyć moich uczniów, że porażka jest darem. Niepowodzenia zmiany i zmagania są istotną częścią uczenia się –  napisała w swoim artykule Michael Bycraft (link na dole).

Szkoła nie daje miejsca porażce i błędom. Każdy uczeń powinien być na szóstkę.

Carol Dweck zrobiła liczne badania na temat tego, że inteligencja jest plastyczna i można ją rozwijać. Uczniowie, którzy są o tym przekonani maja większe sukcesy w nauce. Jeśli jednak wymagamy od uczniów, aby nie popełniali błędów, to wspieramy w nich przeświadczenie, że popełniając błędy udowadniają, że są mniej zdolni.

Ostatnie badania PISA pokazały, że Polska jest na ostatnim miejscu w Europie w przekonaniu uczniów, że mogą poprawić swoja inteligencję. Czyli polska szkoła skazuje uczniów na tkwienie w przekonaniu, że urodzili się z określoną inteligencją i nie mogą jej rozwijać. Popełnianie błędów przez ucznia udowadnia mu, że jego inteligencja jest na niskim poziomie.

Jak można przekonywać uczniów, że błąd jest przyjacielem uczenia się?

Kilka pomysłów:

Pierwsze, co możemy zrobić to wspólny front wszystkich nauczycieli, że popełnianie błędów jest naturalne i pomocne w uczeniu się. Warto o tym rozmawiać z nauczycielami w szkole, aby ten front ujednolicić.

Zwracanie i ocenianie drogi dochodzenia do rozwiązania problemu, a nie samego wyniku. Czyli ważne jest jak uczniu podchodzisz do rozwiązania nawet, gdy osiągnięty wynik nie jest prawidłowy. Z tym łączy się sposób oceniania uczniów. Jeśli zapowiemy, że oceniamy drogę, a nie efekt, to uczeń jest skłonny podejmować ryzyko.

Więcej eksperymentowania. Pozwalanie uczniom na wybór nowatorskiego rozwiązania, nawet wtedy, gdy nauczyciel widzi, że nie doprowadzi to ucznia do sukcesu.

Praca nad błędem. Jeśli popełniamy błąd, to warto, abyśmy wiedzieli jaka jest jego przyczyna. Czyli pytanie: Jak sądzisz, dlaczego popełniłeś ten błąd?

Nie podawać uczniom gotowych rozwiązań, instrukcji i procedur. Lepiej dać klika wskazówek i pozwolić na samodzielne dochodzenie do rozwiązania. Oczywiście nie samotne, praca grupowa jest bardzo wskazana i owocuje mniejsza liczba błędów.

Więcej zadań praktycznych. Wtedy uczniowie bardziej angażują się w pracę i są skłonni eksperymentować.

Wprowadzić zasadę, że każdą propozycję warto wypróbować. Wielcy naukowcy nie mieli schematu dla swoich wynalazków. Bądźmy wynalazcami w swoim procesie uczenia się.

Dać uczniom możliwość poprawiania. Poprawy zabierają nauczycielowi cenny czas, ale nie jest on stracony, gdyż uczniowie uczą się na swoich błędach.

Nie karać uczniów za błędy. Karanie powoduje, ze uczniowie pracują tylko tak, aby zadowolić nauczyciela i otrzymać lepszą ocenę. Takie uczenie się jest krótkotrwałe.

Świętowanie. Docenianie uczniów, za włożoną pracę, za nowatorski pomysł, nawet wtedy, gdy nie owocuje on sukcesem.

https://www.edsurge.com/news/2019-11-26-how-to-create-a-classroom-that-s-a-safe-space-for-failure

01.12
2019

Praca z błędem

Dużo mówimy obecnie o wykorzystaniu błędów uczniowskich w nauczaniu. Tylko jak to praktycznie zrobić? Pokażę, jak można pracować z błędem, na przykładzie typowego błędu popełnianego przez uczniów w matematyce w zadaniu z algebry.

czytaj więcej…

29.11
2019

Nauczyciel towarzyszem ucznia w uczeniu się.

Minęły czasy, gdy rola nauczyciela ograniczała się jedynie do przekazywanie uczniom wiedzy. Obecnie pożądane jest, aby nauczyciel towarzyszył uczniowi w uczeniu się. Przejście na tę pozycję nie jest łatwe dla nauczyciela.

Przekażę kilka wskazówek, które znalazłam w różnych edukacyjnych artykułach, a które można też znaleźć w strategiach oceniania kształtującego.

czytaj więcej…

11.11
2019

Rola błędu w uczeniu się

Nie ma wartościowego uczenia się bez popełniania błędu. Frank Wilczek polskiego pochodzenia fizyk, laureat nagrody Nobla powiedział: „Jeśli nie popełniasz błędów to znaczy że nie pracujesz nad dostatecznie trudnymi problemami, a to jest już duży błąd”.

Każda nowa wiedza jest trudna. Łatwe jest tylko to, co już znamy i potrafimy. Ucząc się uczeń próbuje coś, czego jeszcze nie wie lub nie potrafi. Podejmuje ryzyko, że każde rozwiązanie może być błędne lub niewystarczająca. Istnieje możliwość, że potrzebne będą kolejne próby. Dobrze jest, gdy nauczyciel jest gotowy na odpowiednio długi proces uczenia się swoich uczniów, a w nim podejmowanie prób i zauważanie częściowych sukcesów. Ważne jest, aby zastąpić słowo błąd  stwierdzeniem – „jeszcze nie!”. Czyli, jeszcze nie mamy sukcesu, ale jesteśmy na drodze jego osiągania.

Lęk przed popełnieniem błędu blokuje uczenie się, myślenie i kreatywność.

czytaj więcej…

09.10
2019

O pytaniach zadawanych przez nauczycieli uczniom – rady dla nauczycieli

 Każdy z nauczycieli zadaje uczniom wiele pytań.

W pierwszej części tego tekstu przytoczę zdanie naukowców na temat pytań zadawanych podczas lekcji. W drugiej podam kilka rad dla nauczycieli i przedstawię efektywną procedurę pracy z pytaniami.

czytaj więcej…