Oś Świata/Moja oś świata
27.05
2020

Życie bez egzaminów

Jeśli egzaminy nie sprawdzają tego, co jest potrzebne absolwentowi, kosztują dużo pieniędzy i czasu, nie są gwarantem przygotowania do zawodu, to w takim razie należy zadać sobie pytanie – po co one są? Przeczytałam artykuł Simon Jenkins w Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/21/if-we-can-do-without-gcses-and-university-exams-now-why-go-back Zainteresowało mnie szczególnie to początkowe zdanie: Covid-19 niesie ze sobą pewne błogosławieństwa, być może trzeba uwolnić edukację od dyktatury „testu”. Według autora systemy egzaminacyjne są częścią nierzeczywistego świata, w którym uczniowie starają się dać właściwe odpowiedzi na pytania, o których zaraz zapomną. Egzamin w obecnej formie jest tak niedostosowany do rzeczywistości, że można go porównać z egzaminem na samochodowe prawo jazdy, przeprowadzanym poprzez prowadzenie wozu konnego. Tak, jak byśmy ignorowali rzeczywisty świat. czytaj więcej...
25.05
2020

Nowa motywacja

W szkole zakładaliśmy, że uczniowie będą się uczyć, aby perspektywie otrzymać dobre stopnie i dostać się do dobrych szkół. Teraz oceny straciły sens, a w konsekwencji stopnie jako nagrody przestały działać. Możliwe, że przeszedł czas weryfikacji sposobu motywowania uczniów poprzez wystawianie stopni? Czy stopnie motywują? Od dawna istnieje przekonanie, że oceny są ważne, ponieważ motywują.  Wielu pedagogów krytykuje system szkolny oparty na ocenianiu, ale wielu również uważa, że po zlikwidowaniu ocen, uczniowie nie będą się uczyć. Ten pogląd (dość powszechny) nie jest poparty badaniami, nawet więcej, są dowody na to, że system oceniania stopniami działa przeciwnie, czyli szkodzi motywacji i hamuje proces uczenia się (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969594X.2014.988121). Richard Ryan i Edward Deci długie lata badali problem motywacji do nauki. Wykazali, że uczniowie pracują ciężej, uczą się więcej i mają większe szanse na rozwój, gdy są wewnętrznie zdeterminowani i motywowani. czytaj więcej...
22.05
2020

Jak uczyć online społeczno-emocjonalnych umiejętności?

Czy powinniśmy zajmować się teraz umiejętnościami społeczno-emocjonalnymi uczniów. Czy jest to w ogóle możliwe, gdy całą energię poświęcamy nauce ujętej w programie szkolnym? Trudna sytuacja uczniów wymaga, może jak nigdy wcześniej, właśnie tych umiejętności. Kluczowe znaczenie ma umiejętność radzenia sobie z lękiem. Jeśli uczniowie czują, że nie mają kontroli nad swoją przyszłością to, czują się niepewni i to dominuje ich myślenie i nie maja przestrzeni na uczenie się. Co może zrobić nauczyciel teraz dla kształcenia u uczniów umiejętności społecznych i emocjonalnych? 6 pomysłów dla nauczycieli: Zachęcanie do spojrzenia z dystansu Poświęcenie czasu na rozmowę z uczniami Pokazywanie, że można przyczynić się do zmniejszenia ryzyka Budowanie wspólnoty Ćwiczenia na własną rękę Rozmowa z uczniami na temat sytuacji na świecie czytaj więcej...
19.05
2020

Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu?

Artykuł składa się z czterech części: Wstęp – skąd wzięłam opinie uczniów Opinie uczniów nauczycielek: Katarzyny Polak, Marzenny Dąbrowskiej, Magdaleny Grzeszkiewicz- Brzęckiej, Doroty Podolskiej, Bożeny Rakowskiej, Moniki Soroki, Joanna Sułek, Michała Szczepanika, Ewy Szpot. Podsumowanie – pewne zalety i wady zdalnego nauczania w oczach uczniów Wnioski i rady dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie. czytaj więcej...
18.05
2020

Poczucie bezpieczeństwa w zdalnych lekcjach

Wirtualne rozmowy nigdy nie będą tak dobre, jak rozmowy podczas spotkania na żywo. Wartość rozmowy online zależy od tego, jak szybko powstanie środowisko, w którym ludzie czują się wystarczająco komfortowo, aby brać szczery i zaangażowany udział. Czynnikiem kluczowym jest poczucie bezpieczeństwa. Każdy uczestnik rozmowy ocenia, na ile bezpieczne jest wyrażanie własnych opinii i myśli, zadawanie pytań i ryzykowanie popełniania błędów. Ludzie muszą czuć, że nie będą osądzani i oceniani, za to, czym się podzielą. Ponadto, muszą ufać, że prowadzący spotkanie chce pomóc i nie zamierza wywierać presji. Te kilka zdań dotyczyło spotkań online, ale tak samo jest aktualne dla lekcji online z uczniami. W sytuacji lekcji rzeczywistych w klasie szkolnej zdarza się, że bezpieczeństwo nie jest zachowane. Uczniowie boją się oceny, osądzenia przez nauczyciela i przez innych uczniów. Jeśli taka atmosfera zostanie przeniesiona na grunt lekcji online, to te lekcje będą stracone. Po pierwsze – w czasie kryzysu i niepewności, kiedy ludzie doświadczają wysokiego poziomu strachu i wątpliwości, jeszcze trudniej jest zaufać i czuć się bezpiecznie. Po drugie – bardzo łatwo jest wycofać się z aktywnego uczestniczenia w lekcji online, znacznie łatwiej niż w rzeczywistej lekcji. Nauczyciel może nawet nie zauważyć, że niektórzy uczniowie zajmują się czymś innym lub tylko markują uczestnictwo w lekcji. Dlatego tak ważne jest stworzenie przez nauczyciela atmosfery bezpieczeństwa, która umożliwia uczniom uczestnictwo i korzystanie z lekcji online. Na poczucie bezpieczeństwa i komfortu wpływają też warunki zewnętrzne, na które nauczyciel też może mieć wpływ. Warto zadbać o to, co prezentujemy uczniom na ekranie, oświetlenie, kolory, estetyka wnętrza itp. Oto pięć rad dla nauczycieli. czytaj więcej...
17.05
2020

Oszukiwanie podczas egzaminów

Od 11 do 22 maja miały się odbywać egzaminy na uczelnie w USA. Okazało się, że niektórzy ze zdających oszukiwali poprzez  - nakłanianie kogoś innego do pisania testu oraz dzielenie się treścią egzaminu z innymi osobami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Powstało pytanie, czy i jak zapewnić uczciwość na egzaminie, gdy zdający go  przystępują do testów z własnych komputerów domowych. Artykuł na ten temat, choć bez odpowiedzi na to pytania: https://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2020/05/worries_persists_as_ap_registrations_are_cancelled_for_students_caught_planning_to_cheat.html?cmp=eml-enl-tl-news2&M=59575463&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378 Myślę, że problem może dotyczyć również Polski, o ile egzaminy będą przeprowadzane online. czytaj więcej...
14.05
2020

5 pułapek, w które może wpaść zdalne nauczanie

Jest wiele optymistycznych teorii na temat tego, że  okres nauczania zdalnego zmieni szkołę. Zwraca się uwagę np. na: wykorzystanie wysokiej jakości zasobów edukacyjnych online lub na zmianę w oczekiwaniach uczniów. Co jeśli zaprzepaścimy tę szansę? A może tak się stać, jeśli wrócimy do dawnych metod lub podczas zdalnego nauczania będziemy stosować tylko stare metody. Przekonaliśmy się, że nie jest możliwe proste przeniesienie nauczania z klasy szkolonej do wirtualnej rzeczywistości. Rebbecca Winthrop w swoim artykule przedstawia 5 pułapek związanych ze zdalnym nauczaniem. czytaj więcej...
09.05
2020

Doświadczenie nauki online w oczach uczniów

Znalazłam artykuł przedstawiający opinię uczniów z jednej ze szkół w USA na temat nauki zdalnej. Zaskoczyło mnie, że tak mało jest tego typu artykułów. Dlaczego nie pytamy najbardziej zainteresowanych osób i największych specjalistów od własnego ucznia się: „Jak chcesz być uczony? Co ci przeszkadza, a co odpowiada w nauczaniu zdalnym?” Wydaje mi się, że warto zapytać i wziąć ich odpowiedzi pod uwagę. Jeśli uda mi się zdobyć wypowiedzi polskich uczniów, to je przedstawię, a na razie, kilka opinii uczniów z USA: Diego, Aaliyah, Jesusisis, Kimberly i Mai Te z Luther Burbank High School. czytaj więcej...
09.05
2020

Szansa.

Nieoczekiwane przejście na nauczanie zdalne stworzyło i ciągle stwarza nam wiele problemów i na pewno nie zastępuje efektywnie rzeczywistego nauczania. Widzimy, że nie da się przenieść w pełni rzeczywistego nauczania wprost na zdalną domenę i że to się nie zawsze sprawdza . Jednak cały czas uczymy się, jak nauczać w nowych warunkach i nabieramy doświadczenia. Kiedy pandemia minie, wrócimy do szkół i do nauczania  w klasie szkolonej. Czy zdobyte doświadczenia z nauczania zdalnego dadzą się wykorzystać do lepszego nauczania w szkole? Jakie szanse stawia przed nami doświadczenie zdalnego nauczania? 21 szans na lepsze nauczanie po powrocie do „rzeczywistej szkoły”. Opiszemy je w sześciu częściach: Szansa na poprawę procesu uczenia się ucznia Szansa na lepiej zaplanowane lekcje Szansa na ocenianie pomagające uczniom się uczyć Szansa na współpracę nauczycieli i na zwiększenie udziału rodziców Szansa na wartościowe lekcje, pomoc uczniom w uczeniu się i poprawę relacji Szansa na mądry i sprawdzony TIK czytaj więcej...
08.05
2020

Ocenianie w uczeniu się na odległość

Ocenianie to część procesu nauczania, która  potrzebne jest uczniowi. Wychodząc z tego założenia, korzystając i inspirując się artykułem Andrew Miller na portalu Edutopia, przedstawiam kilka wskazówek dla nauczycieli. Przestań oceniać wszystko Oceniaj projekty uczniowskie Polecaj uczniom tłumaczenie własnego toku rozumowania Uwaga na technologię Podsumowania Pokaż uczniom wzorcową pracę Najpierw kształtująco, a na koniec sumująco czytaj więcej...