Oś Świata/Moja oś świata

20 obserwowalnych cech dobrej lekcji

11.10
2018

Dobra lekcja zależy od różnych czynników. Specjaliści z TeachThought Staff w artykule 20 Observable Characteristics Of Effective Teaching opisali 20 cech, które charakteryzują dobrą lekcję. Ciekawe, czy polscy nauczyciele i dyrektorzy mają podobne zdanie na ten temat.

Podane w artykule cechy (przeze mnie zinterpretowane tłumaczenie):

 1. Lekcja rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki i jej początek jest dobrze zorganizowany.
 2. Uczniowie są traktowani z szacunkiem i troską.
 3. Cel lekcji jest jasno przedstawiony. Nauczyciel wyjaśnia, dlaczego to czego naucza, jest ważne.
 4. Nauczyciel podtrzymuje uwagę uczniów, uczniowie darzą nauczyciela. Lekcja jest dobrze zarządzana.
 5. Uczniowie są aktywni i uczą się praktycznych rzeczy.
 6. Nauczyciel stosuje różne techniki nauczania.
 7. Nauczyciel wyraża konkretne oczekiwania wobec uczniów.
 8. Nauczyciel be zbędnej zwłoki udziela uczniom informacji dotyczących ich pracy
 9. Nauczyciel chwali uczniów za ich prawidłowe odpowiedzi i zadaje im pytania sprawdzające, aby doprecyzować ich odpowiedzi.
 10. Dostarczane są konkretne, praktyczne przykłady.
 11. Wyciągane są wnioski z przedstawionych przykładów.
 12. Uczniowie mają okazje do dyskutowania i szukania połączeń pomiędzy zagadnieniami.
 13. Nauczyciel dostosowuje tempo do możliwości uczniów i sprawdza, czy uczniowie nadążają.
 14. Nauczyciel naucza wszystkich uczniów w klasie.
 15. Nauczyciel okazuje poczucie humoru.
 16. Nauczyciel niewerbalnie wzmacnia swój przekaz poprzez gesty, kontakt wzrokowy, chodzenie po klasie.
 17. Nauczyciel prezentuje siebie jako “człowieka”.
 18. Tok lekcji koncentruje się na jej celu, a nie na wątkach pobocznych.
 19. Nauczyciel zachęca uczniów do przekazania mu uwag dotyczących lepszego nauczania.
 20. Nauczyciel stale ulepsza swoje nauczanie.

(https://www.teachthought.com/pedagogy/20-observable-characteristics-of-effective-teaching/)

Dodaj komentarz

avatar