Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘ok zeszyt’

30.08
2019

Wyzwanie na nowy rok szkolny.

Nowy rok jest szansa na nowe rozdanie. Nowi uczniowie, czasami nowi nauczyciele, nowe programy i czasami nowe role dla nas samych. Zmiana daje możliwość podejmowania nowych wyzwań, próbowania nowych pomysłów, uczenia się czegoś nowego. Nowość oferuje niezliczone możliwości.

Cztery wskazówki dla podejmowania wyzwań:

czytaj więcej…

09.07
2019

Czego oczekują nastoletni uczniowie od dobrego nauczyciela?

Uczniowie oczekują od nauczyciela przekazywania im rzetelnej wiedzy w sposób efektywny. To jest oczywiste i tym nie będziemy się zajmować. Oprócz tego uczniowie potrzebują jeszcze czegoś więcej. Czasami występuje różnica pomiędzy tym, czego potrzebują, a czego chcieliby uczniowie. To co deklarują nie musi być wcale dla nich dobre. Również potrzeby zmieniają się wraz z wiekiem dzieci. Zajmiemy się nastolatkami, którzy pragną większej swobody i niezależności niż młodsi uczniowie. To jest zgodne z rozwojem człowieka i powinniśmy się do tego dostosować. Dorośli, którzy pracują z nastolatkami, często nie wiedzą, jak mają postępować i wpływać na młodych dorosłych i jednocześnie mniej ich kontrolować.

Zajmiemy się czterema potrzebami nastoletnich uczniów: spójności reguł, wzajemnego szacunku, stawiania wyzwań i życzliwości.

czytaj więcej…

27.05
2019

Zamiast testów – OK zeszyt

Wielu z nas sądzi, że testy są konieczne i że jest to jedyny i najlepszy sposób na śledzenie postępów uczniów. A może zamiast testów monitorować pracę uczniów poprzez prowadzone przez nich OK zeszyty lub przez popularne już portfolia czy teczki? Czyli prowadzenie portfoliów uczniowskich, w których znajdują się dowody na uczenie się uczniów. OK zeszyt jest właśnie takim rodzajem portfolio.

czytaj więcej…

03.12
2018

Przeciwko podręcznikom

Na całym świecie podręczniki towarzyszą edukacji. Czy zastanawialiście się dlaczego? Czy podręczniki pomagają nauczycielom i uczniom, czy przeszkadzają? Skłaniam się do opinii, że lepiej i łatwiej byłoby bez nich. Przytoczę 6 argumentów za tą opinią.

czytaj więcej…

13.06
2018

Dyrektorzy o OK zeszycie

W tym wpisie: Podsumowanie panelu dyrektorskiego oraz plany SUS związane z OK zeszytem

W czasie konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie – „ OK zeszyt – ja tu się uczę” odbył się panel dyrektorów szkół, w których nauczyciele pracują z OK zeszytem.

W panelu wzięli udział:

Katarzyna Olejnik z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej „Paderewski” w Lublinie

Arleta Szkudlarek ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego

w Kożminie Wielkopolskim

Jolanta Szlachetka ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze

Romuald Modrzyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego

Edyta Kalarus ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie

Paneliści odpowiadali na cztery pytania:

 1. W jaki sposób OK zeszyt wkroczył do Pani/Pana szkoły? Ilu nauczycieli prowadzi OK zeszyty? Jak to się stało, że się nimi zainteresowali? Jaką opinię o OK zeszycie mają pozostali nauczyciele?
 2. Czy dostrzega Pani/Pan korzyści z wykorzystania OK zeszytu po stronie nauczycieli i po stronie uczniów?
 3. Czy znalazł/a Pan/Pani sposób na wspieranie nauczycieli prowadzących OK zeszyty? Co Pani/Pana zdaniem działa, a co nie działa w takim wsparciu?
 4. Czy widzi Pani/Pan możliwość współpracy nauczycieli prowadzących OK zeszyty w Pani/Pana szkole? Co może sprzyjać takiej współpracy, a co ją hamować?

Zanotowałam wskazówki dyrektorów dotyczące sposobów wspierania w szkole nauczycieli prowadzących OK zeszyty z uczniami:

 • Pomaga, jeśli przynajmniej część grona pedagogicznego ukończy kurs internetowy „OK zeszyt”. Dyrektor może pomóc OK zeszytowi w szkole, informując o nim nauczycieli, a także finansując kurs lub jego część.
 • Bardzo pomocny może być lider szkolny – nauczyciel prowadzący OK zeszyt i  przekazujący swojej doświadczenia koleżankom i kolegom. Takich liderów dyrektor powinien doceniać.
 • Dyrektor ma większe szansę na praktykę OK zeszytu, gdy skieruje propozycję do młodych zapalonych nauczycieli, a nie do nauczycieli, którzy mają już ustalone przyzwyczajenia.
 • Bardzo dobrym pomysłem jest zorganizowanie w szkole konferencji lokalnej o OK zeszycie i zaproszenie na nią przedstawicieli innych szkół.
 • OK zeszytowi pomaga znajomość i doświadczenie nauczycieli w ocenianiu kształtującym. Dyrektor może zorganizować doskonalenie w tym kierunku.
 • Warto zapisać szkołę do programu Całościowy Rozwój Szkoły.
 • Warto popierać praktykę OK obserwacji, czyli obserwacji koleżeńskiej lekcji w szkole.
 • Bardzo motywujące jest prowadzenie OK zeszytu przez samego dyrektora w klasach, które uczy.
 • Dyrektor zainteresowany OK zeszytem i entuzjastyczny wobec wdrażania tej koncepcji jest czynnikiem niezwykle motywującym nauczycieli.
 • We wprowadzaniu OK zeszytu do szkoły konieczne jest pozwolenie nauczycielom na wolność i danie im możliwości wyboru.
 • Powinno się pamiętać o zasadzie PPP – Powoli, Pomagać, Podlewać. A przede wszystkim nie przyspieszać procesu.

Dyrektorzy podzielili się planami dotyczącymi tego, jak będą wspierać w przyszłym roku grupę nauczycieli prowadzących OK zeszyt:

 • Organizowanie spotkań, podczas których nauczyciele będą mogli wymieniać się doświadczeniami.
 • Zachęcanie pozostałych nauczycieli do dołączenia do grupy prowadzącej OK zeszyty.
 • Określenie wspólnego celu na dany rok.
 • Wykorzystanie nauczyciela – lidera do podzielenia się doświadczeniem i pokazania lekcji otwartej z wykorzystaniem OK zeszytu.
 • Przekazywanie informacji podczas spotkań zespołów przedmiotowych.
 • Zamieszczenie informacji na stronie szkoły.
 • Podawanie nauczycielom użytecznych stron www (na FB grupa – OK zeszyt, ceo.org.pl/zeszyt-ok).
 • Przedstawianie dobrych praktyk z OK zeszytem na zebraniu rady pedagogicznej.

Zapytaliśmy dyrektorów, jakie widzą zalety OK zeszytu. Wymienili przede wszystkim, co

OK zeszyt daje nauczycielom i uczniom, a mianowicie:

 • zapis procesu myślenia uczniów przydatny zarówno dla uczniów, jak i ich nauczycieli,
 • wolność wyboru dla nauczyciela i brak przywiązania do podręcznika,
 • informację dla nauczyciela, na czym powinien się skupić w nauczaniu,
 • wspólnotę budującą dobre relacje w szkole,
 • zachętę do lepszego przygotowania lekcji przez nauczyciela,
 • możliwość rozwijania kreatywności uczniów,
 • pomoc uczniom w uczeniu się.

A co planujemy w związku z OK zeszytem w programie Szkoła Ucząca Się?

W maju 2018 roku rozpoczęła się III edycja kursu OK zeszyt, ale nadal można do niej dołączyć. Na razie uczestnicy przygotowują się do wprowadzenie OK zeszytu do pracy z uczniami od 1 września.

Planujemy kurs dla zawansowanych, który rozpocznie się w październiku. Przeznaczony jest on dla osób, które przeszły kurs podstawowy i chcą nadal doskonalić swoją pracę z OK zeszytem. Chcielibyśmy, aby kurs wykorzystywał bardziej oceną koleżeńską uczestników. Zapisy rozpoczniemy we wrześniu.

Rozpoczynamy ruch „Praktyka OK zeszytu”, do którego zapraszamy szkoły, w których grupa nauczycieli prowadzi OK zeszyt i chce wymieniać się doświadczeniami i pomagać sobie wzajemnie. Informację o zasadach tej praktyki zamieścimy na stronie sus.ceo.org.pl/zeszyt-ok. Tam też prosimy w nowym roku szkolnym szukać informacji o zgłoszeniu się do tej praktyki.

W ramach Warsztatów Szkół Uczących się (sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus) proponujemy szkołom dwa warsztaty z OK zeszytu, trwające około 5 godzin i prowadzone przez nauczycieli prowadzących OK zeszyt w swojej praktyce. Link bezpośredni: https://sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus/oferta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12
2017

Sztuka refleksji

Artykuł o takim tytule autorstwa Beth Holland ukazał się na portalu Edutopia https://www.edutopia.org/blog/digital-portfolios-art-of-reflection-beth-holland).

Ponieważ tematem tym zajmowaliśmy się w czasie IV modułu kursu OK zeszyt, to postanowiłam zapoznać się z tym artykułem i przekazać Wam, co na ten temat myśli autorka i co dla nas z tego wynika. Co za zbieżność, że zajmujemy się tym samym. Widocznie nauczyciele nie tylko w Polsce uznają temat refleksji uczniowskiej, za bardzo ważny.

czytaj więcej…

29.05
2017

„Warto oglądać” – o uczniowskim zeszycie i nowej praktyce współpracy nauczycieli. Artykuł Małgorzaty Sulewskiej

Czy uczniowski zeszyt może wpłynąć na jakość uczenia się uczniów i na nauczanie? OK zeszyt na pewno tak, a szczególnie gdy staje się przedmiotem współpracy nauczycieli w dziedzinie nauczania. W ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności wprowadzamy z powodzeniem OK zeszyt do szkół od grudnia 2015 roku. Okazało się, że jest on bardzo pomocny w nauczaniu i uczeniu się. W niektórych szkołach nauczyciele stosujący OK zeszyty zaczęli w tym obszarze ze sobą współpracować. Tę drogę wybrała również Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

czytaj więcej…

14.05
2017

Pracujemy z OK zeszytem

Zaproszenie do kursu OK zeszyt w roku szkolnym 2017/18. Artykuł ukazał się na portalu edunews: http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/innowacje-w-edukacji/3854-poznajcie-ok-zeszyt

czytaj więcej…

20.07
2016

List wakacyjny do Okejek – OK zeszyt dla rodziców i ich dzieci

Droga nauczycielko lub nauczycielu przebywający na wakacjach z dziećmi,

Zainspirowana działaniami naszej Okejki – Romana Sety dyrektora szkoły susowskiej chciałam ci zaproponować OK zeszyt wakacyjny prowadzony przez twoje własne dziecko i przez ciebie lub przez dziecko, z którym razem jesteś na wakacjach.

Wydaje mi się, że to może być świetny pomysł dla rodziców, ale wymaga przetestowania. Najlepiej może to zrobić Okejka, która ma już doświadczenie z OK zeszytem szkolnym. Jeśli pomysł się sprawdzi, to będziemy mogli go upowszechniać wśród rodziców naszych uczniów.

Jeśli zdecydujesz się zaeksperymentować, to bardzo proszę pisz do mnie, jak idzie i może sfotografuj zeszyt: danuta.sterna@ceo.org.pl

czytaj więcej…

25.02
2016

Pomysły z OK zeszytu

Wraz z ponad 1100 nauczycielami prowadzę z Beatą Zwierzyńska grupę na Facebooku – OKzeszyt. Najkrócej, idea OK zeszytu polega na prowadzeniu przez uczniów zeszytu z wykorzystaniem oceniania kształtującego.

W naszym gronie mamy 53 tak zwanych praktyków, którzy zaplanowali (często wraz z uczniami) zawartość zeszytu i sposób pracy z zeszytem oraz ewaluację tej pracy (po semestrze).

Nadal przybywają nowi nauczyciele i również osoby obserwujące prace innych z zeszytem.

Nauczyciele praktycy dzielą się swoimi doświadczeniami, pomysłami i opiniami na FB.  Ja zbieram niektóre z nich i zamieszczam w „kroczącej” książce, z której rozdziałami można zapoznać się na stronie blogów: www.osswiata.pl

Za chwilę pojawi się tam rozdział 11 pt.: Doniesienia

Z tego rozdziału wybrałam kilka pomysłów nauczycieli praktyków, aby zachęcić innych nauczycieli do śledzenia naszej przygody z OK zeszytem, a może również do dołączenia do nas.

Może ktoś kiedyś pisał książkę wraz z 1000 nauczycieli, ale ja o tym nie słyszałam i jestem ogromne zadowolona naszym pospolitym ruszeniem. Wszyscy pracujemy dobrowolnie i w swoim tempie, ale robimy wspaniale rzeczy.

Wiwat nauczyciele i wiwat uczniowie z OK zeszytem!

Magdalena Szyndzielorz  nauczycielka języka polskiego i historii w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu napisała:

Na ferie wzięłam do sprawdzenia OK zeszyty. Usiadłam przy tej wielkiej stercie, zastanawiając się, czy uda mi się napisać IZ do nich, czy nie będę powielała stwierdzeń, czy będę potrafiła itd. No i poszłoooooo. Podeszłam do IZ jak do pisania listu. Sama nie wiem skąd i jak płynęły słowa. Bez problemu do każdego inne, bo każdy uczeń jest inny. Mało tego, sprawiło mi to ogromną przyjemność. Z pewnością słowo „intymny” tu nie pasuje. Jednak pisząc bezpośrednio do ucznia, czułam, że wchodzę z nim w bliskie relacje, relacje przyjacielskie, ale bardziej zbliżone do tutoringu niż do poufałości. Dziękuję. Dzięki inicjatywie OK zeszyt otworzyłam się na ucznia bardziej niż dotąd.

Barabara Jaworowicz nauczycielka fizyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku zaproponowała uczniom dodatkową stronę poświęconą ważnym informacjom:

Praca z OK zeszytem rozpoczęta! Na końcu zeszytu zebraliśmy wszystkie wzory i dodaliśmy netografię, zbiór linków do stron internetowych zawierających ciekawe filmy, artykuły, doświadczenia, zadania itp.

To pomoże uczniom trzymać najważniejsze informacje w jednym miejscu

Bożena Rakowska nauczycielka wczesnoszkolna w Szkole Podstawowej nr  3 w Sulechowie pokazała sprytny sposób na dołączenie widocznego nacobezu do pracy ucznia;

Przysyłam nowe strony OKzeszytu moich pierwszoklasistów. NaCoBeZu, na którym bezpośrednio po wykonanej pracy, nanoszona była informacja zwrotna. NaCoBeZu doklejone w górnej części zeszytu.

 

Magdalena Barwacz nauczycielka matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach:

Dziś spotkała mnie MEGA niespodzianka. Uczeń który nigdy nie nosił żadnych zeszytów, nigdy nie był przygotowany do lekcji nagle dziś wyjmuje zeszyt i oświadcza całej klasie, że ma zeszyt (i to jeszcze jaki piękny) wykolorowany, własne przykłady, piękne notatki, czytelnie zapisane przykłady – przeżyłam prawdziwe zaskoczenie i jednocześnie dumę z mojego ucznia. Ponadto oświadczył mi że chyba zostanie fanem matematyki. Nie spodziewałam się, że osiągnę aż tak wielki sukces. Moi uczniowie są zadowoleni z tych zeszytów, bardzo się starają aby zeszyty były zapełnione w własne notatki. Jedna dziewczynka określiła swój zeszyt że to jest jej podręcznik do matematyki.

W załączniku zdjęcie zeszytu mojego nowego fana matematyki.

Beata Minta nauczycielka wczesnoszkolna w Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp: Mapa myśli

Małgorzata Sulewska nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Ocena koleżeńska w formie „kanapki”

Marta Prusińska nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. R. Traugutta w Mrozach: Nasza pierwsza lekcja -Co mamy w szafie? Jest też pierwsza próba oceny koleżeńskiej. Moja trzecia klasa bardzo się stara!

Lidia Wacławek nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego nr 8 w Pruszkowie: Dziś uczennica klasy 6 zapytała mnie „czy na wszystkich lekcjach będzie już tak fajnie?”  Ta klasa „wymusiła” na mnie pracę z OK zeszytem … zobaczyli, że koledzy z innej klasy coś nowego robią. Zresztą ta klasa 6 była moim „polem doświadczalnym”, kiedy realizowałam zadania na kursie Akademii OK, więc uczniowie są świadomi zadań OK. I tak oto OK zeszyty zagościły w dwóch klasach. Ojjjjj dużo pracy, pełna koncentracja i mobilizacja, ale też nieprzeceniony bagaż doświadczeń.

Dorota Podorska nauczycielka języka polskiego w Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu: We wtorek miałam lekcję dla rodziców mojej klasy. Postanowiłam zaprosić również dyrekcję. Moim zamierzeniem było pokazać, jak wygląda lekcja Okej, a także wystawka zeszytów zakończona pierwszą ewaluacją. Realizujemy bowiem skrupulatnie nasze drzewko ambitnego celu. Wytrwale pracujemy na dyplom, ale przede wszystkim na efekty.
Na zajęciach dzieci pracowały wspaniale. Rodzice byli oczarowani ich aktywnością, sami nawet czasami chcieli się angażować do pracy. Usłyszałam po lekcji wiele wspaniałych słów, m.in. „po takiej lekcji nie można nie umieć”. Rodzice powiedzieli do pani dyrektor, że są oczarowani taką pracą, dostrzegli również, ile to wymaga zaangażowania i poświęcenia, jednak opłaca się, bo rezultaty są wspaniałe, co było widać na zajęciach. Po lekcji mieliśmy prezentację zeszytów. Tu również pochwałom nie było końca. Po obejrzeniu i wyrażeniu swojej opinii ustnie poprosiłam o pisemną refleksję zarówno uczniów, jak i rodziców. Powiem wam, drogie koleżanki, że od 1 lutego pracy mam mnóstwo, ale dla takich chwil, jak wtorkowa lekcja i opinie rodziców warto żyć. Żadne nagrody nie dają tyle radości, co aktywni, zainteresowani uczniowie, którzy świetnie się bawią i uczą, a także ciepłe słowa płynące z ich ust i rodziców. Naprawdę byłam szczęśliwa.