Oś Świata/Moja oś świata
11.07
2020

Powrót do szkół w Australii, Danii i Tajwanie

Krótki opis, jak zrobiły to szkoły w państwach wskazanych w tytule. czytaj więcej...
07.07
2020

Planowanie przed wrześniem 2020

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne nie dorówna nauczaniu rzeczywistemu. Jednak możliwe, że będziemy musieli na nie częściowo przejść, a może nawet tylko takie kontynuować. Cały świat zastanawia się, jak to zrobić najmniejszymi kosztami. Są wakacje, ale problemy już teraz trzeba rozwiązywać i przede wszystkim PLANOWAĆ. Wariant całkowitego powrotu do szkół od września 2020 roku nie jest możliwy, gdyż pandemia może powrócić, ta albo inna. Trzeba przygotować różne warianty. Planować powinny władze oświatowe i szkoły, które będą musiały te plany realizować. Czym powinniśmy się zająć? 15 obszarów do zaplanowania: zmiana programów nauczania; zapewnienie wsparcia nauczycielom, ocenianie i monitorowanie procesu uczenia się; nauczanie synchroniczne; wsparcie technologiczne; usprawnienie zdalnego procesu wychowawczego; uwzględnienie zagrożenia od strony internetu; włączenie w nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach, zapewnienie uczniom indywidualnych konsultacji; udział rodziców; wspólna platforma szkoleniowa dla szkoły; uwzględnienie sytuacji nauczycieli; współpraca nauczycieli; nauka praktyczna i kondycja fizyczna i dostosowanie przepisów. czytaj więcej...
04.07
2020

Powrót do szkół?

Nauczyciele tęsknią do powrotu do szkół, ale mają wiele pytań pozostających bez odpowiedzi. Oprócz pytań dotyczących merytoryki nauczania pojawiają się też pytania organizacyjne. czytaj więcej...
25.06
2020

Co nas w edukacji czeka jesienią?

Na jakie nauczanie zdecydujemy się od jesieni? Czy będzie to powrót do nauczania na forum klasy w szkole, czy zostaniemy przy zdalnym, czy będziemy łączyć? Zacznijmy o tym mówić, bo wakacje szybko miną i możemy nie zdążyć opracować dobrych rozwiązań. Pierwszą część wpisu poświęcę czterem mitom dotyczącym zdalnej edukacji: Można tak zrobić, że wszyscy chętni uczniowie brali udział w zdalnym nauczaniu. Istnieje jedna skuteczna metoda nauczania zdalnego. Uczniowie uczą się podczas zdalnego nauczania. Na jesieni można będzie zacząć naukę zgodnie z programem nauczania.  W drugiej zajmę się problemami związanymi z nauczaniem hybrydowym: Potrzeba większej liczby nauczycieli Potrzeba większej liczby sal lekcyjnych Groźba większej zachorowalność nauczycieli Utrzymania izolacji pomiędzy uczniami Realizacja podstawy programowej Organizacji lekcji zdalnych Dostęp uczniów do nauczania online Planowanie tak lekcji zdalnych, aby uczniowie chcieli w nich uczestniczyć Praca z rodzicami Potrzeba konsultacji dla uczniów Odejście od systemu egzaminacyjnego Nauczanie przedmiotów zawodowych Nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach czytaj więcej...
22.06
2020

Bezpieczne ocenianie kształtujące Bardzo trudno jest czegokolwiek się nauczyć, gdy myślimy, że coś nam zagraża i się boimy. Ocenianie kształtujące stwarza warunki, w których uczniowie mogą się czuć bezpiecznie. Sprzyjające środowisko jest tworzone poprzez budowanie zaufania i szacunku między nauczycielem a uczniami Uczeń jest poinformowany, co go czeka, a często ma wpływ na określanie celów i kryteriów. Uczeń nie boi się otrzymania negatywnego stopnia. W czasie procesu uczenia się, zamiast stopni otrzymuje informację zwrotną. Cele uczenia się stanowią wyzwanie możliwe do zrealizowania dla ucznia. Nauczyciel monitoruje prace uczniów i dostosowuje metody nauczania do potrzeb uczniów. Uczeń jest doceniany (na postawie wiarygodnych dowodów) za to co zrobił dobrze. Uczeń może poprawić swoją pracę, według przekazanych mu w informacji zwrotnej wskazówek. Uczniowie mogą wykonywać prace zespołowo i uczyć się od siebie wzajemnie. Proces nauczania oparty jest na samodzielności i odpowiedzialności uczniów. czytaj więcej...
17.06
2020

Dlaczego muszę się tego uczyć?

Oczywiste jest, że uczniowie bardziej się angażują w naukę, gdy czują, że to, czego się uczą, jest ważne, interesujące i przydatne. Przeprowadzono wiele badań, z których takie wnioski można wyciągnąć. Pytanie tytułowe jest często zadawane podczas lekcji, ale przeważnie jest ignorowane przez nauczyciela, bo napięty program nauczania nie pozwala mu na zagłębianie się w temat. Jeśli jednak odpowiedź na takie pytanie motywuje do uczenia się, to warto się nad nimi zatrzymać. Kilka wskazówek, jak można wykorzystać to pytanie w procesie nauczania. czytaj więcej...
15.06
2020

Scenariusz lekcji i film edukacyjny, który oswaja z niepełnosprawnością.

Ten wpis jest zaproszeniem do skorzystania ze scenariusza lekcji dla szkoły podstawowej na temat niepełnosprawności. Scenariusz opracowała Fundacja PODAJ DALEJ. Mam nadzieję, że Wam się przyda. czytaj więcej...
14.06
2020

Dramatyczne żniwo rosnącej nierówności

W tym wpisie: O nierówności, która wychodzi na jaw w edukacji zdalnej i o problemie, z którym spotkamy się we wrześniu 2020 roku. Na koniec propozycja pomocy w poradzeniu sobie z tym problemem – Skrzyneczka Mistrzów czytaj więcej...
10.06
2020

Rób mniej, aby uczniowie mogli robić więcej

Artykuł zamieszczony w ostatnim wydaniu Sygnałów (magazyn dla nauczycieli), nr 6 czerwiec-lipiec 2020. Artykuł został napisany wraz z nauczycielkami i nauczycielem: Jolantą Podsiadły, Jolantą Łosowskiej, Michałem Szczepanikiem, Dorotą Kujawą-Wenke, Urszulą Lach, Magdalena Niedzielą, Katarzyną Mąką, Edytą Wąsik, Beatą Mintą i Barbarą Jaworowicz. Artykuł długi, ale pełen interesujących przykładów. czytaj więcej...
08.06
2020

Matura 2020

Zapytała mnie moja córka, która jest już dawno po maturze i pracuje teraz zagranicą: Czy to prawda, że matury w Polsce się teraz odbywają, czy nie było na ten temat dyskusji? Jej pytanie skierowało mnie do myślenia nad odpowiedziami na inne trzy pytania: Kto wie, na ile przeprowadzanie matur w obecnych warunkach, jest to bezpieczne? Dlaczego matury, muszą być? Co by było, gdyby matury nie było? Dlaczego nie skorzystamy z okazji, aby się jej pozbyć? czytaj więcej...