Oś Świata/Głos rodzica

O autorze

Długoletni rodzic, były nauczyciel, wiecznie zainteresowany i zbuntowany obywatel, zawsze człowiek, w znacznym stopniu dziecko. Do szkoły uczęszczam od 48 lat – najpierw jako uczeń, potem jako nauczyciel, teraz jako rodzic.

Fundamentalna zasada: kierować się zasadami szacunku i dialogu.

Trzy dewizy:

  • „Myślenie musi natrafić na opór – na sprzeciw. Myśl, która nie musi przebijać się z największym wysiłkiem, traci spoistość, twardość diamentu, wiotczeje i usycha. Każda myśl, pogląd, teza są podszyte swoim przeciwieństwem.”
  • „Jeżeli pragnie się zrealizować swoje największe ambicje i pokonać najpoważniejsze przeszkody, należy znaleźć i zastosować zasadę albo prawo natury, któremu podlegają pożądane rezultaty.”
  • Słowo miłość to czasownik.

Wiesław Mariański