Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘troska’

18.05
2020

Poczucie bezpieczeństwa w zdalnych lekcjach

Wirtualne rozmowy nigdy nie będą tak dobre, jak rozmowy podczas spotkania na żywo. Wartość rozmowy online zależy od tego, jak szybko powstanie środowisko, w którym ludzie czują się wystarczająco komfortowo, aby brać szczery i zaangażowany udział. Czynnikiem kluczowym jest poczucie bezpieczeństwa.

Każdy uczestnik rozmowy ocenia, na ile bezpieczne jest wyrażanie własnych opinii i myśli, zadawanie pytań i ryzykowanie popełniania błędów. Ludzie muszą czuć, że nie będą osądzani i oceniani, za to, czym się podzielą. Ponadto, muszą ufać, że prowadzący spotkanie chce pomóc i nie zamierza wywierać presji. Te kilka zdań dotyczyło spotkań online, ale tak samo jest aktualne dla lekcji online z uczniami.

W sytuacji lekcji rzeczywistych w klasie szkolnej zdarza się, że bezpieczeństwo nie jest zachowane. Uczniowie boją się oceny, osądzenia przez nauczyciela i przez innych uczniów. Jeśli taka atmosfera zostanie przeniesiona na grunt lekcji online, to te lekcje będą stracone.

Po pierwsze – w czasie kryzysu i niepewności, kiedy ludzie doświadczają wysokiego poziomu strachu i wątpliwości, jeszcze trudniej jest zaufać i czuć się bezpiecznie.

Po drugie – bardzo łatwo jest wycofać się z aktywnego uczestniczenia w lekcji online, znacznie łatwiej niż w rzeczywistej lekcji. Nauczyciel może nawet nie zauważyć, że niektórzy uczniowie zajmują się czymś innym lub tylko markują uczestnictwo w lekcji. Dlatego tak ważne jest stworzenie przez nauczyciela atmosfery bezpieczeństwa, która umożliwia uczniom uczestnictwo i korzystanie z lekcji online.

Na poczucie bezpieczeństwa i komfortu wpływają też warunki zewnętrzne, na które nauczyciel też może mieć wpływ. Warto zadbać o to, co prezentujemy uczniom na ekranie, oświetlenie, kolory, estetyka wnętrza itp.

Oto pięć rad dla nauczycieli.

czytaj więcej…