Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘praca zespołowa’

15.01
2020

Panel uczniów Szkole Podstawowej nr 3. w Mińsku Mazowieckim

W panelu brali udział uczniowie pracujący obecnie z OK zeszytem na lekcjach matematyki lub języka polskiego, rodzice uczniów oraz absolwenci uczęszczający teraz do liceum, w którym nauczyciele nie pracują (na razie) z OK zeszytem. Panel w dniu 11 stycznia 2020 roku prowadziła organizatorka konferencji Joanna Sułek.

Panel był niezwykle ciekawy, warto przeczytać, co sadzą uczniowie o pracy z ocenianiem kształtującym z wykorzystaniem OK zeszytu.

Przeważały doceniania OK zeszytu za:

 • uporządkowanie materiału i myśli,
 • pomoc w uczeniu się,
 • możliwość przygotowania się do sprawdzianów – uczeń wie, czego ma się nauczyć,
 • znajomość celów i kryteriów,
 • czynnik wpływający na polubienie przedmiotu (matematyki),
 • przyczynienia się do dobrej atmosfery na lekcjach,
 • „matematyka z OK zeszytem nie jest przytłaczająca”,
 • „nie boimy się popełniać błędów”

Rodzice docenili, że mogą zajrzeć do zeszytu, widzą co dziecko umie, a czego jeszcze nie i uważają, że ich dzieci chętniej się uczą i osiągają lepsze wyniki niż bez OK zeszytu. Doceniają porządek, jak i ich dzieci mają w OK zeszycie.

Absolwenci ubolewają, że nie mają już OK zeszytów. Nauczyciele w liceum bardziej stawiają na przekazywanie informacji poprzez wykład. Wspominając pracę z OK zeszytem zauważają, że dzięki OK zeszytowi polubili przedmiot, gdyż wiedzieli, czego mają się nauczyć. Lubili porządek, jaki panował w ich OK zeszytach. Z nostalgią wspominają OK zeszyt, w którym mieli wszystko potrzebne do egzaminu.

Wniosek:

OK zeszyt wprowadza ceniony przez uczniów porządek, pomaga im się uczyć i przygotować do sprawdzianów. To naprawdę dobra rekomendacja.

 

Pytanie 2. Co oznacza OK lekcja i OK system?

Okazało się, że te terminy stworzyli sami uczniowie. Stało się to wtedy, gdy w VII klasie wprowadzono na lekcjach OK zeszyty. Lekcje stały się niezwykłe. Zagościły na nich kubeczki, praca w parach i grupach, patyczki.

Wniosek: Uczniowie patrzą na OK od strony praktycznej. Gadżety pomagają w nauczaniu, ale warto, aby uczniowie wiedzieli, po co je nauczyciel stosuje.

 

Pytanie 3. Który element OK szczególnie pomaga w uczeniu się?

Uczestnicy wypowiadali się po kolei. Największe powodzenie miały kryteria sukcesu. Uczniowie mówili, że dzięki nim wiedzą, czego mają się uczyć i co jest szczególnie ważne.

Następnym często wymienianym elementem były – cele. Doceniano, że dzięki nim wiadomo co będzie na lekcji.

Wymieniano też narzędzia, takie jak: patyczki (każdy może być zapytany), kubeczki (samoocena i nauczyciel dostaje informację).

Pomocne są też próbne sprawdziany, oceniane informacją zwrotną i dopiero po poprawie następuje sprawdzian właściwy, mający wpływ na ocenę stopniem.

Ważna jest też informacja zwrotna, która pokazuje, co już uczeń zrobił dobrze, a co i jak ma poprawić.

Niektórzy doceniali refleksję, choć również uważali, że nie jest ona łatwa do formułowania.

Uczniowie wiążą z OK też pracę uczniów w parach i w grupach.  Dzięki temu, że uczniowie siedzą na lekcjach matematyki w ławkach trzy osobowych, to mogą wzajemnie sobie pomagać i uczyć się od siebie.

Jedna z osób wymieniła jako korzystne zadawanie pytań do lektury, która ma być przeczytana.

Wniosek: Uczniowie bardzo trafnie wymienili, to co w OK pomaga im się uczyć.

 1. Cele i kryteria (I strategia OK)
 2. Informowania nauczyciela, gdzie są w swoim procesie uczenia się (II strategia OK)
 • Informacja zwrotna (III strategia OK)
 1. Praca w grupach (IV strategia OK)
 2. Refleksja (V strategia OK)

 

Pytanie 4. Czy mieliście obawy przed przystąpieniem do pracy z OK zeszytem?

Właściwie wszystkie osoby nie były na początku przychylne proponowanej zmianie.

Oto kilka wypowiedzi:

 • Byłam niezadowolona, bo musiałam zmienić format zeszytu, byłam przyzwyczajona do A5, a tu zaproponowano A4. Ale potem zauważyłam, że większy zeszyt jest lepszy.
 • Przez miesiąc byłam zdziwiona i miałam wiele obawa, potem zauważyłam, że to pomaga.
 • Na początku pytanie: „A po co mi to?”, ale uczniowie szybko się przyzwyczajają.
 • Przekonałam się dopiero po pierwszym sprawdzianie, gdy zauważyłam, że lepiej mi się do niego uczyło.
 • Na początku przepisywałam tylko kryteria i nie lubiłam refleksji.
 • Za pierwszym razem nie pasowała mi kartka z kryteriami i malowanie w zeszycie, a do refleksji to się do tej pory nie przekonałem.
 • Bałem się trochę, ale miałem nadzieję, że to mi pomoże.
 • W moim przypadku poszło łatwo i naturalnie. Nie spodziewałam się, że to tak zmieni uczenie się.
 • Ja podeszłam entuzjastycznie do tego co Pani Sułek zaproponowała, a też wszystko się potem realizowało, weszło w praktykę.
 • Na początku byłam przerażona, ale teraz wiem, że bez tego lekcje nie byłyby takie dobre.

Wniosek. To było niezwykle ważne pytanie. Z odpowiedzi wynika, że uczniowie w przeważającej większości nie chcą zmiany, są jej niepewni, ale też szybko się przyzwyczajają, gdy widza korzyści dla siebie i gdy zapowiedzi się urzeczywistniają w praktyce.

To wskazówka dla nauczycieli rozpoczynających prace z OK zeszytem. Trzeba mieć plan i go realizować, jednocześnie zatrzymywać się na dyskusję, co to daje.

 

Pytanie 5. Pytanie do rodziców: Czy często zaglądacie do OK zeszytów?

Częstość nie ma tu znaczenia. Ważne, że dzieci mówią w domu o lekcjach z OK. Rodzice doceniają indywidualną informację zwrotną, z której można wyczytać wskazówki, jak się uczyć.

Wniosek: Warto włączyć rodziców w OK zeszyt, nawet w wyższych klasach.

Pytanie z sali: Czy można samemu prowadzić OK zeszyt, gdy nauczyciel go nie wprowadza do nauczania?

Z wypowiedzi absolwentów wynika, że jest to trudne. W liceum nauczyciele pracują wykładowo i nie ma czasu na samodzielne tworzenie np. kryteriów.

Ciekawa była wypowiedź jednego z absolwentów, który próbuje na lekcjach języka polskiego tworzyć kryteria sukcesu na podstawie spisu treści. Pewnego razu poprosił o czas, bo nie zdążył z jednym z kryteriów. Nauczycielka zapytała go, co robi, a on wyjaśnił. Kryteria spodobały się nauczycielce, która postanowiła je wprowadzić na swoich lekcjach, a potem nawet rozmawiała o nich z innymi nauczycielami w pokoju nauczycielskim.

Inna absolwentka po wypowiedzi kolegi powiedziała, że może porozmawia ze swoją panie od polskiego.

Wniosek. To daje obraz, że OK jest zaraźliwe i te „zarazki” mogą przenosić nie tylko nauczyciele pomiędzy sobą, ale też uczniowie. Znane są przypadki, gdy sami uczniowie proszą np. nauczyciela fizyki, aby śladem lekcji matematyki prowadził OK zeszyt z uczniami.  

 

 

 

 

 

 

 

01.12
2019

Praca z błędem

Dużo mówimy obecnie o wykorzystaniu błędów uczniowskich w nauczaniu. Tylko jak to praktycznie zrobić? Pokażę, jak można pracować z błędem, na przykładzie typowego błędu popełnianego przez uczniów w matematyce w zadaniu z algebry.

czytaj więcej…

29.11
2019

Nauczyciel towarzyszem ucznia w uczeniu się.

Minęły czasy, gdy rola nauczyciela ograniczała się jedynie do przekazywanie uczniom wiedzy. Obecnie pożądane jest, aby nauczyciel towarzyszył uczniowi w uczeniu się. Przejście na tę pozycję nie jest łatwe dla nauczyciela.

Przekażę kilka wskazówek, które znalazłam w różnych edukacyjnych artykułach, a które można też znaleźć w strategiach oceniania kształtującego.

czytaj więcej…

30.08
2019

Wyzwanie na nowy rok szkolny.

Nowy rok jest szansa na nowe rozdanie. Nowi uczniowie, czasami nowi nauczyciele, nowe programy i czasami nowe role dla nas samych. Zmiana daje możliwość podejmowania nowych wyzwań, próbowania nowych pomysłów, uczenia się czegoś nowego. Nowość oferuje niezliczone możliwości.

Cztery wskazówki dla podejmowania wyzwań:

czytaj więcej…

28.08
2019

Jaka część pracy w zespole odbywa się zdalnie?

Przedstawiam wyniki cotygodniowej ankiety przeprowadzanej przez SmartPulse na temat zarzadzania. W badania zaangażowanych jest 240000 liderów biznesu.

Jaka część pracy w zespole odbywa się zdalnie?

czytaj więcej…

08.08
2019

Jak wpływać na motywację?

Często używam w dyskusjach pewnego argumentu, który niestety nie cieszy się entuzjastyczną reakcją rozmówców.

Podam dwa przykłady – pytam dyskutantów:

 1. Czy istnieje nauczyciel, który chce specjalnie źle nauczać?
 2. Czy uczniowie chcą się nudzić w szkole?

Myślę, że odpowiedzi powinny brzmieć – NIE. Ale gdy przechodzimy do oceny sytuacji, to wiele osób zajmuje stanowisko na TAK. Obciążamy nauczycieli tym, że słabo sobie radzą z nauczaniem, a uczniów, że specjalnie starają się nie angażować w naukę.

czytaj więcej…

06.08
2019

Dobry początek roku szkolnego

Na początku roku szkolnego nauczyciele są wypoczęci i pełni energii. Mają plany współpracy z innymi nauczycielami i podejmują wyzwania na rozpoczynający się rok szkolny. Warto zaplanować w szkole uroczyste otwarcie, aby utrzymać energię na dłużej.

Przeważnie nie doceniamy takich pomysłów i nie widzimy korzyści z nich płynących. Ale mogą one zaowocować lepszą współpracą nauczycieli w nauczaniu uczniów, poprawą nauczania, zmianą „klimatu” szkolnego, podejmowaniem przez nauczycieli ambitnych wyzwań i w końcu większą satysfakcja z pracy.

Przedstawię sześć pomysłów do wykorzystania, może któryś się wam spodoba i zaplanujecie go na początek roku?

czytaj więcej…

03.06
2019

Dlaczego warto zostać w zawodzie nauczycielskim?

Teraz, gdy wiele osób zastanawia się, czy nie opuścić zawodu nauczyciela, temat jest bardzo na czasie. Korzystając z artykułu Pete Barnesa podam kilka wskazówek, dlaczego warto sprawę przemyśleć.

Jedno jest pewne, każdy może podjąć własną decyzję, ma do tego prawo. W przypadku rezygnacji opinia innych  w postaci argumentu o porzuceniu uczniów, jest naprawdę poniżej pasa. Każdy kto go przytacza, powinien się zastanowić – dlaczego on ma prawo zmieniać pracę, a w przypadku nauczyciela jest to porzucenie idei?

Nauczanie jest trudne i często męczące. Przynosi wiele satysfakcji, ale również wiele stresu.

Oto kilka przemyśleń na temat korzyści, które zauważają co roku nauczyciele, rozpoczynając we wrześniu swoją pracę.

czytaj więcej…

11.04
2019

Taki mały jednostkowy apel do społeczeństwa

Wybrałam podczas studiów karierę naukową, ale okazało się, że najbardziej chciałam być nauczycielką. Jednak presja społeczna (szkoła – to już naprawdę do niczego się nie nadajesz?) spowodowała, że 12 lat przepracowałam jako pracownik naukowy uczelni. Dopiero potem świadomie wybrałam pracę w szkole. Okazało się, że nie jest na pewno łatwiej, choć sensowniej. Dlaczego sensowniej? Gdyż studenci sami mogą opanować wymaganą wiedzę, bo są dorośli, a dziecku potrzebny jest do rozwoju nauczyciel. Z tych samych powodów jest trudniej w szkole, gdyż dorosły częściej bywa dojrzały, a dziecko dorasta i ma różne niestandardowe pomysły.

czytaj więcej…

06.03
2019

Test pisany grupowo

Test grupowy, czyli rozwiązywany wspólnie w grupie. W tym artykule opisuję doświadczenie nauczycielki matematyki z USA, ale myślę, że przedmiot nie ma tu znaczenia. Wielką zaletą tego eksperymentu, jest to, że uczniowie uczą się od siebie wzajemnie i mają możliwość korzystania z wiedzy innych, a to jest najskuteczniejsza metoda uczenia się.

Zachęcam do spróbowania, bo to takie próby wprowadzają dobrą energię zarówno w proces uczenia się, jak i nauczania.

Zaproszenie filmowe: https://youtu.be/JG4iYGvGUZc

czytaj więcej…