Oś Świata/Moja oś świata

Scenariusz lekcji o chorobie COVID-19 i koronawirusie

11.03
2020

Opracowaliśmy (Jacek Strzemieczny i Danuta Sterna) prosty scenariusz lekcji dla uczniów o koronawirusie. W naszym pomyśle są dwie lekcje, ale mozna z nich zrobić jedną ograniczając liczbę poleceń.Wykorzystujemy  stronę Ministerstwa Zdrowia: Koronawirus – Co musisz wiedzieć.

Scenariusz lekcji o chorobie COVID-19 i koronawirusie

(dwie jednostki lekcyjne lub dostosowanie do jednej lekcji, w przypadku edukacji wczesnoszkolnej wskazane dostosowanie do wieku uczniów)

 Cele

Uzyskanie lub wzmocnienie wiedzy i zachowań prozdrowotnych związanych z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19

Cel w języku ucznia:

Poszerzysz swoją wiedzę na temat koronawirusa

Kryteria sukcesu:

Będę wiedział:

  1. Jakie są objawy zachorowania?
  2. Jak koronawirus się przenosi?
  3. Jak chronić siebie i innych?
  4. Co robią służby naszego kraju, aby zapobiec epidemii?
  5. Co mogę zrobić dla swoich bliskich i sąsiadów?

 

Scenariusz lekcji

Czas Co robimy? Wskazówki dla nauczyciela
5 min. Cele, kryteria i pytanie kluczowe.

 

Nauczyciel przedstawia

·       Cel zajęć: Poszerzysz swoją wiedzę na temat koronawirusa

 

·       Kryteria sukcesu:

Będę wiedział:

1.     Jakie są objawy zachorowania?

2.     Jak koronawirus się przenosi?

3.     Jak chronić siebie i innych?

4.     Co robią służby naszego kraju,
aby zapobiec epidemii?

5.     Co mogę zrobić dla swoich bliskich
i sąsiadów?

 

·       Pytanie kluczowe

Przykładowe pytania kluczowe:

v Co ja mogę zrobić, aby uniknąć zarażenia i nie zarazić innych?

v Jak można ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa?

v Co powinna wiedzieć moja rodzina na temat koronawirusa?

 

Cele zajęć podajemy taki, aby był dla uczniów zrozumiały.

Cel i kryteria można wyświetlić na ekranie, napisać wcześniej na tablicy lub odbić na ksero i rozdać uczniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie kluczowe ma zainteresować uczniów
i prowadzić lekcję
w kierunku odpowiedzi na
to pytanie. Rekomendujemy wybrać jedno z proponowanych lub samemu wymyślić takie, które zainteresuje uczniów.

5 min. Zadanie wstępne – nawiązanie do tego, co uczniowie już wiedzą.

Nauczyciel dzieli (najlepiej losowo) uczniów na 4 lub więcej grup (tak, by w każdej z grup było około 4 uczniów), przydziela każdej grupie jedno z pierwszych 4 kryteriów/zagadnień.

1.     Jakie są objawy zachorowania?

2.     Jak koronawirus się przenosi?

3.     Jak chronić siebie i innych?

4.     Co robią służby naszego kraju, aby zapobiec epidemii?

 

 

 

 

Polecenie:

Narysujcie na plakacie tabelę złożoną z 3 kolumn:

(1) Co już wiemy na ten temat?

(2) Jakie pytania w związku z tym kryterium/zagadnieniem się nasuwają?

(3) Czego się dowiedziałem?

 

Wypełnijcie tylko dwie pierwsze kolumny (1)
i (2), trzecią pozostawcie pustą.

 

Można to zrobić patyczkami lub w inny sposób. Przydział uczniów przez nauczyciela do grup może wzbudzać sprzeciw, dlatego lepiej dokonać przydziału losowo, co zapewne zostanie lepiej przyjęte przez uczniów.

Zagadnieniem 3 powinno zajmować się więcej grup.

 

 

 

Przed lekcją trzeba przygotować plakaty i flamastry
w liczbie odpowiadającej liczbie grup.

 

Warto zapytać uczniów, czy polecenie jest zrozumiałe.

7  min. Przygotowanie plakatów.
Uczniowie w zespołach przygotowują swój plakat wypełniając dwie kolumny tabeli Powstaje tyle plakatów ile mamy zespołów.
Nauczyciel określa ile uczniowie mają czasu na pracę w zespole. Uczniów uczulamy, by brali pod uwagę i zapisywali sugestie wszystkich członków zespołu.
15

Min.

Prezentacje grup.

Każda z grup (zespołów) kolejno prezentuje swoje plakaty. Jeśli dla jednego zagadnienia powstało kilka plakatów (bo pracowało nad nim kilka zespołów np. dla zagadnienia 3) to zawieszamy je obok siebie i dalej traktujemy je zbiorczo.

Po wszystkich prezentacjach uczniowie
z pozostałych zespołów mogą dopisać to, czego ich zdaniem zabrakło w (1) i (2) kolumnie na każdym z plakatów.

 

Na każdy plakat 1 min. Trzeba zapowiedzieć uczniom, że mają ograniczony  czas na swoją prezentację i że może ona trwać  1 minutę.

Trzeba zadbać o sprawną zmianę prezenterów.

 

Warto uprzedzić uczniów, że będą mieli możliwość dopisania brakujących ich zdaniem treści, na plakatach.

Czas na dopisanie – 3 min

10 min. Zadanie główne:

Polecenie:

W zespołach wyszukajcie w Internecie materiał pt.: Koronawirus – co musisz wiedzieć. Wspólnie się z nim zapoznajcie wyszukując w nim odpowiedzi na pytania związane ze swoim zagadnieniem.

 

 

 

Uczniowie pracują w zespołach i odpowiadają na pytania z plakatu (kolumna (2)), korzystając z materiału i swojej wiedzy.

 

Uczniowie wyszukują odpowiedni link w telefonie lub w Internecie w komputerze i wspólnie się z nim zapoznają.

Jeśli mają trudność w znalezieniu materiały, nauczyciel podaje im link :

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Jeśli nauczyciel przewiduje trudności w korzystaniu z internetu, to może wydrukować materiał w liczbie odpowiedniej do liczby grup.

Przerwa
max 25 min Prezentacja efektów pracy grup

Uczniowie wpisują efekty swojej pracy
w kolumnę (3) na swoim plakacie.

Na każdą prezentację grupy mają 3-5 minut. Trzeba uprzedzić uczniów ile czasu może trwać ich prezentacja.
10 min ·       Zadanie: W parach zastanówcie się: Co mogę zrobić dla swoich bliskich i sąsiadów?

·       Uczniowie rozmawiają w parach

·       Zebranie pomysłów

 

Dla przykładu, można w porozumieniu z rodzicami zaproponować starszym sąsiadom zrobienie zakupów lub wykup leków.

Ważne jest, aby skonsultować swoją propozycję z rodzicami i z osobami, którym się pomaga.

10 min Podsumowanie

Uczniowie w parach odpowiadają na pytanie kluczowe, zadane na początku lekcji.

Chętni lub wylosowani uczniowie podają swoje odpowiedzi na forum klasy.

Nauczyciel prosi i zagłosowanie:

·       Teraz wiem mniej, niż przed lekcją o koronawirusie.

·       Teraz wiem tyle samo o koronawirusie, co przed lekcją

·       Teraz wiem więcej o koronawirusie, niż przed lekcją.

 

Warto zastosować w tym miejscu losowanie By uniknąć sytuacji, w której nie znajdą się chętni do odpowiedzi.

 

 

 

Warto zakończyć głosowaniem, aby uczniowie uświadomili sobie, że się czegoś nauczyli.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

avatar