Oś Świata/Moja oś świata
17.02
2020

Czy znajomość wyników badań pomaga podnieść wyniki nauczania?

Przeczytałam wywiad w Education Week z profesor Heather C. Hill z Harvard Graduate School of Education zatytułowany: Does Studying Student Data Really Raise Test Scores? Mam kilka przemyśleń, którymi chcę się z wami podzielić. Do tej pory uważało się, że aby poprawić wyniki uczniów, nauczyciele powinni analizować wcześniejsze wyniki egzaminów uczniów. Dowiadywać się, z czym zmagają się uczniowie i tę informację wykorzystywać do dostosowania swojego nauczania do potrzeb uczniów. To ma poprawiać  osiągnięcia uczniów. Takie rozumowanie jest zgodne z logiką. Jednak informacja o niedociągnięciach uczniów wpływa na poprawę nauczania jedynie wtedy, gdy są wprowadzane odpowiednie zmiany w nauczaniu. A z tym gorzej. Skupienie się na problemie prawdopodobnie odwróciło naszą uwagę od koncentracji na rozwiązaniu. czytaj więcej...
15.02
2020

Czy nauczyciel musi lubić wszystkich uczniów?

Wiele badań dowodzi, że dobre relacje pomiędzy nauczycielem i uczniami, są kluczową sprawą dla uczenia się uczniów. Nauczyciele o tym wiedzą i rozpoczynają pracę w szkole z silnym postanowieniem pielęgnowania relacji z wszystkim uczniami. Co jednak, gdy okaże się, że spotykamy ucznia mało sympatycznego, którego nie możemy polubić? Odczuwamy, że on nas też nie lubi, jego postępowanie nas denerwuje i nawiązanie porozumienia okazuje się niemożliwe. Dziwne jest to, że łatwo przyznajemy się, że nie lubimy krewnego, że denerwuje nas własne dziecko, ale nie możemy publicznie przyznać się, że nie lubimy ucznia. Nie wypada! Znalazłam artykuł Madeline Will (link u dołu), w którym autorka próbuje podać wskazówki, co zrobić, aby polubić trudnego ucznia. czytaj więcej...
14.02
2020

Strach przez testami

Nadmierny niepokój i strach mogą mieć na człowieka wyniszczający wpływ. W szkole mogą blokować uczenie się uczniów. Strach przed egzaminem zmniejsza koncentrację uczniów, zaburza ich pamięć i możliwość  przetwarzanie i przywołanie informacji, w sumie wpływa na zmniejszenie wydajności (Szafranski, Barrera, & Norton, 2012). czytaj więcej...
13.02
2020

Docenienie ze strony nauczyciela wpływa na lepsze skupienie się uczniów nad nauką i lepsze zachowanie.

Z badań edukacyjnych wynika, że pochwały i docenienia ze strony nauczyciela pomagają uczniom w nauce i w skupieniu nad zadaniem. czytaj więcej...
10.02
2020

Samoocena

Umiejętność samooceny jest jedną z najbardziej kluczowych umiejętności dla procesu uczenia się. Umiejętność samooceny jest potrzebna zarówno uczniowi, jak i osobie dorosłej. Może przydać się też nauczycielowi. Posiadanie jej lub choćby jej kształcenie przynosi wiele korzyści, oto niektóre z nich: Zachęca do wzięcia większej odpowiedzialności za swoje działania. Pomaga krytycznie myśleć. Jest przeważnie rzetelna i uczciwa. Może zastąpić ocenę wykonana przez kogoś innego. Pogłębia zrozumienie tego, czego się uczymy. Pozwala zweryfikować własne działania. Uczy odpowiedzialności za proces. Uczy efektywnego planowania. Nauczyciele wykorzystujący ocenianie kształtujące przywiązują dużą wagę do samooceny, która jest podstawowym narzędziem V strategii OK: Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się. Podstawowym sposobem na samoocenę  jest odniesienie się do spełnienia kryteriów sukcesu. Jest to jakby pierwszy i bardzo potrzebny stopień samooceny. Można jednak zrobić następny krok i zastosować samoocenę do oceny nie tylko wyniku pracy, ale też pracy którą włożono w osiągnięcie wyniku. czytaj więcej...
09.02
2020

Jak można pomóc uczniowi z problemami psychologicznymi?

Cały świat edukacyjny zmaga się z narastającym problemem uczniów z lekiem, z depresją, z myślami samobójczymi. Problem wzrasta, a dorośli nie widzą sposobu poradzenia sobie z nim. Dużo się o tym pisze, dyskutuje, organizowane są webinaria, konferencje. To bardzo dobrze, może uda się uruchomić pomysły, jak pomóc młodym ludziom. Przeglądając amerykańskie artykuły edukacyjne znalazłam jeden mówiący o programie, który odnosi sukcesy w tej dziedzinie, ale obejmuje swoim zasięgiem zbyt mało potrzebujących. Zachęcam do zapoznania się z artykułem Alfonso Serrano z 5 lutego 20120 roku – link na dole. czytaj więcej...
07.02
2020

Kilka słów o badaniach edukacyjnych

Mam problem z badaniami edukacyjnymi. Jest to mój problem, a nie naukowe rozważania. Z jednej strony uważam, że są potrzebne, a z drugiej im nie dowierzam. Przeważnie docierają do nas wnioski z badań i nie mamy wglądu w proces ich powstawania. Też nie mamy dostępu lub wystarczającej chęci do przebicia się, do metodologii przytaczanych badań. A największe moje zastrzeżenie dotyczy tego, że to jest statystyka, a w konkretnym przypadku może być zupełnie inaczej. Trzy sprawy, które podważają moją wiarę w badania? czytaj więcej...
05.02
2020

Spędź jeden dzień szkolny jako cień ucznia

Jeśli chcesz zmienić swoje nauczanie i poprawić los twoich uczniów, to zdecyduj się na jeden dzień w roli cienia jednego z uczniów. Prawdopodobnie miałeś już takie doświadczenie, ale w mniejszym zakresie. Uczestniczyłeś w obserwacji lekcji innego nauczyciela. Czy pamiętasz, jakie to było wyczerpujące? 45 minut skupienia, wykonywania (często nudnych) poleceń i oceniania. A to tylko jedna lekcja! Dodatkowo musisz sobie zdać sprawę, że jako osoba dorosła znałeś już treści lekcji i nie musiałeś robić wysiłku, aby je zrozumieć. Nie groziło ci też wywołanie do odpowiedzi, ewentualna kompromitacja przed nauczycielem i kolegami i ocena niedostateczna. Było ci znacznie łatwiej. Może teraz podejmiesz wyzwania bycia uczniem w twojej szkole przez jeden dzień. czytaj więcej...
01.02
2020

Refleksyjny pamiętnik w OK zeszycie

Zainspirowana artykułem Ariel Sacks (link na dole) pomyślałam, że można wykorzystać jego pomysł w OK zeszycie. Pomysł polega na zapisywaniu przez ucznia własnych codziennych refleksji. Refleksje mogą dotyczyć tematu lekcji lub innych spraw ważnych dla ucznia tego dnia. czytaj więcej...
31.01
2020

10 wskazówek dla nauczycieli na temat zarządzania czasem

Praca nauczyciela łączy się z permanentnym brakiem czasu. Dlatego trzeba starać się pracować mądrzej, a  nie więcej. Przedstawiam 10 wskazówek, pochodzących od Benjamina Schrage, a odnalazłam je na Via Smartblogs czytaj więcej...