Oś Świata/Moja oś świata
16.03
2020

Zdalnie z OK zeszytem i bez technologii

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiamy koncepcję OK zeszytu wakacyjnego, który mogą wykorzystać rodzice w czasie, gdy ich dzieci przymusowo są w domu. W drugiej adaptujemy pomysł do zdalnego nauczania, który może być wykorzystany przez nauczyciela każdego przedmiotu i na każdym poziomie nauczania. czytaj więcej...
14.03
2020

Scenariusz lekcji zdalnej o chorobie COVID-19 i koronawirusie

Scenariusz lekcji dla uczniów powyżej klasy III SP. Lekcja rozłożona na trzy części. Nauczyciel dysponuje adresami mailowymi uczniów lub ma dostęp do interaktywnej strony szkoły. Cele Uzyskanie lub wzmocnienie wiedzy i zachowań prozdrowotnych związanych z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 czytaj więcej...
11.03
2020

Scenariusz lekcji o chorobie COVID-19 i koronawirusie

Opracowaliśmy (Jacek Strzemieczny i Danuta Sterna) prosty scenariusz lekcji dla uczniów o koronawirusie. W naszym pomyśle są dwie lekcje, ale mozna z nich zrobić jedną ograniczając liczbę poleceń.Wykorzystujemy  stronę Ministerstwa Zdrowia: Koronawirus - Co musisz wiedzieć. czytaj więcej...
10.03
2020

Pochwały i nagany w badaniach

Naukowcy z Utah w Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem profesora Paul Caldarella z Brigham odkryli, że aby poprawić zachowanie w klasie, nauczyciele powinni skupić się na chwaleniu uczniów, za ich dobre zachowanie, a nie na upominaniu ich za niewłaściwe zachowania. Naukowcy spędzili trzy lata obserwując ponad 2500 studentów w wieku od 5 do 12 lat, w trzech stanach USA. Przeczytałam wywiad z Paul Caldarella (link u dołu) i przekazuje kilka informacji. Jaki był cel badań? Odkrycie czy stosunek pochwał i nagan nauczyciela ma związek z zachowaniem uczniów. czytaj więcej...
08.03
2020

Co radzi ocenienie kształtujące w sprawie pytania: Dlaczego się tego uczymy?

Uczniowie zmieniają się, to nie są już pokorni uczniowie z naszych czasów, którzy przyjmowali bez szemrania każdą propozycję nauczyciela. Dlaczego się tego uczymy? – To pytanie ze strony uczniów, może nas zaskoczyć w każdej chwili. Jeśli nie podejmiemy wyzwania i nie odpowiemy na to pytanie, to możemy „stracić” wielu uczniów. Niektórzy nauczyciele mają stałą odpowiedź na to pytanie – Uczymy się, bo to będzie na egzaminie. Taka odpowiedź nie satysfakcjonuje jednak refleksyjnych uczniów. Co zatem zrobić, aby takie pytanie nie zniszczyło nam pomysłu na lekcję? czytaj więcej...
07.03
2020

Wpływ kształcenia u uczniów umiejętności społeczno-emocjonalnych na osiągane przez nich wyniki nauczania.

Znowu o badaniach. Znalazłam najnowsze badania na temat zależności pomiędzy kształceniem tak zwanych umiejętności miękkich i wynikami na egzaminach. We wpisie krótko na temat wyników wstępnych badań. Dla mnie te wyniki nie są zaskoczeniem, ale dla ludzi nastawionych przede wszystkim na wyniki akademickie mogą być ciekawe. Ekonomista Kirabo Jackson z Uniwersytetu w Northwestern proponuje badać umiejętności miękkie, takie jak empatia i wytrwałość. Twierdzi, że szkoły nastawione na kształcenie tych umiejętności osiągają lepsze wyniki naukowe, od szkół, które koncentrują się tylko na egzaminach. Przeprowadzono badania w 133 szkołach średnich w Chicago, w którym brało udział 150.000 uczniów. Jackson wykazał, że szkoły, które pracują nad kształceniem cech społeczno-emocjonalnych uczniów (np. zdolność do rozwiązywania konfliktów, motywacja do wytężonej pracy), mają dobre wyniki na sprawdzianach i egzaminach końcowych. Również, w takich szkołach jest lesza frekwencja uczniów i mniej problemów z dyscypliną oraz przestępczością. Po ukończeniu tych szkól uczniowie dostają się na dobre uczelnie i zdobywają więcej stopni akademickich. czytaj więcej...
27.02
2020

Autonomia nauczycieli

Jim Knight w swoim artykule (link na końcu) napisał, że jego własne doświadczenie w pracy coachingowej z nauczycielami i badania naukowe pokazują, że uznanie i uhonorowanie autonomii nauczycieli jest istotną i podstawową częścią skutecznego ich coachingu. Jak rozumieć autonomię nauczyciela? W każdej instytucji istnieją obowiązujące reguły, trzeba je przestrzegać. Nie można np. wybrać nocnego czasu pracy, tylko dlatego, że ktoś nie lubi rano wstawać. W szkole też są pewne profesjonalne reguły. Łamanie tych reguł nie jest przejawem autonomii nauczyciela. Pierwszą rzeczą, która warto jest ustalić, to zakres obowiązujących reguł. Kluczowym słowem dla autonomii jest wybór, a właściwie możliwość dokonywania wyboru. Coraz więcej badań pokazuje, że osoby nie mające wyboru, nie są zmotywowane do pracy. Zdaniem naukowców autonomia jest niezbędna dla motywacji. Narzucanie odgórnie rozwiązań prawie zawsze owocuje porażką (Amabile et al., 1996; Deci & Ryan, 2000; Pink, 2009; Seligman, 2012). czytaj więcej...
25.02
2020
23.02
2020

Jak nauczyciel może badać swój wpływ na uczniów?

Profesor John Hattie w swojej książce: Widoczne uczenie się uczniów dla nauczycieli, poświęcił dużo miejsca - wpływowi nauczyciela na uczenie się uczniów. Nie jest to tylko badanie realizacji założonych celów, ale analiza skuteczności, refleksja nad metodami i praktykami. Aby doskonalić nauczanie, nauczyciel potrzebuje wiedzieć, jak jego uczniowie się uczą i jak jego metody nauczania odpowiadają na potrzeby jego uczniów. Jak pozyskiwać informacje o tym, jak uczniowie się uczą? czytaj więcej...
22.02
2020

Nadszedł czas – zakończyć testy na czas!

Jaki jest powód ograniczenia czasu wykonywania testu czy sprawdzianu? Moim zdaniem jeden – wygoda organizacyjna, ale to nie powinien być wystarczający powód. Wykonywanie testu w określonym, krótkim czasie bardzo mocno wpływa na towarzyszący egzaminowi stres, blokuje myślenie, uczy zgadywania, a nie myślenia i w konsekwencji powoduje, że nauczyciele skupiają się w nauczaniu, na przygotowywaniu uczniów do tego typu testów, a nie do myślenia, analizowania i podejmowania przemyślanych decyzji. W wielu krajach uczniowie o specjalnych potrzebach otrzymują dodatkowy czas na wypełnienie testu podczas egzaminu. To z kolei zachęca rodziców i uczniów do starań o odpowiednią diagnozę, która da uczniowi więcej czasu. Nie zawsze taka diagnoza jest zgodna z rzeczywistym stanem dziecka. Oprócz tego wydłużenie czasu jest takie same dla różnych niepełnosprawności, co też nie ma sensu. czytaj więcej...