Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘praca zespołowa’

23.10
2020

Kilka problemów, które ujawniły się mocniej w świetle zdalnej edukacji

W tym wpisie omówię siedem problemów, które występują w każdej formie nauczania, ale w zdalnej edukacji wyszły na wierzch. Warto im się przyjrzeć i zastanowić się, jak sobie z nimi poradzić, gdyż stale grozi nam przejście na częściowe lub całkowite nauczanie zdalne.

Zapiszę te problemy w języku ucznia:

  1. Nie wiem, po co się tego uczę.
  2. Nauka nie sprawia mi przyjemności
  3. Nie mam dobrych relacji z innymi uczniami
  4. Mam złe relacje z nauczycielem
  5. Mam niepowodzenia
  6. Mam problem z czytaniem i rozumieniem instrukcji online
  7. Nie umiem zorganizować sobie pracy w domu

Problemy są poważne i trudne do pokonania, w omówieniu ich zaproponuję kilka wskazówek. Są to propozycje ogólnie znane, ale o nich zapominamy.

czytaj więcej…

18.10
2020

Praca w grupach w ramach inicjatywy – Pokaże to na przykładzie

Autorzy i Autorki: Beata Minta, Beata Fiszer, Bożena Rakowska, Marzena Boćwińska,

Barbary Jaworowicz, Michał Szczepanik, Ewa Szpot, Agnieszka Wenda, Agnieszka Zagdańska, Karina Wójcik, Żaneta Wójcik i Danuta Sterna

Praca w grupach

W wielu artykułach o nauczaniu zdalnym podkreślana jest konieczność organizowania pracy uczniów w parach i grupach. Wiele platform do nauki zdalnej taką możliwość oferuje. Niestety rzadko ta metoda jest wykorzystywana.

Na jednej z konferencji zapytałam nauczycieli, jakie znają platformy z możliwością podziału uczniów na pokoje lub grupy i zapadło milczenie. Po pewnym czasie tylko jedna z nauczycielek powiedziała, że „Teamsy”.

To potwierdza opinię, że większość nauki zdalnej odbywa się asynchronicznie, gdzie praca w grupach jest prawie niemożliwa.

Dlatego zaciekawił mnie archiwalny artykuł Madeline Woli z czerwca 2016 roku, przedstawiający opinie uczniów szkół średnich na temat pracy w grupach w klasie szkolnej.

Autorka przytacza wnioski z przeprowadzonych dla Atlanta Journal-Constitution wywiadów wśród  licealistów z Gruzji. Wynika z nich, że uczniowie uznają czas spędzony na pracy w grupie jako …. stracony.

czytaj więcej…

12.10
2020

Zdalne nauczanie, czyli właściwie jakie i kiedy jest skuteczne?

Można dokonać podziału na:

·       Nauczanie synchroniczne – gdy nauczanie odbywa się przy jednoczesnym udziale wszystkich uczniów, najczęściej na platformie internetowej.

·       Nauczanie asynchroniczne – gdy uczniowie otrzymają materiały do nauki i uczą się samotnie. Przeważnie jest ono utożsamiane z przekazywaniem uczniom materiałów i zadawaniu im pracy domowej.

W nauczaniu synchronicznym możliwa jest interakcja uczniów  w jednym czasie, a w asynchronicznym nie.

Oba te sposoby mogą być łączone w zależności od możliwości szkoły i tematu lekcji.

Temat lekcji ma tu zasadnicze znaczenie, gdyż pewne tematy (jak np. wprowadzenie w temat) lepiej jeśli będą miały miejsce synchronicznie, a np. obszary powtórzeniowe mogą być asynchroniczne.

Z moich rozmów z nauczycielami wynika, że w Polsce większość zajęć na wiosnę 2020 roku odbywała się asynchronicznie. Jednocześnie była grupa nauczycieli, którzy prowadzili stale nauczanie synchroniczne.

Na świecie i w Polsce trwa dyskusja na ile nauczanie zdalne jest efektywne.

W artykule Harvey F. Silver i Matthew J. Perini (link do artykułu na dole) znalazłam opis wyników badań nad efektywnością nauczania w powiązaniu z pracą nauczycieli. Badania, które zostały wykonane przez Council of Chief State School Officers, 2011; Danielson, 2013; Marzano, 2013 pokazują, że efektywność opiera się na 4 filarach. Warto je przestudiować, gdyż mogą być pomocne również w nauczaniu zdalnym.

czytaj więcej…

28.09
2020

Pokażę to na przykładzie

Wychodzimy z trzech założeń:

  • Najwięcej nauczyciele korzystają od siebie nawzajem
  • Najlepiej jest uczyć się na przykładach
  • Dobrze sprawdzają się inicjatywy społeczne

Dlatego zapraszamy Was Nauczycielki i Nauczyciele do inicjatywy – Pokażę to na przykładzie.

Chcemy stworzyć grupę nauczycieli, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami pedagogicznymi.

czytaj więcej…

24.09
2020

7 ogólnych wskazówek dla nauczania hybrydowego

Hybryda jest bardzo prawdopodobna, dlatego warto się do niej przygotować.

Stosuj mini projekty i odwrócone zasady odwróconej lekcji, postaraj się, aby lekcje wspierały społeczność klasy, poświęcaj czas na rozmowy z uczniami, nie rób rewolucji, nawiązuj do realnego życia, ucz się od innych.

czytaj więcej…

08.09
2020

Rozmowy uczniów w zdalnym nauczaniu – 8 sposobów na ich zorganizowanie

Rozmowy uczniów są ważnym, a często wręcz niezbędnym warunkiem wartościowego ucznia się. Mówi o tym też druga strategia oceniania kształtującego: Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.

W edukacji zdalnej ten wymiar pracy uczniów przeważnie zostaje pominięty. Przedstawiam kilka sposobów na ich organizowanie. Są to praktyczne, proste pomysły, może warto je wypróbować?

czytaj więcej…

02.09
2020

Dwie pułapki nauczania

Gdy zaczynamy nauczać zdalnie, czyha na nas sporo pułapek. Wiele z nich wynika z faktu, że dopiero się tego uczymy. Część z nich dotyczy nauczania w ogóle, a nie tylko zdalnego. Przy okazji nauczania zdalnego te pułapki zaczęły być bardziej widoczne.

W tym artykule o dwóch z nich.

czytaj więcej…

29.08
2020

Nauczyciele przed nadchodzącym wyzwaniem

Nauczycielom udało się przetrwać trudny ostatni rok, ale wyzwanie dopiero się zaczyna. Przewiduje się, że większość dzieci będzie odporna na zakażenie Covid 19, ale wśród dzieci z rodzin, które zostały bezpośrednio dotknięte wirusem lub recesją gospodarczą, jedno na troje może mieć poważne problemy ze zdrowiem psychicznym.

Większość nauczycieli uważa, że ​​nie czuje się przygotowana na to, co ma nadejść.

Czego możemy się spodziewać? Przedstawię cztery obszary i kilka wskazówek, które mogą pomoc.

czytaj więcej…

26.08
2020

Jak stworzyć społeczność w wirtualnej klasie?

Co zrobić, aby uczniowie  poczuli znowu przynależność do swojej klasy?

Tworzenie silnej kultury klasowej jest priorytetem numer jeden w pierwszych tygodniach nauki. W tym roku jest to jeszcze bardziej istotne.

Będzie to wymagało stworzenia nowych praktyk i podjęcia nowych działań.

Kilka wskazówek, co możemy zrobić, jeśli znowu będziemy musieli w jakimś stopniu pracować online:

czytaj więcej…

06.08
2020

Wrzesień 2020 puka do naszego edukacyjnego świata!

Na szczęście mamy po bardzo wyczerpującym roku jeszcze – wakacje. Trzeba wypocząć, ale jednocześnie pamiętajmy, że we wrześniu czeka nas najbardziej niepewny początek roku szkolnego, jaki do tej pory nas spotkał. Nie wiemy, jaką formę przyjmie szkoła we wrześniu, czy nie będziemy musieli wrócić choć częściowo do nauczania zdalnego. Prawdopodobnie czeka nas nauczanie hybrydowe – trochę w szkole, a trochę zdalnie.

Dotychczasowe nauczanie zdalne nie było w pełni efektywne. Ponieważ będziemy  je w pewnym stopniu kontynuować, to warto przemyśleć, co pomaga w nim uczniom się uczyć, a co przeszkadza. Najlepszym źródłem informacji są sami uczniowie. Można ich zapytać, co było w zdalnym nauczaniu dobre, kiedy się uczyli, jakich instrukcji potrzebowali. Wielu nauczycieli przekonało się, że nauczanie zdalne jest najbardziej korzystne, gdy co najmniej częściowo odbywa się na platformie z kamerą i mikrofonem. Mitem jest, że zadawanie uczniom prac domowych z małym kontaktem nauczyciela z uczniem, jest skuteczną formą nauczania i uczy uczniów samodzielności.

Pokuszę się o przedstawienie kilku wskazówek, które pozyskałam od nauczycieli lub wyczytałam w artykułach pisanych przez praktyków.

czytaj więcej…