Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘egzaminy’

25.06
2020

Co nas w edukacji czeka jesienią?

Na jakie nauczanie zdecydujemy się od jesieni? Czy będzie to powrót do nauczania na forum klasy w szkole, czy zostaniemy przy zdalnym, czy będziemy łączyć?

Zacznijmy o tym mówić, bo wakacje szybko miną i możemy nie zdążyć opracować dobrych rozwiązań.

Pierwszą część wpisu poświęcę czterem mitom dotyczącym zdalnej edukacji:

 1. Można tak zrobić, że wszyscy chętni uczniowie brali udział w zdalnym nauczaniu.
 2. Istnieje jedna skuteczna metoda nauczania zdalnego.
 3. Uczniowie uczą się podczas zdalnego nauczania.
 4. Na jesieni można będzie zacząć naukę zgodnie z programem nauczania. 

W drugiej zajmę się problemami związanymi z nauczaniem hybrydowym:

 • Potrzeba większej liczby nauczycieli
 • Potrzeba większej liczby sal lekcyjnych
 • Groźba większej zachorowalność nauczycieli
 • Utrzymania izolacji pomiędzy uczniami
 • Realizacja podstawy programowej
 • Organizacji lekcji zdalnych
 • Dostęp uczniów do nauczania online
 • Planowanie tak lekcji zdalnych, aby uczniowie chcieli w nich uczestniczyć
 • Praca z rodzicami
 • Potrzeba konsultacji dla uczniów
 • Odejście od systemu egzaminacyjnego
 • Nauczanie przedmiotów zawodowych
 • Nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach

czytaj więcej…

08.06
2020

Matura 2020

Zapytała mnie moja córka, która jest już dawno po maturze i pracuje teraz zagranicą: Czy to prawda, że matury w Polsce się teraz odbywają, czy nie było na ten temat dyskusji?

Jej pytanie skierowało mnie do myślenia nad odpowiedziami na inne trzy pytania:

 1. Kto wie, na ile przeprowadzanie matur w obecnych warunkach, jest to bezpieczne?
 2. Dlaczego matury, muszą być?
 3. Co by było, gdyby matury nie było? Dlaczego nie skorzystamy z okazji, aby się jej pozbyć?

czytaj więcej…

27.05
2020

Życie bez egzaminów

Jeśli egzaminy nie sprawdzają tego, co jest potrzebne absolwentowi, kosztują dużo pieniędzy i czasu, nie są gwarantem przygotowania do zawodu, to w takim razie należy zadać sobie pytanie – po co one są?

Przeczytałam artykuł Simon Jenkins w Guardian:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/21/if-we-can-do-without-gcses-and-university-exams-now-why-go-back

Zainteresowało mnie szczególnie to początkowe zdanie: Covid-19 niesie ze sobą pewne błogosławieństwa, być może trzeba uwolnić edukację od dyktatury „testu”.

Według autora systemy egzaminacyjne są częścią nierzeczywistego świata, w którym uczniowie starają się dać właściwe odpowiedzi na pytania, o których zaraz zapomną. Egzamin w obecnej formie jest tak niedostosowany do rzeczywistości, że można go porównać z egzaminem na samochodowe prawo jazdy, przeprowadzanym poprzez prowadzenie wozu konnego. Tak, jak byśmy ignorowali rzeczywisty świat.

czytaj więcej…

17.05
2020

Oszukiwanie podczas egzaminów

Od 11 do 22 maja miały się odbywać egzaminy na uczelnie w USA. Okazało się, że niektórzy ze zdających oszukiwali poprzez  – nakłanianie kogoś innego do pisania testu oraz dzielenie się treścią egzaminu z innymi osobami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Powstało pytanie, czy i jak zapewnić uczciwość na egzaminie, gdy zdający go  przystępują do testów z własnych komputerów domowych.

Artykuł na ten temat, choć bez odpowiedzi na to pytania:

https://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2020/05/worries_persists_as_ap_registrations_are_cancelled_for_students_caught_planning_to_cheat.html?cmp=eml-enl-tl-news2&M=59575463&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

Myślę, że problem może dotyczyć również Polski, o ile egzaminy będą przeprowadzane online.

czytaj więcej…

19.04
2020

Oceny i klasyfikacja w czasie pandemii w USA

Palącym problemem jest teraz dla nauczycieli perspektywa klasyfikacja uczniów na koniec roku szkolnego. Wiem to z wielu rozmów z nauczycielami, wszyscy zastanawiają się, jak podsumować zdalne uczenie się swoich uczniów.

Szukałam wskazówek w artykułach edukacyjnych na świecie. Nie było łatwo coś znaleźć, pojawiały się tylko zalecenia, żeby nie oceniać teraz uczniów stopniami, tylko przekazywać im informację zwrotną. Co jednak zrobić ze stopniem na koniec roku?

Znalazłam wreszcie wpis profesora Thomasa R. Guskeya edukatora i badacza z University of Louisville i University of Kentucky.

Wybrałam kilka wskazówek z jego tekstu, może się przydadzą.

czytaj więcej…

08.04
2020

Matura w 2020 roku w Australii

Australijski minister edukacji Dan Tehan ogłosił, że każdy uczeń ostatniej 12 klasy otrzyma certyfikat ukończenia szkoły Każdy będzie mógł w roku 2020 dostać się na studia, kontynuować naukę w zawodzie lub iść do pracy.

Australijskie uniwersytety zmieniają tradycyjne zasady przyjęć, aby uwzględnić zakłócenia w nauce w klasach maturalnych.

Uniwersytety będą brały pod uwagę: wyniki osiągnięte w klasie ostatniej i przedostatniej, zwłaszcza z przedmiotów potrzebnych na danym kierunku studiów. Będą również mogły wziąć pod uwagę „teczki” osiągnięć uczniów i udział w zajęciach  pozalekcyjnych.

Niektóre uniwersytety przeprowadzą testy umiejętności.

Wszystkie uniwersytety zaoferowały kursy przygotowawcze dla przyszłych studentów.

Artykuł na ten temat: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/07/no-year-13-australian-year-12-students-to-graduate-in-2020-despite-coronavirus-disruption

Proszę bardzo, można? Wystarczy tylko dogadać się z Uniwersytetami. Może to jest znak, że można wrócić do matur wewnętrznych i do egzaminów organizowanych przez wyższe uczelnie. Byłoby: normalniej, taniej i z mniejszym stresem.

22.02
2020

Nadszedł czas – zakończyć testy na czas!

Jaki jest powód ograniczenia czasu wykonywania testu czy sprawdzianu?

Moim zdaniem jeden – wygoda organizacyjna, ale to nie powinien być wystarczający powód.

Wykonywanie testu w określonym, krótkim czasie bardzo mocno wpływa na towarzyszący egzaminowi stres, blokuje myślenie, uczy zgadywania, a nie myślenia i w konsekwencji powoduje, że nauczyciele skupiają się w nauczaniu, na przygotowywaniu uczniów do tego typu testów, a nie do myślenia, analizowania i podejmowania przemyślanych decyzji.

W wielu krajach uczniowie o specjalnych potrzebach otrzymują dodatkowy czas na wypełnienie testu podczas egzaminu. To z kolei zachęca rodziców i uczniów do starań o odpowiednią diagnozę, która da uczniowi więcej czasu. Nie zawsze taka diagnoza jest zgodna z rzeczywistym stanem dziecka. Oprócz tego wydłużenie czasu jest takie same dla różnych niepełnosprawności, co też nie ma sensu.

czytaj więcej…

17.02
2020

Czy znajomość wyników badań pomaga podnieść wyniki nauczania?

Przeczytałam wywiad w Education Week z profesor Heather C. Hill z Harvard Graduate School of Education zatytułowany: Does Studying Student Data Really Raise Test Scores?

Mam kilka przemyśleń, którymi chcę się z wami podzielić.

Do tej pory uważało się, że aby poprawić wyniki uczniów, nauczyciele powinni analizować wcześniejsze wyniki egzaminów uczniów. Dowiadywać się, z czym zmagają się uczniowie i tę informację wykorzystywać do dostosowania swojego nauczania do potrzeb uczniów. To ma poprawiać  osiągnięcia uczniów. Takie rozumowanie jest zgodne z logiką. Jednak informacja o niedociągnięciach uczniów wpływa na poprawę nauczania jedynie wtedy, gdy są wprowadzane odpowiednie zmiany w nauczaniu. A z tym gorzej.

Skupienie się na problemie prawdopodobnie odwróciło naszą uwagę od koncentracji na rozwiązaniu.

czytaj więcej…

07.02
2020

Kilka słów o badaniach edukacyjnych

Mam problem z badaniami edukacyjnymi. Jest to mój problem, a nie naukowe rozważania. Z jednej strony uważam, że są potrzebne, a z drugiej im nie dowierzam.

Przeważnie docierają do nas wnioski z badań i nie mamy wglądu w proces ich powstawania. Też nie mamy dostępu lub wystarczającej chęci do przebicia się, do metodologii przytaczanych badań.

A największe moje zastrzeżenie dotyczy tego, że to jest statystyka, a w konkretnym przypadku może być zupełnie inaczej.

Trzy sprawy, które podważają moją wiarę w badania?

czytaj więcej…

29.01
2020

O testach

Wielu nauczycieli ma krytyczny stosunek do testów. W tym wpisie zastanawiam się, czy testy mogą być wykorzystywane z pożytkiem dla uczenia się i nauczania.

Rozważmy dwa rodzaje testów:

 1. Testy końcowe
 2. Testy w czasie procesu uczenia się

czytaj więcej…