Oś Świata/Moja oś świata
10.10
2019

Szkoła wymaga zmian

Po przeprowadzeniu pilotażowym jednej z rozmów o nauczaniu, dotyczącej wpływu na motywacje uczniów, Elżbieta Frankowska- Cyfra dyrektorka SP w Białołęce napisała podsumowanie, które przedstawiam w poniższym wpisie. Pani dyrektor i jej nauczyciele odnieśli się do zmian jakie powinny zajść w polskiej szkole, a szczególnie w zakresie wyboru, motywacji i kształcenia kompetencji. czytaj więcej...
09.10
2019

O pytaniach zadawanych przez nauczycieli uczniom – rady dla nauczycieli

 Każdy z nauczycieli zadaje uczniom wiele pytań. W pierwszej części tego tekstu przytoczę zdanie naukowców na temat pytań zadawanych podczas lekcji. W drugiej podam kilka rad dla nauczycieli i przedstawię efektywną procedurę pracy z pytaniami. czytaj więcej...
06.10
2019

Myślenie pojęciowe

Zadaniem nauczyciela jest nie tylko uczenie uczniów faktów i umiejętności, ale również głębokiego rozumienia świata i zjawisk. Sama wiedza i umiejętności są jak patrzenie na las od jego środka, łatwo dostrzec szczegóły, ale trudno zobaczyć całość. Aby uczniowie mogli mieć wgląd w całość, muszą „unieść się” w powietrze i zobaczyć las z góry. Muszą mieć szansę na uogólnienia, podsumowania i wyciąganie wniosków. Aby pomóc uczniom przejść od powierzchniowego do głębokiego uczenia się, możemy zadać najpierw samemu sobie trzy pytania, a następnie tak pokierować lekcją, aby sami uczniowie też umieli odpowiedzieć na te pytania: Co stanowi centrum zagadnienia, co jest najważniejsze? Jakie są połączenia pomiędzy prezentowanymi zagadnieniami? Jakie są możliwości wykorzystania i zastosowania wiedzy i umiejętności? Takie myślenie o lekcji ma na celu uczenie głębokiego zrozumienia, tworzenia połączeń i wzorców. Przedstawię trzy sposoby promowania myślenia pojęciowego uczniów. czytaj więcej...
27.09
2019

Gadżedziarstwo

Pewnie wielu z Was zdziwi, ale ja bardzo doceniam gadżety w nauczaniu. Uważam, że często są kluczowe w procesie uczenia się uczniów. Jeden warunek - trzeba je stosować CELOWO i ŚWIADOMIE. Czyli wiedzieć, po co się to robi i jakie chce się efekty osiągnąć. Wiem z doświadczenia własnego i innych nauczycieli, jak gadżety mogą pomoc zrozumieć, zmotywować i nauczać. Są niedoceniane przez edukację, do tego stopnia, że niektórzy nauczyciele wstydzą się przyznać, że je stosują. Temat gadżetów niesie za sobą też kilka niebezpieczeństw. Pierwsze z nich, to pogląd, że gadżety wystarczą i zastąpią metody nauczania. Drugi, że są infantylne i w konsekwencji - nie mogą być stosowane na wyższych poziomach nauczania. I trzecie - przeświadczenie, że ich stosowanie zabiera cenne minuty lekcji, a przygotowanie czyni z nauczyciela niewolnika pracy. Ja jestem gadżeciara, bo widzę pozytywne efekty ich stosowania w nauczaniu. Wszystko, co powoduje, że lekcja i jej prowadzenie staje się ciekawsze dla uczniów, jest warte wysiłku. czytaj więcej...
26.09
2019

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Australii.

Przeczytałam ciekawy artykuł Rebecci Vukovic na temat planów Australii poprawy systemu doskonalenia pracy nauczycieli. Ponieważ propozycja  ma elementy, które lata temu wydawały mi się dobrym kierunkiem, postanowiłam opisać propozycję australijską. Warto śledzić dalsze losy ich propozycji. Artykuł zaczyna się od wyników badań, które pokazują, że dobre szkoły charakteryzują się stwarzaniem nauczycielom możliwości do doskonalenia zawodowego. Dr Peter Goss i Julie Sonnemann opracowali w listopadzie 2016 roku raport Instytutu Grattan . Pokazują w nim, że  w Australii jest potrzeba lepszego zainwestowania w pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Autorzy raportu uważają, że w obecnym systemie edukacyjnym nauczyciel w Australii może nie podejmować żadnych wysiłków w kierunku doskonalenia i we współpracy z innymi nauczycielami. Utalentowani nauczyciele nie są wykorzystywani do pomagania innym. Badania wykazały, że nauczyciele najskuteczniej poprawiają swoje nauczanie, gdy pracują razem, wykorzystując obserwacje lekcji i dyskutując na temat nauczania. Grattan Institute zwraca uwagę na konieczność wykorzystania dobrych nauczycieli jako ekspertów od nauczania. Proponuje stworzyć dwie nowe funkcje dla nauczycieli: instruktor (5-8% nauczycieli) i nauczyciel-nauczycieli (0,5% nauczycieli). Obie one byłyby lepiej wynagradzane i wiązały się z dodatkowymi obowiązkami. czytaj więcej...
21.09
2019

Badania OECD

Przedstawiam badania OECD (w ramach Tails 2019) na temat metod stosowanych przez nauczycieli. Nauczyciele deklarują, że często lub zawsze: Tłumaczą uczniom, jakie są oczekiwania, czego uczniowie maja się nauczyć – 90% Tłumaczą uczniom jak wiedza już nabyta łączy się z nową wiedzą – 84% Podają cele przed wykonaniem przez uczniów zadania – 81% Pokazują zastosowanie nabytej wiedzy w życiu – 74% Prezentują podsumowanie nabytej wiedzy – 74% Ćwiczą ze studentami zrozumienie wiedzy i umiejętności, aż do momentu, kiedy są przekonani, ze wszyscy rozumieją – 68% Mam trzy pytania: Jak rozumiemy każde z pytań w ankiecie? Czy badania oparte na deklaracji są coś warte? Czy w Polsce nauczyciele też tak by odpowiadali? Na wszelki wypadek zamieszczam oryginał, bo moje tłumaczenie może nie być dobre.
19.09
2019

Mamy ustalone normy, ale jak z nimi żyć?

Większość nauczycieli ustala lub informuje uczniów o obowiązujących normach i regułach. Ale czy sama informacja wystarczy? Druga sprawa, to - deklaracja często nie pokrywa się z rzeczywistością. Jeśli np. nauczyciel zakłada i informuje uczniów, że każdy może pracować w swoim tempie, a potem robi test na czas, to intencje i życie się rozmijają. Inny przykład tak zwanej pustej normy, to – „szanowanie się wzajemne”, a w rzeczywistości niereagowanie na  zaczepki i agresywne zachowania uczniów wobec uczniów. Nie wystarczy ustanowić normy; musimy ich również przestrzegać i egzekwować. Kilka prostych rad, jak pracować z normami i regułami: Wypracowania wspólnego zrozumienia norm  Nie wystarczy ustanowić normy. Uczniowie i nauczyciel muszą je wspólnie wypracować i zrozumieć - dlaczego są one ważne oraz co stanie się, gdy ktoś regułę złamie. Monitorowanie Powracanie do ustalonych norm, zastanowienie się, czy są przestrzegane oraz czy warto je dostosować do realnych warunków. Można pokusić się o samoocenę uczniów w sprawie przestrzegania norm. Strażnik norm W pracy zespołowej lub pracy całej klasy na lekcji można wyznaczyć ucznia, który pilnuje norm. Taka osoba ma prawo interweniować, a inne osoby powinny się podporządkować. Taką rolę można za każdym razem przydzielać innemu uczniowi. Gotowość do zmiany norm lub tworzenia nowych Wprowadzić zasadę, że normy mają służyć społeczności, dla której zostają ustalone. Można zmienić ustalone normy lub dodawać nowe, o ile będzie taka potrzeba. Świętowanie Warto od czasu do czasu podsumować poziom przestrzeganie norm i reguł. Można wtedy szczególnie docenić te osoby, które charakteryzują się wysokim poziomem przestrzegania ustalonych reguł. Docenienie powinno być konkretnie za coś i zgodnie z prawdą. Warto to zrobić na forum klasy.   Inspiracja artykułem Geoff Krall https://www.middleweb.com/41157/you-established-norms-but-did-you-teach-them/
13.09
2019

Edukacja dla Innowacji. Innowacje w edukacji

W dniach 23-24 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia odbędzie się IX edycja Kongresu E(x)plory pt. „Edukacja dla Innowacji. Innowacje w edukacji”.   Rozmowa z Danutą Sterną z Centrum Edukacji Obywatelskiej, panelistką IX Kongresu E(x)plory. czytaj więcej...
11.09
2019

Propozycja do przetestowania dla chętnych nauczycieli

Chcielibyśmy przy Waszej pomocy wypróbować pomysł, który nazwaliśmy Rozmowami o nauczaniu. Potrzebujemy ochotniczek i ochotników spośród nauczycieli, którzy chcieliby poprowadzić taką rozmowę w swojej szkole, a następnie podzielili się z nami opiniami, co  w tym pomyśle jest dobre, a co można  zrobić lepiej. Pomysł ma swoje źródło  w artykule dotyczącym nauczania. Osoby, które podejmą się prowadzenia pilotażu Rozmów o nauczaniu otrzymają ów artykuł oraz propozycję przebiegu rozmowy (max 1,5h). Prowadzący(a) spotkanie zaprosi chętnych nauczycieli ze swojej szkoły.  Może skorzystać ze scenariusza spotkania, poprowadzić je według własnego pomysłu lub zadać uczestnikom spotkania trzy pytania: Jak treść artykułu koresponduje z moim szkolnym doświadczeniem? Jakie moje przemyślenia towarzyszą treści tego artykułu? Co z propozycji artykuły lub z wypowiedzi rozmówców mogę/spróbuję zastosować na moich lekcjach? W spotkaniu może uczestniczyć dowolna liczba nauczycieli. Zasadą jest, by były to osoby, które zgłoszą się dobrowolnie. Warto  zorganizować spotkanie za zgodą dyrektora szkoły. Do poprowadzenia pilotażu potrzebujemy nie więcej niż 10 osób. Prosimy Was o zgłaszanie się do danuta.sterna@ceo.org.pl do dnia 18 września 2019 roku - imię i nazwisko, szkoła, przedmiot, poziom nauczania. Po upływie tego terminu 10 pierwszych  osób otrzyma materiały do przeprowadzenia w swojej szkole rozmowy. Chcielibyśmy mieć chętnych do przeprowadzenia pilotażu z różnych rodzajów szkół, aby zobaczyć, jak pomysł się sprawdza w różnych warunkach. Po zrealizowaniu  spotkania (w ciągu 2 tygodni od otrzymania materiałów) będziemy czekać  na Wasze opinie o pomyśle Rozmów o  nauczaniu. Będą dla nas ważne i odegrają znaczącą rolę dla ostatecznego kształtu tego przedsięwzięcia.      
05.09
2019

List do nauczycieli

W oryginale jest to list nauczycieli roku Chase Mielke do nowych nauczycieli, opublikowany przez ASCD – największą organizację nauczycielską w USA. Mnie się wydaje, że adresatami mogą być wszyscy nauczyciele. Wybrałam niektóre wątki, które wydały mi się szczególnie ważne i przedstawiam własną ich interpretację. Dla chętnych pozostawiam na końcu link do oryginalnego artykułu.   czytaj więcej...