Oś Świata/Moja oś świata

Posts Tagged ‘badania oświatowe’

12.10
2020

Zdalne nauczanie, czyli właściwie jakie i kiedy jest skuteczne?

Można dokonać podziału na:

·       Nauczanie synchroniczne – gdy nauczanie odbywa się przy jednoczesnym udziale wszystkich uczniów, najczęściej na platformie internetowej.

·       Nauczanie asynchroniczne – gdy uczniowie otrzymają materiały do nauki i uczą się samotnie. Przeważnie jest ono utożsamiane z przekazywaniem uczniom materiałów i zadawaniu im pracy domowej.

W nauczaniu synchronicznym możliwa jest interakcja uczniów  w jednym czasie, a w asynchronicznym nie.

Oba te sposoby mogą być łączone w zależności od możliwości szkoły i tematu lekcji.

Temat lekcji ma tu zasadnicze znaczenie, gdyż pewne tematy (jak np. wprowadzenie w temat) lepiej jeśli będą miały miejsce synchronicznie, a np. obszary powtórzeniowe mogą być asynchroniczne.

Z moich rozmów z nauczycielami wynika, że w Polsce większość zajęć na wiosnę 2020 roku odbywała się asynchronicznie. Jednocześnie była grupa nauczycieli, którzy prowadzili stale nauczanie synchroniczne.

Na świecie i w Polsce trwa dyskusja na ile nauczanie zdalne jest efektywne.

W artykule Harvey F. Silver i Matthew J. Perini (link do artykułu na dole) znalazłam opis wyników badań nad efektywnością nauczania w powiązaniu z pracą nauczycieli. Badania, które zostały wykonane przez Council of Chief State School Officers, 2011; Danielson, 2013; Marzano, 2013 pokazują, że efektywność opiera się na 4 filarach. Warto je przestudiować, gdyż mogą być pomocne również w nauczaniu zdalnym.

czytaj więcej…

10.10
2020

Ile nauki stracili uczniowie z powodu COVID? 

Nie ma jeszcze ogólnych badań na ten temat. Wielu nauczycieli widzi czarny obraz.

Organizacja non-profit NWEA w USA przewiduje, że uczniowie stracili mniej więcej jedną trzecią roku w czytaniu i pół roku w matematyce. Organizacja CREDO zajmująca się badaniami edukacyjnymi prognozuje, że przeciętny uczeń stracił od 136 do 232 dni nauki matematyki. Firma doradcza McKinsey przewiduje, że do jesieni 2021 r. uczniowie stracą nawet trzy miesięce nauki, w zależności od jakości nauczania na odległość.

Paul von Hippel badacz edukacyjny twierdzi, że badania nie opierają się na faktycznych danych, bo takich nie ma. Brane są pod uwagę pewne dane statystyczne i prognozy.

Bez względu jak naprawdę wygląda strata nauki uczniów, jest ona faktem i musimy sobie z nią poradzić.

czytaj więcej…

11.09
2020

Jak skuteczna jest nauka online? 

Kilka wniosków z wyników badań.

czytaj więcej…

08.09
2020

Jedna trzecia uczniów poza zdalnym nauczaniem

Co najmniej jedna trzecia dzieci w wieku szkolnym na świecie nie miała dostępu do zdalnego nauczania.

Według raportu UNICEF (2020) 90% krajów na świecie wprowadziło w tym roku szkolnym zdalne nauczanie. Prawie 1,5 miliarda dzieci zostało nim objęte. Co najmniej 463 milionów dzieci nie uczestniczyło w nim z powodu braku dostępu do Internetu i urządzeń cyfrowych. Najbardziej wykluczone były dzieci z najbiedniejszych gospodarstw domowych i mieszkające na obszarach wiejskich.

czytaj więcej…

29.08
2020

Nauczyciele przed nadchodzącym wyzwaniem

Nauczycielom udało się przetrwać trudny ostatni rok, ale wyzwanie dopiero się zaczyna. Przewiduje się, że większość dzieci będzie odporna na zakażenie Covid 19, ale wśród dzieci z rodzin, które zostały bezpośrednio dotknięte wirusem lub recesją gospodarczą, jedno na troje może mieć poważne problemy ze zdrowiem psychicznym.

Większość nauczycieli uważa, że ​​nie czuje się przygotowana na to, co ma nadejść.

Czego możemy się spodziewać? Przedstawię cztery obszary i kilka wskazówek, które mogą pomoc.

czytaj więcej…

18.08
2020

Praca domowa w nauczaniu zdalnym

Mamy w nauczaniu kłopot z pracą domową wykonywaną przez uczniów. Uczniowie i rodzice jej nie lubią, a nauczyciele mają problem z jej ocenianiem. Nauczanie zdalne jeszcze bardziej podkreśliło ten problem.

W tym wpisie przedstawię pomysł, który może zainspirować do częściowego poradzenie sobie z tym problemem, szczególnie w dobie nauczania online.

czytaj więcej…

03.08
2020

Praca domowa w nauczaniu zdalnym

Mamy w nauczaniu kłopot z pracą domową wykonywana przez uczniów. Uczniowie i rodzice jej nie lubią, a nauczyciele mają problem z jej ocenianiem. Nauczanie zdalne jeszcze bardziej podkreśliło ten problem.

W tym wpisie przedstawię pomysł, który może zainspirować was do częściowego poradzenie sobie z tym problemem, szczególnie w dobie nauczania online.

Pochodzi on z  artykułu Jill Barshay, która opisuje badania profesor Neil Heffernan.

czytaj więcej…

03.08
2020

Czy otwarcie szkół pogorszy stan pandemii?

Na to pytanie, to tylko Pan Bóg zna odpowiedź. Ponieważ właściwie mało wiemy, to trudno prorokować. Znalazłam artykuł (USA) przedstawiający kilka badań na temat rozprzestrzenienia się wirusa. Może one dadzą nam jakieś wskazówki? Jedno, co pewne, to sami się przekonamy na własnej skórze we wrześniu.

czytaj więcej…

31.07
2020

Budujemy relacje online z uczniami

Jeszcze tylko miesiąc do rozpoczęcia bardzo nietypowego roku szkolnego. Co zrobimy w pierwszym dniu, a potem w pierwszym tygodniu i miesiącu?

Wielu badaczy edukacyjnych podkreśla, że dobre relacje są warunkiem koniecznym dla efektywnego uczenia się. Uczniowie potrzebują poczucia wspólnoty i relacji opartych na szacunku i trosce. Aby kogoś szanować i lubić, trzeba go przede wszystkim poznać.

Początek roku jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie budowania relacji. Nie wiemy, jak będzie wyglądało nauczanie, czy będzie ono odbywać się w szkole, czy online, a może „hybrydowo”. Jeśli nie będzie to nauczanie stacjonarne w szkole, to znaczy, że trzeba będzie poświęcić więcej uwagi na budowanie relacji, gdyż zdalny kontakt nie sprzyja naturalnemu poznawaniu się. Jednak zawsze warto pamiętać o  budowaniu i wzmacnianiu relacji! Jako nauczycieli wiemy, że pierwsze dni roku szkolnego są bardzo ważne. Zasady i zwyczaje, które zostaną wprowadzone w pierwszych dniach, bardzo trudno później zmienić. Dlatego mówimy o pierwszych dniach nowego roku szkolnego.

czytaj więcej…

26.07
2020

Wnioski z badania PISA 2018

Znalazłam artykuł edukacyjny z 15 czerwca, który (o dziwo) nie odnosi się korona wirusa. Jest to omówienie wyników PISA z roku 2018. Jest w nim wiele ciekawych wątków, zachęcam Was do przeczytania: https://www.teachermagazine.com.au/columnists/andreas-schleicher/the-state-of-education-globally-insights-from-pisa-2018?utm_source=CM&utm_medium=Bulletin&utm_content=16June

Przytoczę hasłowo kilka wniosków, które mnie zaskoczyły. A na końcu zajmę się tym wnioskiem, który mnie bardzo zainteresował i przypomniał o teorii Carol Dweck.

czytaj więcej…