Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘ocenianie kształtujące’

17.03
2020

Zdalnie – jak, czy gdzie?

W związku z zamknięciem szkół i koniecznością przejścia na zdalne nauczanie mam kilka refleksji. Sądzę, że mogą być one trochę kontrowersyjne, mimo to chciałabym się nimi podzielić.

W zaistniałej sytuacji wielu nauczycieli próbuje poradzić sobie z nowym wyzwaniem jakim jest przejście na nauczanie on-line. Wielu z nas jest przerażonych – „Jak to robić?”, jest też taka grupa, która poczuła, że to jest jej czas – „Przecież to bardzo proste, trzeba tylko chcieć”. Obie te postawy blokują to co najważniejsze, czyli DOBRE NAUCZANIE.

Wielu krytykuje tych nauczycieli, którzy wysyłają polecenia z podręcznika do „przerobienia” w domu przez uczniów i ich rodziców. To faktycznie nie jest dobre nauczanie, gdyż same podręczniki nie dają wskazówek, jak dobrze nauczać, a zdalnie, to już musi skończyć się porażką. W tym wypadku jest to pozór nauczania i jak zawsze przełożenie odpowiedzialności za ten proces poza szkołę.

czytaj więcej…

16.03
2020

Zdalnie z OK zeszytem i bez technologii

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiamy koncepcję OK zeszytu wakacyjnego, który mogą wykorzystać rodzice w czasie, gdy ich dzieci przymusowo są
w domu. W drugiej adaptujemy pomysł do zdalnego nauczania, który może być wykorzystany przez nauczyciela każdego przedmiotu i na każdym poziomie nauczania.

czytaj więcej…

14.03
2020

Scenariusz lekcji zdalnej o chorobie COVID-19 i koronawirusie

Scenariusz lekcji dla uczniów powyżej klasy III SP.

Lekcja rozłożona na trzy części.

Nauczyciel dysponuje adresami mailowymi uczniów lub ma dostęp do interaktywnej strony szkoły.

Cele

Uzyskanie lub wzmocnienie wiedzy i zachowań prozdrowotnych związanych
z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19

czytaj więcej…

11.03
2020

Scenariusz lekcji o chorobie COVID-19 i koronawirusie

Opracowaliśmy (Jacek Strzemieczny i Danuta Sterna) prosty scenariusz lekcji dla uczniów o koronawirusie. W naszym pomyśle są dwie lekcje, ale mozna z nich zrobić jedną ograniczając liczbę poleceń.Wykorzystujemy  stronę Ministerstwa Zdrowia: Koronawirus – Co musisz wiedzieć.

czytaj więcej…

23.02
2020

Jak nauczyciel może badać swój wpływ na uczniów?

Profesor John Hattie w swojej książce: Widoczne uczenie się uczniów dla nauczycieli, poświęcił dużo miejsca – wpływowi nauczyciela na uczenie się uczniów. Nie jest to tylko badanie realizacji założonych celów, ale analiza skuteczności, refleksja nad metodami i praktykami.

Aby doskonalić nauczanie, nauczyciel potrzebuje wiedzieć, jak jego uczniowie się uczą i jak jego metody nauczania odpowiadają na potrzeby jego uczniów.

Jak pozyskiwać informacje o tym, jak uczniowie się uczą?

czytaj więcej…

19.02
2020

Czym jest (o czym może nie pomyśleliście) lub może być OK zeszyt ucznia?

Kilka myśli o OK zeszycie

  • Myśląc o zeszycie ucznia sadzimy, że powinien przede wszystkim zawierać potrzebne uczniowi informacje. Jednak dobrze wykorzystany OK zeszyt może być czymś więcej –  „nagrywaniem myślenia”. Uczeń w OK zeszycie zapisuje to, czego się dowiedział, ale również zapisuje swoje przemyślenia i refleksje, czyli swoje myślenie.
  • OK zeszyt może służyć do śledzenia postępów Nauczycielowi jako źródło informacji  – jak przebiega nauka w klasie, uczniowi do oceny swoich własnych postępów. Może też być źródłem informacji dla rodziców, co się zmieniło przez czas nauki.
  • Zeszyt może służyć do świętowania sukcesu – ile się nauczyłam/em. Dzięki OK zeszytowi widać ile się nauczyliśmy, a to może być powód do
  • OK zeszyt nie musi być ani piękny, ani doskonały. Ma służyć uczniowi. Najlepiej, gdy całkowicie należy do ucznia.
  • OK zeszyt jako miejsce do zapisywania ważnych rzeczy. Nie warto zaśmiecać zeszytu rozwiązywaniem i wypełnianiem ćwiczeń. Do tego można mieć inny zeszyt lub luźne kartki. Zeszyt powinien zawierać to, co uczeń uzna, że mu się przyda. To jest miejsce, w którym można zebrać swoje myśli i zapisać je.
  • Sprawdzian z OK zeszytem. Jeśli podczas sprawdzianu uczeń może korzystać z OK zeszytu, to uczy się zapisywania rzeczy ważnych i w sposób skondensowany, tak aby można było szybko odszukać to, co jest potrzebne.

czytaj więcej…

18.01
2020

Czy margines jest marginalny?

Spotkałam na konferencji w Mińsku Mazowieckim Jolantę Podsiadły. Rozmawiałyśmy miedzy innymi o marginesie w OK zeszycie. Jola ma kilka bardzo dobrych pomysłów i za jej zgodą przedstawiam je Wam.

Czy margines jest marginalny?

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie podając sposób jak ja i moi uczniowie wykorzystują margines w zeszycie.

Zawsze byłam zainteresowana wykorzystaniem przestrzeni marginesu. Swoją potrzebę wyraźnie sygnalizowałam swoim uczniom i mobilizowałam do wykorzystywania tego oddzielonego miejsca na stronie zeszytu.

czytaj więcej…

15.01
2020

Panel uczniów Szkole Podstawowej nr 3. w Mińsku Mazowieckim

W panelu brali udział uczniowie pracujący obecnie z OK zeszytem na lekcjach matematyki lub języka polskiego, rodzice uczniów oraz absolwenci uczęszczający teraz do liceum, w którym nauczyciele nie pracują (na razie) z OK zeszytem. Panel w dniu 11 stycznia 2020 roku prowadziła organizatorka konferencji Joanna Sułek.

Panel był niezwykle ciekawy, warto przeczytać, co sadzą uczniowie o pracy z ocenianiem kształtującym z wykorzystaniem OK zeszytu.

czytaj więcej…

04.01
2020

Uczeń wybiera sposób oceniania

Szukam kompromisów pomiędzy ocenianiem kształtującym, a sumującym. Jak zmniejszyć szkody wynikłe z oceniania stopniami? Ponieważ od klasy 4 musimy stawiać uczniom stopnie na koniec roku, więc taki kompromis jest konieczny.  Przeczytałam o pewnym eksperymencie, który wprowadził na swoich lekcjach biologii John Dorroh. Wykorzystuje w nim wybór, który zawsze prowadzi do większej świadomości i odpowiedzialność uczniów za ich własny proces uczenia się. Czyli wzmacnia piątą strategię oceniania kształtującego (moim zdaniem najważniejszą): Wspomaganie  uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

czytaj więcej…

02.01
2020

Pytania kluczowe

Pytania kluczowe

Pytania kluczowe są wielka pomocą dla nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki. Nazwa jak myślę, pochodzi od klucza, czyli czegoś co otwiera lekcję. Wiem jednak, że są one trudne do zaplanowania. Przez rok pracy w gimnazjum starałam się wymyślić pytanie kluczowe do każdej lekcji matematyki. Zadanie ekstremalnie trudne.

Pytanie kluczowe, to takie które prowadzi lekcje od jego zadania, po uzyskanie na nie odpowiedzi. Ale również takie pytanie, ma być dla uczniów interesujące i zachęcać ich do poznania tematu i odpowiedzi.

czytaj więcej…