Oś Świata/Ocena opisowa

O blogu

Blog ma na celu zbieranie i prezentowanie koncepcji i praktyk oceniania kształtującego w zakresie stosowania oceny opisowej w ocenianiu bieżącym (nowelizacja Ustawy Oświatowej sierpień 2014).

Zapraszamy nauczycieli praktyków do dzielenia się swoimi doświadczeniami w stosowaniu oceniania kształtującego i dawaniu uczniowi pomagającej się uczyć informacji zwrotnej. Prosimy, przysyłajcie do nas opisy swoich doświadczeń i przemyśleń i bądźcie razem z nami autorami tego blogu.

Aby zamieścić wpis na tym blogu, prosimy przesłać tekst na adres: osswiata@ceo.org.pl