Oś Świata/Moja oś świata
30.01
2020

Zaangażowanie uczniów, a ich potrzeby

Psychologowie Ryan i Deci zidentyfikowali trzy potrzeby, które powinny być zaspokojone, aby człowiek mógł dobrze funkcjonować.  Są to: potrzeba autonomii, potrzeba poczucia kompetencji, potrzeba przynależności. (Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York, NY: Guilford Press) Autonomia to poczucie, że jesteśmy siłą napędową dla siebie samych i dla swoich działań. Poczucie kompetencji to przekonanie, że jesteśmy skuteczni w wykonywaniu zadań. Przynależność to przekonanie, że należymy do jakiejś grupy, która jest gotowa nam do pomocy. Jak ma się sprawa z uczniami w szkole ? czytaj więcej...
29.01
2020

O testach

Wielu nauczycieli ma krytyczny stosunek do testów. W tym wpisie zastanawiam się, czy testy mogą być wykorzystywane z pożytkiem dla uczenia się i nauczania. Rozważmy dwa rodzaje testów: Testy końcowe Testy w czasie procesu uczenia się czytaj więcej...
25.01
2020

Co amerykańscy nauczyciele myślą o wynagrodzeniu za pracę i  strajkach.

Zapoznałam się z wnioskami z badań, przeprowadzonych wśród nauczycieli USA w roku 2018. Rozumiem, że takie badania w USA są prowadzane co roku, aby poznać opinię nauczycieli. W roku 2019 w USA przeprowadzono następne badania (od 4 listopada do 15 listopada) przy pomocy ankiety online wśród 1000 nauczycieli szkół publicznych. Uzupełniono wyniki zadając (od 11 grudnia do 17 grudnia) pytania 500 nauczycielom szkół publicznych. Badania prowadziła niezależna firma badawcza. Szkoda, że w Polsce nie robi się systematycznie takich badań i ich nie upublicznia. Przedstawię kilka w wniosków z badań w USA z roku 2018 (w artykule poniżej można znaleźć link do wyników tych badań). czytaj więcej...
22.01
2020

Praca w grupach etapami

Obserwując pracę uczniów na lekcjach można zauważyć, że nawet gdy uczniowie pracują w grupie, to raczej zgadzają się na polecenia nauczyciela lub dominującego ucznia, a nie są entuzjastycznie nastawieni do samodzielnego myślenia i współpracy. Mało dyskutują i przyjmują jakiekolwiek propozycje, aby tylko uporać się z rozwiązaniem. Przedstawię propozycje organizacji pracy uczniów w grupie etapami, która może być efektywna i angażująca uczniów w pracę zespołową. czytaj więcej...
20.01
2020

6 rad do tworzenie pytań kluczowych

Podstawowym problemem każdego nauczyciela jest zainteresowanie uczniów nauką. Jednym z efektywnych sposobów jest tworzenie pytań kluczowych, takich pytań, które zainteresują uczniów tematem. czytaj więcej...
18.01
2020

Czy margines jest marginalny?

Spotkałam na konferencji w Mińsku Mazowieckim Jolantę Podsiadły. Rozmawiałyśmy miedzy innymi o marginesie w OK zeszycie. Jola ma kilka bardzo dobrych pomysłów i za jej zgodą przedstawiam je Wam. Czy margines jest marginalny? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie podając sposób jak ja i moi uczniowie wykorzystują margines w zeszycie. Zawsze byłam zainteresowana wykorzystaniem przestrzeni marginesu. Swoją potrzebę wyraźnie sygnalizowałam swoim uczniom i mobilizowałam do wykorzystywania tego oddzielonego miejsca na stronie zeszytu. czytaj więcej...
15.01
2020

Panel uczniów Szkole Podstawowej nr 3. w Mińsku Mazowieckim

W panelu brali udział uczniowie pracujący obecnie z OK zeszytem na lekcjach matematyki lub języka polskiego, rodzice uczniów oraz absolwenci uczęszczający teraz do liceum, w którym nauczyciele nie pracują (na razie) z OK zeszytem. Panel w dniu 11 stycznia 2020 roku prowadziła organizatorka konferencji Joanna Sułek. Panel był niezwykle ciekawy, warto przeczytać, co sadzą uczniowie o pracy z ocenianiem kształtującym z wykorzystaniem OK zeszytu. czytaj więcej...
06.01
2020

Jak zabić motywację?

Jakie słowa mogą zabić naszą własną motywację, ale też motywację naszych uczniów? W artykule podważymy te mordercze słowa kluczowym słowem - WYBÓR. Przy każdym z nich zastanowimy się, jak postępować z naszymi uczniami, aby nie zabijać ich motywacji do uczenia się. czytaj więcej...
04.01
2020

Uczeń wybiera sposób oceniania

Szukam kompromisów pomiędzy ocenianiem kształtującym, a sumującym. Jak zmniejszyć szkody wynikłe z oceniania stopniami? Ponieważ od klasy 4 musimy stawiać uczniom stopnie na koniec roku, więc taki kompromis jest konieczny.  Przeczytałam o pewnym eksperymencie, który wprowadził na swoich lekcjach biologii John Dorroh. Wykorzystuje w nim wybór, który zawsze prowadzi do większej świadomości i odpowiedzialność uczniów za ich własny proces uczenia się. Czyli wzmacnia piątą strategię oceniania kształtującego (moim zdaniem najważniejszą): Wspomaganie  uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się. czytaj więcej...
02.01
2020

Pytania kluczowe

Pytania kluczowe Pytania kluczowe są wielka pomocą dla nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki. Nazwa jak myślę, pochodzi od klucza, czyli czegoś co otwiera lekcję. Wiem jednak, że są one trudne do zaplanowania. Przez rok pracy w gimnazjum starałam się wymyślić pytanie kluczowe do każdej lekcji matematyki. Zadanie ekstremalnie trudne. Pytanie kluczowe, to takie które prowadzi lekcje od jego zadania, po uzyskanie na nie odpowiedzi. Ale również takie pytanie, ma być dla uczniów interesujące i zachęcać ich do poznania tematu i odpowiedzi. czytaj więcej...