Oś Świata/Ocena opisowa
25.06
2015

Ocenianie bieżące, ocena opisowa, nowy stan prawny

Nowe regulacje w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych czytaj więcej...
21.06
2015

Ocenianie pomagające się uczyć w edukacji wczesnoszkolnej; perspektywa nauczycielki

Wiesława Mitulska Stosowanie oceny kształtującej jest pracochłonne, jednak poświęcony czas jest wprost proporcjonalny do efektów, które obserwuję u moich uczniów. czytaj więcej...
28.11
2014

Dlaczego ocena opisowa nie jest oceną pomagającą się uczyć?

Nie każda ocena opisowa daje uczniowi informacje, które pomagają mu się uczyć. Przymiotnik opisowa określa tylko formę oceny – jest to ocena wyrażona słownie poprzez mniej lub bardziej rozbudowany opis. Nie mówi nic o jej funkcji i treści. czytaj więcej...
03.11
2014

Stanowisko koalicji „Dziecko bez stopni”

Instytucje edukacyjne oraz autorytety związane ze szkolnictwem zawiązały koalicję „Dziecko bez stopni”. Jej celem ma być wprowadzenie do polskich szkół oceny pomagającej się uczyć jako podstawowego sposobu oceniania postępów w klasach I–III szkoły podstawowej. Działania koalicji stanowią odpowiedź na projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lipcu tego roku. czytaj więcej...
19.09
2014

List do Ministerstwa Edukacji Narodowej – Ewa Nawrocka

Szanowni Państwo, od 18 lat jestem nauczycielką I etapu edukacji. Poszukiwanie optymalnych sposobów, metod i form wspierania rozwoju (szeroko pojętego) moich uczniów jest główną dewizą w mojej pracy. Z uwagi na możliwość wprowadzenia do edukacji wczesnoszkolnej oceny opisowej, ośmielam się przesłać kilka refleksji o wartości takiego stylu oceniania naszych uczniów. czytaj więcej...
27.08
2014

Tak uczyć, by pomóc w uczeniu się – Maria Lewandowska

W związku z tym, iż od wielu lat pracuję w klasach I – III, dyskusja dotycząca oceny opisowej jest mi szczególnie bliska. czytaj więcej...
09.08
2014

Ocena opisowa – Danuta Sterna (kopia wpisu z blogu Moja oś świata)

Naprawdę bardzo się cieszę, że w projekcie nowej ustawy o ocenianiu uwzględniono możliwość takiego oceniania uczniów, które pomaga im się uczyć. We wczorajszej  Gazecie Prawnej  (28 lipca 2014) Klara Klinger w artykule zatytułowanym – Szkoła bez stopni podała elementy projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Tytuł artykułu  jest oczywiście na wyrost, bo projekt nie proponuje całkowitego pozbycia się stopni (a szkoda). czytaj więcej...
06.08
2014

Co jest w szkole najważniejsze – Mirka Rokicka

Jestem zwykłą nauczycielką, która przeżyła już wiele reform i zmian. Obserwowałam przez wiele lat jak my, nauczyciele, gubimy w gąszczu coraz to nowych rozporządzeń to, co w szkole najważniejsze – uczenie się uczniów. czytaj więcej...
05.08
2014

Ocenianie opisowe ma także pomagać uczniom się uczyć – Jacek Strzemieczny

Ocenianie bieżące w formie oceniania opisowego daje uczniom i nauczycielom szansę na szersze stosowanie w szkole oceniania pomagającego się uczyć. czytaj więcej...