Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘MEN’

11.04
2019

Taki mały jednostkowy apel do społeczeństwa

Wybrałam podczas studiów karierę naukową, ale okazało się, że najbardziej chciałam być nauczycielką. Jednak presja społeczna (szkoła – to już naprawdę do niczego się nie nadajesz?) spowodowała, że 12 lat przepracowałam jako pracownik naukowy uczelni. Dopiero potem świadomie wybrałam pracę w szkole. Okazało się, że nie jest na pewno łatwiej, choć sensowniej. Dlaczego sensowniej? Gdyż studenci sami mogą opanować wymaganą wiedzę, bo są dorośli, a dziecku potrzebny jest do rozwoju nauczyciel. Z tych samych powodów jest trudniej w szkole, gdyż dorosły częściej bywa dojrzały, a dziecko dorasta i ma różne niestandardowe pomysły.

czytaj więcej…

08.04
2019

8 kwietnia 2019

Wiadomości pełne strajku nauczycieli.

Cztery powtarzające się i skandaliczne informacje

 

  1. Teraz przychodzą tylko tacy, którzy nigdzie indziej nie mogli znaleźć pracy.
  2. Egzaminy, straszna strata dla uczniów, bo może się nie odbędą.
  3. Niech się wezmą do roboty.
  4. Ile nauczyciele zarabiają?

czytaj więcej…

05.06
2016

Debata w MEN o doskonaleniu, 4.06.2016

Cieszę się, że temat jest poruszany. Jednak nie wiem, czy powstaną wnioski i czy zostaną wykorzystane w planowaniu. Ja osobiście skorzystałam, gdyż zobaczyłam perspektywy różnych organizacji zajmujących się doskonaleniem. Z grubsza można powiedzieć, że są dwie:  publiczne ośrodki doskonalenia i niepubliczne. Podczas debaty wypowiadali się też dyrektorzy szkół i nauczyciele i też mieli swoje perspektywy. Publiczne ośrodki optowały za lepszą organizacja i przepisami dotyczącymi ich pracy. Ponieważ nie znam się na tych przepisach i były one omawiane dość ogólnie, więc zajmę się raczej tym co mnie dotyczy, czyli niepublicznymi placówkami, które też były licznie reprezentowane.

czytaj więcej…

08.04
2016

Debata matematyków w MEN

Debata matematyków w MEN, 6.04.2016

Zanim przejdę do opisu spotkania, podam moje przemyślenia, z którymi podzieliłam się z uczestnikami spotkania. Przed spotkaniem zadałam sobie pytanie: Co jest najważniejsze w nauczaniu matematyki? Doszłam do wniosku, że nie są ważne treści, bo one są z biegiem czasu zapominane, ważne jest – Jak uczymy. Moim zdaniem istotne są trzy aspekty:

  1. Samodzielne dochodzenie do rozwiązania problemu.
  2. Umiejętność przedstawienia rozumowania.
  3. Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w życiu.

To zaś na jakich treściach będziemy to osiągać jest drugorzędne. Pierwszoplanowe są METODY prowadzące do osiągnięcia tych celów.

czytaj więcej…

29.07
2014

Ocena opisowa – nowelizacja ustawy o oświacie

Naprawdę bardzo się cieszę, że w projekcie nowej ustawy o ocenianiu uwzględniono możliwość takiego oceniania uczniów, które pomaga im się uczyć. We wczorajszej  Gazecie Prawnej  (28 lipca 2014) Klara Klinger w artykule zatytułowanym – Szkoła bez stopni podała elementy projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Tytuł artykułu  jest oczywiście na wyrost, bo projekt nie proponuje całkowitego pozbycia się stopni (a szkoda).

Wyczytałam jednak kilka świetnych propozycji:

czytaj więcej…

21.12
2012

Buźka dla reformatorów, czyli ocenianie w pierwszych klasach szkoły podstawowej

Żyłam do tej pory w przeświadczeniu, że w nauczaniu w klasach I – III stopnie znikły. Uczestniczyłam nawet w dyskusjach, czy tak zwane „buźki” są ocenami, czy nie. W podtekście chodziło o to, aby nie stawiać uczniom buziek, gdyż stanowią one substytut stopni , nie dają żadnej informacji, a tylko przyuczają do stopniomanii.

Myliłam się! Rozporządzenie (zacytowane poniżej ) reguluje tę sprawę w następujący sposób: Ocena śródroczna i roczna w klasach I-III ma być opisowa, a ocenianie bieżące odbywać się ma według zapisów w statucie szkolnym. Nie mogę uwierzyć! Jeśli statut szkoły określi, że podczas procesu nauczania wystawiane są stopnie, a na koniec opisówka, to jak najbardziej jest to możliwe. Logika wskazuje na rozwiązanie odwrotne – w czasie procesu nauczania informacja zwrotna, a na koniec ew., jeśli już musi być, stopień. Ale właściwie dlaczego ma być?! Co to za informacja i dla kogo? Komuś się kiedyś coś pomyliło i ta bzdura trwa.

czytaj więcej…

12.10
2012

Jak wcześnie do szkoły?

„Od roku szkolnego 2014/2015 opiekunowie będą mogli zapisać pięciolatka do szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – wyjaśnia Paulina Klimek, zastępca rzecznika prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej”

źródło: http://edgp.dziennik.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=426572

Jak tak dalej będzie z demografią, to do szkoły zapisywać będziemy dzieci ledwo poczęte! Wystarczy, że poradnia uzna rodziców za wystraczjącą zdolnych.

 

11.10
2012

O Karcie Nauczyciela 1

Odniosę się tylko do jednego pomysłu przedstawionego wczoraj przez Aleksandrę Pezdę w GW.

„Chcą [samorządowcy], żeby nauczyciele więcej pracowali i mieli krótsze wakacje”

„MEN proponuje więc, aby jeden tydzień z nauczycielskiego czasu wolnego (wakacje, ferie zimowe, okres międzyświąteczny w grudniu)pozostał do dyspozycji dyrektora  szkoły”

Prawdopodobnie  ta propozycja podyktowana jest opinią publiczną alarmującą, że nauczyciele mają za długi urlop. Ale zastanówmy się,  co nam da taka zmiana. Wydaje mi się, że zadaniem nauczyciela jest uczyć uczniów, więc co ma robić w szkole,  gdy oni są na wakacjach?  Za taką zmianą powinny iść wskazówki – jak wykorzystać nauczyciela przez ten tydzień? Zapewne zaraz dowiemy się, że dyrektor powinien wiedzieć i pożytecznie zorganizować czas nauczycielowi.

Jak na razie obowiązujące 6 tygodni urlopu różnie wygląda w różnych szkołach. Część dyrektorów wykorzystuje pozostałe dwa tygodnie lipca, czy sierpnia na –  porządki, planowanie, czy doskonalenie. Ale część pozwala gronu pedagogicznemu skończyć pracę z dniem ostatnich zajęć z uczniami i zacząć 31 sierpnia od posiedzenia rady pedagogicznej.

Sama przeżyłam wiele takich dni lipca, kiedy przychodziłam do szkoły, poszwędałam się, pogadałam z koleżankami i byłam niezadowolona, że bez powodu muszę opóźnić datę wyjazdu na wakacje.  Nauczyciele muszą widzieć sens swojej pracy, a nie tylko odsiadywać zarządzenie. Nie może być tak, że w jednej szkole nauczyciele pracują, a w innej nie wymaga się od nich pracy.  

Pewien czas temu nauczyciele dostali podwyżkę pensji i żadnych wskazań, jak mają lepiej (więcej) pracować. To był błąd, bo każdy uznał, że mu się podwyżka należy i koniec. Teraz znowu odbieramy przywilej dłuższych wakacji, ale bez informacji – PO CO?

Mam pomysły, jak można wykorzystać ten czas.

Jeden pochodzi z USA – Letnia szkoła. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy nie zaliczyli przedmiotu. Zamiast jechać na wakacje przychodzą uczyć się do szkoły. Dzięki temu fikcja poprawek znika i jest nadzieja, że uczeń nadrobi materiał pod czujnym okiem nauczyciela. Może wtedy ograniczylibyśmy złą praktykę drugoroczności, która według badań Hattiego daje  wręcz negatywny wpływ na wyniki uczniów.

Inne mniej atrakcyjne pomysły to w tym czasie: obowiązkowe, wspólne  doskonalenia zawodowe całego zespołu nauczycielskiego lub opieka nad uczniami podczas wakacji organizowanych przez szkołę.

Jeśli chcemy coś zmieniać, to tak, aby był z tego pożytek.

23.06
2012

Pseudo badania z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, czyli masz małe szanse być twórcza, jeśli nie jesteś chłopcem wychowywanym w religii katolickiej w Paryżu.

Fragment świeżej publikacji ORE pod tytułem: Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców – powstała w ramach systemowego projektu MEN, finansowanego ze środków EFS.

Rozdział profesora Krzysztofa J. Szmidta – Twórczy Zachód, twórcza Polska? Rozważania o społeczno-kulturalnych uwarunkowaniach rozwoju kreatywności.

Str 108 – Twórczy Zachód, twórcza Polska.

czytaj więcej…

10.01
2012

Polska szkoła 2012 – moje nadzieje

Postanowiliśmy napisać na blogach Oś świata, każdy od siebie – jakich zmian życzylibyśmy polskiej edukacji w tym roku. Na początku pomyślałam, że to się dobrze składa, bo właśnie tłumaczymy bardzo ciekawy raport McKinseya Jak najlepiej rozwijające się systemy szkolne stają się jeszcze lepsze. Jak napisał w przedmowie Michael Fullan: „Ten raport jest bezcenny dla decydentów i liderów szkolnych systemów, którzy tworzą lub powinni tworzyć mapę drogową doskonalenia swojego systemu”. Podstawą raportu była analiza 20 systemów edukacyjnych, które robią postępy. Jednym z nich jest system polski.

Akcja „Polska szkoła 2012”:
Jacek StrzemiecznyUczenie się w szkole …
Danuta Sterna (…) moje nadzieje
Marzena Żylińska Po co do szkoły?
Witold Szwajkowski Cele edukacji
Wiesław Mariański CHCĘ INNEJ SZKOŁY
Ewa Borgosz Kilka pytań …
Ksawery Stojda (…) deregulacja
Czas na przedszkole „Celowy” problem
Zofia Godlewska Szkoła musi być źródłem rozwoju
Strona główna blogów Oś świata

Jednak nie posłużę się wnioskami z tego raportu. Wolę, aby odbyła się na jego temat szeroka debata, gdy zostanie upowszechniony.

Zajmę się moimi, Danusinymi życzeniami do mojej osi świata.

Patrzę na edukację jak na stołek o trzech nogach:

  1. Czego nauczamy? – programy i podstawa programowa.
  2. Jak nauczamy? – metody, relacje, dydaktyka.
  3. Jak sprawdzamy? – ocenianie, stopnie, egzaminy.

czytaj więcej…