Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘pytania kluczowe’

17.06
2020

Dlaczego muszę się tego uczyć?

Oczywiste jest, że uczniowie bardziej się angażują w naukę, gdy czują, że to, czego się uczą, jest ważne, interesujące i przydatne. Przeprowadzono wiele badań, z których takie wnioski można wyciągnąć.

Pytanie tytułowe jest często zadawane podczas lekcji, ale przeważnie jest ignorowane przez nauczyciela, bo napięty program nauczania nie pozwala mu na zagłębianie się w temat. Jeśli jednak odpowiedź na takie pytanie motywuje do uczenia się, to warto się nad nimi zatrzymać.

Kilka wskazówek, jak można wykorzystać to pytanie w procesie nauczania.

czytaj więcej…

20.01
2020

6 rad do tworzenie pytań kluczowych

Podstawowym problemem każdego nauczyciela jest zainteresowanie uczniów nauką. Jednym z efektywnych sposobów jest tworzenie pytań kluczowych, takich pytań, które zainteresują uczniów tematem.

czytaj więcej…

02.01
2020

Pytania kluczowe

Pytania kluczowe

Pytania kluczowe są wielka pomocą dla nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki. Nazwa jak myślę, pochodzi od klucza, czyli czegoś co otwiera lekcję. Wiem jednak, że są one trudne do zaplanowania. Przez rok pracy w gimnazjum starałam się wymyślić pytanie kluczowe do każdej lekcji matematyki. Zadanie ekstremalnie trudne.

Pytanie kluczowe, to takie które prowadzi lekcje od jego zadania, po uzyskanie na nie odpowiedzi. Ale również takie pytanie, ma być dla uczniów interesujące i zachęcać ich do poznania tematu i odpowiedzi.

czytaj więcej…

13.09
2017

Pytanie kluczowe ubrane w historie

Znalazłam artykuł z dnia 12 września 2017 roku Judy  Willisa  o tytule The Neuroscience of Narrative and Memory (https://www.edutopia.org/article/neuroscience-narrative-and-memory). Znalazłam w nim pochwałę pytań kluczowych, które promuje też ocenianie kształtujące. Autor wyjaśnia, jak to się dzieje, że pytania kluczowe „ubrane” w historię pomagają w uczeniu się.

Zawsze byłam wielką zwolenniczką pytań kluczowych, które powinny nazywać się wiodące, gdyż prowadzą lekcję – od zadania pytania, aż do uzyskania na nie odpowiedzi. Tworzenie takich pytań nie jest łatwe. Ten artykuł tłumaczy, dlaczego pytania kluczowe podane w formie historii działają motywująco na uczniów i powodują, że lepiej zapamiętują informacje.

czytaj więcej…