Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘Szkoła Ucząca Się’

17.01
2018

Widoczne uczenie się uczniów. Jak mamy rozpoznać, czy uczeń się uczy?

Jeśli zapytać nauczyciela, po czym on to poznaje, to większość powie: „robię klasówki i widzę wyniki!”. Ale klasówka to już za późno, już minął ten czas, gdy uczeń był w procesie uczenia się, klasówka to podsumowanie – czego i w jakim stopniu uczeń się nauczył.

czytaj więcej…

30.11
2016

Skąd nauczyciel wie, że jego uczniowie się uczą?

Najczęściej dowiadujemy się o efektach naszego nauczania po sprawdzeniu klasówki kończącej temat.  Jednak jest to za późno, aby zareagować i coś poprawić. Przystąpiliśmy już do nowego tematu, trudno powrócić do wcześniejszego i to zazwyczaj tylko z częścią klasy, której klasówka nie wypadła dobrze.

czytaj więcej…

29.04
2016

Zaolzie

Ukazał się artykuł w GW (27.04.2016) pt. Dlaczego coraz więcej Polaków zapisuje dzieci do szkół w Czechach?

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,87648,19982628,dlaczego-coraz-wiecej-polakow-zapisuje-dzieci-do-szkol-w-czechach.html#ixzz47CpGd0q6

Artykuł rozpoczyna się wstępem:

„W niektórych szkołach na Zaolziu już co trzeci uczeń jest z polskiego Cieszyna i okolic, a nawet Bielska-Białej. Poziom nauczania – wyższy. Program – realizowany. Świetlica – na serio. Do tego zajęcia dodatkowe, integracja rodziców, dyscyplina. No i normalność.”

Chciałabym dorzucić jeszcze jedną prawdopodobną przyczynę tego zjawiska. Od kilku lat współpracujemy z Czechami, a właściwie z Panią Marthą Kmet, która trzyma pieczę nad szkołami polskimi na Zaolziu, pracując dla Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim  Cieszynie.

czytaj więcej…