Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘egzaminy’

20.09
2020

Nadrabianie strat w nauce

Niezwykła sytuacja związana z pandemią spowodowała, że wielu uczniów będzie potrzebowało pomocy w nadrobieniu strat w uczeniu się.  Szacuje się, że uczniowie mają około trzy miesięczne braki w opanowaniu wiedzy. Występują duże różnice pomiędzy rejonami tak zwanymi bogatymi, gdzie uczniowie mieli dostęp do nauki synchronicznej, a biednymi, gdzie nauka odbywała się tylko na zasadzie zadawania prac domowych. Wielu uczniów (badania pokazują, że 1/3) nie było objętych systematycznym nauczaniem tej wiosny.

Problem jest bardzo poważny i nie można nad nim przejść do porządku.

czytaj więcej…

08.08
2020

Oszukiwanie na sprawdzianach zdalnych

Zdalne nauczanie pokazało, że przeprowadzanie sprawdzianów zdalnych nie da się przeprowadzić bez możliwości oszukiwania ze strony uczniów Nauczyciele denerwują się, ale nie są w stanie zapobiec tego typu oszustwu. To samo dotyczy egzaminów, szczególnie tych egzaminów, od których dużo zależy. Trudno liczyć na uczciwość uczniów, jeśli wszyscy wiemy, że od wyniku egzaminu zależy przyszłość.

Oszustwo może polegać na korzystaniu z niedozwolonych źródeł. Ale znane są też przypadki, że uczniowie wynajmują kogoś, kto pisze za nich sprawdzian i egzamin online. Sytuacja jest na tyle patogenna, że niektórzy uczniowie uważają, że nie popełnili oszustwa, bo zapłacili zatrudnianemu człowiekowi, piszącemu za nich egzamin. Niektórzy oszukujący uczniowie uważają, że jeśli egzaminatorzy stwarzają możliwość oszukiwania, to dają tym samym na nie przyzwolenie.

Aby się uchronić przed oszukiwaniem podczas egzaminów instytucje chcą przeprowadzać egzaminy stacjonarnie. Nie znalazłam, jak do tej pory, innego pomysłu w artykułach edukacyjnych. Może się jednak okazać, że po powrocie pandemii i to nie będzie możliwe. Sama jestem gorącą przeciwniczką egzaminów, więc nie za bardzo się martwię, ale rozumiem, że dla władz oświatowych jest to duży problem. Zostawmy go im.

Inna sprawa to oszustwa podczas sprawdzianów. Sprawdziany są potrzebne (w odróżnieniu od egzaminów), gdyż dają informację uczniowi – co już umie i nauczycielowi – nad czym powinien jeszcze z uczniami popracować. Oszukany sprawdzian nie ma sensu, bo takich informacji nie daje.

Znam wiele przypadków frustracji nauczycieli spowodowanych podejrzeniami oszustwa na sprawdzianie. Moim zdaniem szkoda nerwów, bo nie da się im zapobiec, chyba że zmienimy podejście własne i uczniów do oceniania. Tu mamy szansę, gdyż sprawdzian, to nie jest walka o tak dużą stawkę, jak przy egzaminie.

czytaj więcej…

21.07
2020

Zamieszanie z testami wstępnymi na wyższe uczelnie w USA

Do tej pory, aby dostać się na uczelnię w USA, trzeba było zdać dobrze wstępny egzamin testowy. Z powodu pandemii egzaminy zostają w wielu miejscach odwołane. Uczniowie starający się o przyjęcie na studia jeżdżą po całych Stanach w poszukiwaniu miejsca, gdzie egzaminy nadal są przeprowadzane. Obawiają się, że mimo ich odwołania, bez zdania egzaminu nie dostaną się na wybraną uczelnię. Uczniowie i ich rodziny sprawdzają gdzie egzaminy się odbywają, wybierają się w długie podróże, wynajmują hotele, aby stawić się rano na test. Ale gdy to w końcu zrobią, okazuje się, że test został odwołany. Rośnie frustracja uczniów i ich rodzin z powodu złej informacji i odwoływania bez wcześniejszego powiadomienia. Szczególnie w trudnej sytuacji postawieni są uczniowie z gorszą sytuacja materialną, których nie stać na poszukiwanie możliwości zdania testu. Uważają, że ich szanse na studiowanie maleją. Sytuacja daje uprzywilejowanym uczniom nadmierną przewagę. Kandydaci na studia, którzy uczyli się z korepetytorami, aby poprawić wyniki testu, nie mogą tego zrobić.

czytaj więcej…

25.06
2020

Co nas w edukacji czeka jesienią?

Na jakie nauczanie zdecydujemy się od jesieni? Czy będzie to powrót do nauczania na forum klasy w szkole, czy zostaniemy przy zdalnym, czy będziemy łączyć?

Zacznijmy o tym mówić, bo wakacje szybko miną i możemy nie zdążyć opracować dobrych rozwiązań.

Pierwszą część wpisu poświęcę czterem mitom dotyczącym zdalnej edukacji:

 1. Można tak zrobić, że wszyscy chętni uczniowie brali udział w zdalnym nauczaniu.
 2. Istnieje jedna skuteczna metoda nauczania zdalnego.
 3. Uczniowie uczą się podczas zdalnego nauczania.
 4. Na jesieni można będzie zacząć naukę zgodnie z programem nauczania. 

W drugiej zajmę się problemami związanymi z nauczaniem hybrydowym:

 • Potrzeba większej liczby nauczycieli
 • Potrzeba większej liczby sal lekcyjnych
 • Groźba większej zachorowalność nauczycieli
 • Utrzymania izolacji pomiędzy uczniami
 • Realizacja podstawy programowej
 • Organizacji lekcji zdalnych
 • Dostęp uczniów do nauczania online
 • Planowanie tak lekcji zdalnych, aby uczniowie chcieli w nich uczestniczyć
 • Praca z rodzicami
 • Potrzeba konsultacji dla uczniów
 • Odejście od systemu egzaminacyjnego
 • Nauczanie przedmiotów zawodowych
 • Nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach

czytaj więcej…

08.06
2020

Matura 2020

Zapytała mnie moja córka, która jest już dawno po maturze i pracuje teraz zagranicą: Czy to prawda, że matury w Polsce się teraz odbywają, czy nie było na ten temat dyskusji?

Jej pytanie skierowało mnie do myślenia nad odpowiedziami na inne trzy pytania:

 1. Kto wie, na ile przeprowadzanie matur w obecnych warunkach, jest to bezpieczne?
 2. Dlaczego matury, muszą być?
 3. Co by było, gdyby matury nie było? Dlaczego nie skorzystamy z okazji, aby się jej pozbyć?

czytaj więcej…

27.05
2020

Życie bez egzaminów

Jeśli egzaminy nie sprawdzają tego, co jest potrzebne absolwentowi, kosztują dużo pieniędzy i czasu, nie są gwarantem przygotowania do zawodu, to w takim razie należy zadać sobie pytanie – po co one są?

Przeczytałam artykuł Simon Jenkins w Guardian:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/21/if-we-can-do-without-gcses-and-university-exams-now-why-go-back

Zainteresowało mnie szczególnie to początkowe zdanie: Covid-19 niesie ze sobą pewne błogosławieństwa, być może trzeba uwolnić edukację od dyktatury „testu”.

Według autora systemy egzaminacyjne są częścią nierzeczywistego świata, w którym uczniowie starają się dać właściwe odpowiedzi na pytania, o których zaraz zapomną. Egzamin w obecnej formie jest tak niedostosowany do rzeczywistości, że można go porównać z egzaminem na samochodowe prawo jazdy, przeprowadzanym poprzez prowadzenie wozu konnego. Tak, jak byśmy ignorowali rzeczywisty świat.

czytaj więcej…

17.05
2020

Oszukiwanie podczas egzaminów

Od 11 do 22 maja miały się odbywać egzaminy na uczelnie w USA. Okazało się, że niektórzy ze zdających oszukiwali poprzez  – nakłanianie kogoś innego do pisania testu oraz dzielenie się treścią egzaminu z innymi osobami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Powstało pytanie, czy i jak zapewnić uczciwość na egzaminie, gdy zdający go  przystępują do testów z własnych komputerów domowych.

Artykuł na ten temat, choć bez odpowiedzi na to pytania:

https://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2020/05/worries_persists_as_ap_registrations_are_cancelled_for_students_caught_planning_to_cheat.html?cmp=eml-enl-tl-news2&M=59575463&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

Myślę, że problem może dotyczyć również Polski, o ile egzaminy będą przeprowadzane online.

czytaj więcej…

19.04
2020

Oceny i klasyfikacja w czasie pandemii w USA

Palącym problemem jest teraz dla nauczycieli perspektywa klasyfikacja uczniów na koniec roku szkolnego. Wiem to z wielu rozmów z nauczycielami, wszyscy zastanawiają się, jak podsumować zdalne uczenie się swoich uczniów.

Szukałam wskazówek w artykułach edukacyjnych na świecie. Nie było łatwo coś znaleźć, pojawiały się tylko zalecenia, żeby nie oceniać teraz uczniów stopniami, tylko przekazywać im informację zwrotną. Co jednak zrobić ze stopniem na koniec roku?

Znalazłam wreszcie wpis profesora Thomasa R. Guskeya edukatora i badacza z University of Louisville i University of Kentucky.

Wybrałam kilka wskazówek z jego tekstu, może się przydadzą.

czytaj więcej…

08.04
2020

Matura w 2020 roku w Australii

Australijski minister edukacji Dan Tehan ogłosił, że każdy uczeń ostatniej 12 klasy otrzyma certyfikat ukończenia szkoły Każdy będzie mógł w roku 2020 dostać się na studia, kontynuować naukę w zawodzie lub iść do pracy.

Australijskie uniwersytety zmieniają tradycyjne zasady przyjęć, aby uwzględnić zakłócenia w nauce w klasach maturalnych.

Uniwersytety będą brały pod uwagę: wyniki osiągnięte w klasie ostatniej i przedostatniej, zwłaszcza z przedmiotów potrzebnych na danym kierunku studiów. Będą również mogły wziąć pod uwagę „teczki” osiągnięć uczniów i udział w zajęciach  pozalekcyjnych.

Niektóre uniwersytety przeprowadzą testy umiejętności.

Wszystkie uniwersytety zaoferowały kursy przygotowawcze dla przyszłych studentów.

Artykuł na ten temat: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/07/no-year-13-australian-year-12-students-to-graduate-in-2020-despite-coronavirus-disruption

Proszę bardzo, można? Wystarczy tylko dogadać się z Uniwersytetami. Może to jest znak, że można wrócić do matur wewnętrznych i do egzaminów organizowanych przez wyższe uczelnie. Byłoby: normalniej, taniej i z mniejszym stresem.

22.02
2020

Nadszedł czas – zakończyć testy na czas!

Jaki jest powód ograniczenia czasu wykonywania testu czy sprawdzianu?

Moim zdaniem jeden – wygoda organizacyjna, ale to nie powinien być wystarczający powód.

Wykonywanie testu w określonym, krótkim czasie bardzo mocno wpływa na towarzyszący egzaminowi stres, blokuje myślenie, uczy zgadywania, a nie myślenia i w konsekwencji powoduje, że nauczyciele skupiają się w nauczaniu, na przygotowywaniu uczniów do tego typu testów, a nie do myślenia, analizowania i podejmowania przemyślanych decyzji.

W wielu krajach uczniowie o specjalnych potrzebach otrzymują dodatkowy czas na wypełnienie testu podczas egzaminu. To z kolei zachęca rodziców i uczniów do starań o odpowiednią diagnozę, która da uczniowi więcej czasu. Nie zawsze taka diagnoza jest zgodna z rzeczywistym stanem dziecka. Oprócz tego wydłużenie czasu jest takie same dla różnych niepełnosprawności, co też nie ma sensu.

czytaj więcej…