Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘OK obserwacja’

23.02
2020

Jak nauczyciel może badać swój wpływ na uczniów?

Profesor John Hattie w swojej książce: Widoczne uczenie się uczniów dla nauczycieli, poświęcił dużo miejsca – wpływowi nauczyciela na uczenie się uczniów. Nie jest to tylko badanie realizacji założonych celów, ale analiza skuteczności, refleksja nad metodami i praktykami.

Aby doskonalić nauczanie, nauczyciel potrzebuje wiedzieć, jak jego uczniowie się uczą i jak jego metody nauczania odpowiadają na potrzeby jego uczniów.

Jak pozyskiwać informacje o tym, jak uczniowie się uczą?

czytaj więcej…

15.01
2018

Badania na temat OK obserwacji

Przeczytałam krótki artykuł Sarah D. Sparksna temat badań nad rozwojem zawodowym nauczycieli opartym na obserwacji koleżeńskiej : http://blogs.edweek.org/edweek/inside-school-research/2018/01/feedback_for_teachers_may_boos.html

Jest to bardzo intersujący temat, ponieważ w Polsce obserwacja koleżeńska także zaczyna być wykorzystywana.

Do praktyki oceny pracy nauczycieli w wielu szkołach w USA wprowadzono obserwację lekcji i poobserwacyjną informację zwrotną dla nauczyciela. Nadal nie ma jednak badań, czy te praktyki wpływają na poprawę wyników nauczania.

Badacze z American Institutes of Research i Institute of Education Sciences przebadali ponad 100 szkół podstawowych i gimnazjów w pięciu stanach. W badaniach wzięło udział 1000 nauczycieli matematyki i języka angielskiego. Badano, jaki wpływ na uczenie się uczniów ma rozwój zawodowy nauczycieli oparty o koleżeńskie obserwacje lekcji i poobserwacyjne przekazywanie informacji zwrotnej.

czytaj więcej…