Oś Świata/OK zeszyt

Rozdział 22. Podsumowanie podsumowania (rozdział ostatni)

08.08
2016

Pokusiłam się, aby zebrać nadesłane podsumowania w jeden dokument. Oczywiście nie jest to badanie naukowe. Po pierwsze tylko część z Was przesłała podsumowania, może przesłali tylko ci, którym zdecydowanie najlepiej szło? Po drugie każda Okejka zwróciła uwagę na to, co uważała za stosowne. Nie odpowiadaliście na konkretne pytania, każdy  mógł podsumować pracę z OK zeszytem, jak chciał. Nie są to na pewno badania ilościowe. Zliczanie,  ile razy została wspomniana dana korzyść z pracy z OK zeszytem, nie ma więc sensu. Można byłoby powiedzieć, że ma to podsumowanie coś z badań jakościowych, ale też z powodu przypadkowego doboru danych trudno cokolwiek uogólniać. Najbliżej jesteśmy w tym podsumowaniu podsumowania do tak zwanych badań etnograficznych.

Po tym wstępie mogę nazwać ten rozdział: etnograficzne badania wynikające z przesłanych podsumowań niektórych Okejek.

Może Wam się ten materiał przyda, jako potwierdzenie Waszych doświadczeń lub wskazanie zupełnie innych wniosków niż Wasze.

Zadowolenie uczniów objawiające się chęcią pracy z OK zeszytem w następnym roku. Na ten aspekt zwracają uwagę prawie wszystkie Okejki i to niezależnie od poziomu szkoły i przedmiotu na którym był prowadzony OK zeszyt. Do chęci pracy z OK zeszytem dołączają się inni uczniowie, którzy do tej pory nie pracowali tą metodą.

 

Pytani uczniowie widzą korzyści płynące z korzystania z OK zeszytu. Przede wszystkim podkreślają, że pomaga im on się uczyć.  Doceniają znajomości przez nich celów i kryteriów, umiejętności dokonania samooceny i możliwość otrzymywania oceny koleżeńskiej od rówieśnika.Bardzo doceniają możliwość tworzenia samodzielnego swojego OK zeszytu i twórczego podejścia do jego organizacji.

 

Uczniowie doceniali:

Pomoc w uczeniu się

 • pomoc w uczeniu się,
 • uwidocznienie postępów w nauce (uczniowie widzą własny postęp w nauce),
 • rolę zapisywania własnej refleksji,
 • ułatwienie w przygotowaniu się do sprawdzianu,
 • miejsce na znalezienie informacji („wiem, że znajdę w nim zawsze odpowiedź na moje pytania”),
 • lekcje są bardziej ciekawe (uczniowie lepiej pamiętają treść lekcji i stosowane metody),
 • pomoc przy powtórkach i przygotowaniu się do sprawdzianów („Wiem nad czym mam pracować, dzięki refleksjom mogę ocenić, co już potrafię, a nad czym mam jeszcze pracować”),
 • szybkość wyszukiwania potrzebnych informacji,
 • możliwość nadrabiania lekcji w razie nieobecności,
 • jest łatwiej.

Cele i kryteria

 • wiedzę na temat celów i kryteriów („Cele pomagają im się uczyć”),

Samoocena i ocena koleżeńska

 • możliwość dokonywania samooceny („Wiem co umiem”) i oceny koleżeńskiej („Znam opinię rówieśnika”)

Organizacyjne i samodzielność

 • postrzeganie zeszytu jako dobrego pomysłu („OK zeszyt to świetny wynalazek”),
 • możliwość projektowania samodzielnego OK zeszytu (możliwość wklejanie, rysowania, malowania i używania wielu kolorów),
 • możliwość własnej pracy w prowadzeniu swojego zeszytu,
 • traktowanie OK zeszytu jako czegoś wyjątkowego i ważnego („Często do niego zaglądam, przypominam sobie co było”),
 • dumę ze starannie prowadzonych zeszytów, które motywowały do nauki,
 • inni uczniowie w innych szkołach też prowadzą takie zeszyty – projekt ogólnopolski,
 • inne prowadzenie zeszytu niż dotychczas (możliwość samodzielnego prowadzenia zeszytu).

 

Nauczyciele zauważają, że uczniowie więcej się nauczyli i często wyniki nauczania też poprawiły się. Doceniają zmiany w postawach uczniowskich, uczniowie są bardziej – zaangażowani, samodzielni, odpowiedzialni, znają cele i kryteria i to pomaga im świadomie się uczyć. Stają się bardziej refleksyjni, potrafią dokonać podsumowania, samooceny i oceny koleżeńskiej. Kształcą umiejętność dokonywania samodzielnych refleksyjnych notatek, również w postaci map myślowych.

 

 

Nauczyciel o uczniowskich korzyściach:

Wyniki nauczania

 • Zwiększenie osiągnięć uczniów – odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności
 • Poprawiły się wyniki nauczania.
 • Brak ocen niedostatecznych na koniec roku
 • Uczniowie nauczyli się więcej, inaczej patrzą na to czego się uczą.
 • Uczniowie chętniej poprawiają swoją pracę.
 • Duża poprawa u moich uczniów Stali się bardziej otwarci na nowości, ich zeszyty są spersonalizowane).
 • Uczniowie nauczyli się o wiele więcej, ponieważ szukali nowych zadań, nowych rozwiązań, ciekawostek.

Cele i kryteria

 • Uczniowie są czujni, wiedzą czego chcą i chcą wiedzieć co będzie, co ich czeka na zajęciach, wręcz domagają się tego.
 • Dzięki celom lekcji uczniowie widzą, czego się uczą.
 • Uczniowie znają cele zajęć, zastanawiają się nad odpowiedzią na pytania kluczowe, a przede wszystkim znają kryteria sukcesu, wiedzą co jest ważne, na co musza zwrócić uwagę czego będę od nich wymagała.
  • Aktywni uczniowie, świadomi dlaczego przychodzą na lekcje.
  • Umiejętność tworzenia przez uczniów własnych celów lekcji.

Informacja zwrotna

 • Uczniowie nauczyli się reagować na informację zwrotną. Widzą, co zrobili dobrze, a na co zwrócić jeszcze uwagę.
 • Uczniowie nie uczą się dla ocen cyfrowych (których nie mają) tylko aby poznać, zrozumieć, wiedzieć.
  • Uczniowie nie boją się zabierać głosu podczas lekcji (brak krytyki, ocena w postaci informacji zwrotnej).

Zaangażowanie

 • Większe zaangażowanie uczniów podczas lekcji.
 • Uczniowie z przyjemnością uczą się mając dokładnie określone cele i kierunki działania.

Refleksja ucznia

 • Rozpoczęcie pracy z samodzielnym robieniem notatek.
 • Uczniowie stosują ocenę koleżeńską i samoocenę – refleksję nad samym sobą.
 • Mapy myśli, jako uporządkowanie wiedzy w danym temacie.
 • Samodzielne tworzenie notatek przez uczniów, powiązanych z kryteriami i zachęcających do uczenia się.
 • Notatki uczniów osobiste.

Samodzielność i odpowiedzialność

 • Uczniowie zachęceni do samodzielności i pomysłowości.
 • Zwiększenie odpowiedzialności uczniów za własną naukę.
 • Większa gotowość uczniów do pracy indywidulanej i zespołowej.
 • Zwiększenie świadomości i samodzielności uczniów w uczeniu się.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotem – polubienie przedmiotu.
  • Wzrost u uczniów wiary w siebie.
  • Uczniowie wzięli odpowiedzialności za własną naukę, cechuje ich większa aktywność na zajęciach oraz świadomość tego co potrafią, z czym sobie radzą, a także jak powinni pracować, aby osiągać sukcesy w uczeniu się.

Samoocena i ocena koleżeńska

 • Kształcenie umiejętności oceny koleżeńskiej
 • Kształcenie umiejętności samooceny

 

Nauczyciele zauważają, że dzięki pracy z OK zeszytem doskonalił się ich warsztat pracy. Lekcje stały się bardziej przemyślane, lepiej zorganizowane i ciekawsze dla uczniów. Praca dydaktyczna przynosi nauczycielom więcej satysfakcji.

 

Nauczyciel o sobie:

Praca z uczniami

 • Systematyczne podawania celów i kryteriów sukcesu uczniom i wspólne ustalanie z uczniami celów i kryteriów.
 • Możliwość szybkiego reagowania na trudności ucznia i udzielanie szybkiej pomocy.
 • Możliwości monitorowania przebiegu zdobywania przez ucznia umiejętności.
 • Nauczyciel jest postrzegany przez uczniów jako pomocnik, a nie kontroler.
 • Niektóre dzieci poprawiły swoje stopnie z przedmiotu.

 

Praca nad warsztatem pracy

 • OK zeszyt zmuszał  mnie do ujednolicenia procesu lekcyjnego i dyscyplinował do dokładnego planowania każdej lekcji i twórczego podejścia do lekcji.
 • Świadoma poprawa warsztatu pracy nauczyciela.
 • Budowanie atmosfery uczenia się i podjęcie decyzji o rezygnacji z rywalizacji w postaci ocen, stopni.
 • Zeszyt pomógł wprowadzić system pracy z ocenianiem kształtującym.
 • OK zeszyt pozwolił mi uporządkować lekcje.
 • Ja jako nauczyciel: „Staję się bardziej refleksyjnym nauczycielem. Wszystko co robię
  z dziećmi na zajęciach, jest przemyślane, zaplanowane. Dokładne planowanie nie pozwala na marnowanie ani jednej minuty na zajęciach, trzyma mnie w ryzach, nie pozwala na gadulstwo czy odbieganie od tematu”.
 • Lekcje przemyślane od początku do końca.
 • Duma z samej siebie i moich uczniów.

 

Nauczyciele uważają, że dzięki OK zeszytowi zmieniają się ich kontakty z rodzicami. Komunikacja się poprawia, a rodzice są zadowoleni, że wiedzą, jak mogą dzieciom pomoc.

 

O rodzicach:

 • Docenienie pracy z OK zeszytem ze strony rodziców.
 • OK zeszyt łącznikiem z rodzicami.
 • „Lepiej pracuje mi się z rodzicami. Rozrastają się ciekawostki wyszukane z rodzicami, rodzice są więc współtwórcami zeszytów swoich pociech. Rodzice wiedzą dokładnie co dziecko potrafi, a w czym można mu pomóc, ponieważ otrzymują dokładną ocenę”.
 • Zachwyt rodziców (czytelnie wskazania – czego uczeń nie umie, a może wyćwiczyć w domu; miejsce na pytania od rodziców, możliwość pomocy dzieciom w nauce).
 • Rodzice są zachwyceni możliwością komunikacji.
 • OK zeszyt ważnym elementem komunikacji na poziomie dziecko-nauczyciel-rodzic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o