Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘metody nauczania’

02.02
2017

W obronie przyrody

Obecna reforma oświaty zamienia przedmiot przyroda w osobne przedmioty: biologia, fizyka, chemia, geografia. Jest to krok w tył w stosunku do obecnej wiedzy o nauczaniu, ale też w stosunku do tego z czego korzystają rozwinięte edukacje w świecie. Na przykład chwalona powszechnie edukacja fińska dąży do tego, aby jeden nauczyciel uczył wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej i mógł sam zdecydować, czego w danym momencie naucza.

czytaj więcej…

25.12
2015

Motywowanie uczniów do nauki

Przeczytałam wpis Larry Ferlazzo na portalu Edutopia, dotyczący motywacji uczniów do nauki. Opisuje on w nim cztery cechy budowania motywacji wewnętrznej uczniów do nauki. Nie chcę tłumaczyć całego posta autora, ale chciałabym podzielić się kilkoma ważnymi myślami.

Według autora te cztery cechy to: autonomia, kompetencja, pokrewieństwo i znaczenie.

czytaj więcej…

08.09
2015

Szkoła w Birmie

Szkoła w Birmie

Zrobiłam wywiad ze studentami w Yangon na temat szkolnictwa w tym kraju.

czytaj więcej…

02.05
2015

O zadaniach nauczycieli

Bardzo mi zależy na nauczycielach, może dlatego, że czuję z nimi więź z powodu długiego uprawiania tego zawodu. Uważam, może nieskromnie, że rozumiem nauczycieli lepiej niż ci, którzy o szkole tylko mówią. Wiem, jaka to jest trudna praca i nie chciałabym dodawać nauczycielom innych zadań. Dlatego wolałabym, aby pewne zadania były wykonywane przez osoby do tego powołane. Na przykład chciałabym, aby program nauczania tworzyły osoby, które wiedzą lepiej i więcej, a nauczyciel mógłby z pełnym zaufaniem poddać się wytycznym. Chciałabym, aby egzaminów w ogóle nie było, a jeśli już, to żeby zadania układane były przez specjalistów, i aby one sprawdzały wiedzę uczniów, a nie starały się złapać ich na niewiedzy.

czytaj więcej…

26.04
2015

Nauczycielka po latach

Czytając przygotowywaną przez nas (program Szkołą Ucząca Się) do druku polską wersję książki Johna Hattiego – Widoczne uczenie się dla nauczycieli (angielski oryginał Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. New York: Routledge), mam wiele przemyśleń.

czytaj więcej…

13.04
2015

Planowanie lekcji

Napisała do mnie jedna z nauczycielek, że dostała za zadanie zaplanować o poddać obserwacji lekcję z OK. Poprosiła o wskazówki do planowania takiej lekcji.

Oczywiście, planowanie zależy od tematu i celu lekcji, też od przedmiotu, ale pokusiłam się o przedstawienie kilku wskazówek. Może ktoś z Was na osi świata dorzuci jakieś wskazówki?

czytaj więcej…

26.05
2014

Być uczniem

Miałam okazje poczuć się uczennicą. Na warsztacie z lesson study planowaliśmy lekcje na temat pola równoległoboku. Potem jedna z osób przeprowadziła tę lekcję, a my odgrywaliśmy rolę uczniów. Niezwykle cenne doświadczenie. Zyskałam kilka dobrych wskazówek dla siebie jako nauczycielki.

czytaj więcej…

18.03
2014

Co słychać na froncie edukacji światowej?

Uczestniczyłam razem z Jackiem Strzemiecznym w konferencji nauczycieli w Los Angeles – Annual Conference ASCD. Pojechaliśmy na tę konferencję, aby zobaczyć co słychać na froncie edukacji światowej.

Pierwszy wpis na blogu poświęcę organizacji konferencji, a następne sesjom w których uczestniczyłam i o których warto napisać słów kilka. Pełną relację i kilka zdjęć zamieściliśmy na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/sus/news/korespondencja-danuty-sterny-z-los-angeles

czytaj więcej…

21.02
2014

Performance assessment w portfolio uczniowskim z towarzyszącym „nacobezu”

Trzy terminy : performance assessment , portfolio uczniowskie, nacobezu, czy mogą się spotkać? Termin – performance assessment  wzbudza mój niepokój. Bo niby intuicyjnie wiadomo o co chodzi, ale jak przyjdzie dać przykład ze szkoły, to jakoś gorzej. Assessment  czyli ocenianie kojarzy się w języku polskim z krytyką albo z wystawianiem stopni, w każdym przypadku oceniać znaczy – powiedzieć na ile dana praca odstaje od ideału.

W ocenianiu kształtującym rozumiemy ocenianie inaczej –  jako poszukiwanie dowodów na to, że ustalone cele i kryteria sukcesu zostały osiągnięte. Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym powinna wyjaśniać: co zostało zrobione dobrze (trzeba wskazać dowody), co trzeba poprawić i jak należy poprawić oraz jak oceniany ma się dalej rozwijać.

czytaj więcej…

19.06
2013

Praca w parach

Zachęcam – pracujmy w parach i tłumaczmy dlaczego to robimy.

czytaj więcej…