Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘samoocena’

10.02
2020

Samoocena

Umiejętność samooceny jest jedną z najbardziej kluczowych umiejętności dla procesu uczenia się. Umiejętność samooceny jest potrzebna zarówno uczniowi, jak i osobie dorosłej. Może przydać się też nauczycielowi. Posiadanie jej lub choćby jej kształcenie przynosi wiele korzyści, oto niektóre z nich:

  • Zachęca do wzięcia większej odpowiedzialności za swoje działania.
  • Pomaga krytycznie myśleć.
  • Jest przeważnie rzetelna i uczciwa.
  • Może zastąpić ocenę wykonana przez kogoś innego.
  • Pogłębia zrozumienie tego, czego się uczymy.
  • Pozwala zweryfikować własne działania.
  • Uczy odpowiedzialności za proces.
  • Uczy efektywnego planowania.

Nauczyciele wykorzystujący ocenianie kształtujące przywiązują dużą wagę do samooceny, która jest podstawowym narzędziem V strategii OK:

Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

Podstawowym sposobem na samoocenę  jest odniesienie się do spełnienia kryteriów sukcesu. Jest to jakby pierwszy i bardzo potrzebny stopień samooceny. Można jednak zrobić następny krok i zastosować samoocenę do oceny nie tylko wyniku pracy, ale też pracy którą włożono w osiągnięcie wyniku.

czytaj więcej…

11.08
2018

Samoocena

John Hattie w swoje książce „Widoczne uczenie się dla nauczycieli” zachęca nauczycieli do uwidoczniania uczenia się i nauczania. Takie podejście do nauczania zmienia rolę nauczyciela z wykładającego eksperta na współpracującego z uczniami opiekuna. Dużą pomocą w tym może być  samoocena uczniowska.

czytaj więcej…