avataravataravataravataravataravataravataravataravataravatar
Oś Świata/Przymus czy wolność? Nauki ścisłe, program
Zaloguj się
29.05
2015

Memrystor – fizyka liceum

W teorii obwodów elektrycznych powszechnie znane są elementy bierne: rezystor, kondensator i cewka indukcyjna. Rezystancja ($R$), pojemność elektryczna ($C$) i indukcyjność ($L$) określają związki pomiędzy wielkościami: prądu ($I$), napięcia ($U$), ładunku ($Q$) i strumienia magnetycznego ($\Phi$). Dla uproszczenia owe związki można opisać następująco:$$ \begin{align*} U & = RI\\ Q & = CU\\ \Phi & = LI \end{align*}$$ (Bardziej odpowiednie byłyby tu równania różniczkowe, lecz nie są konieczne w najprostszych przypadkach.) Zauważyć można, że pomiędzy czterema wielkościami $I, U, Q, \Phi$ można określić cztery związki i cztery parametry. Brakuje związku pomiędzy strumieniem $\Phi$ a ładunkiem... Doświadczenia z elektrofizyki przeprowadzane od początku XIX wieku nie wskazywały na istnienie elementu biernego, na którym można by wykazać związek pomiędzy strumieniem magnetycznym a zgromadzonym w nim ładunkiem. Aż dziwne, że dopiero w 1971 roku zwrócono uwagę na możliwość istnienia "czwartego elementu" biernego... I rzeczywiście udało się go skonstruować, ale dopiero w 2007 roku: http://inst.eecs.berkeley.edu/~ee129/sp09/handouts/TheMissingMemristorFound.pdf
23.05
2015

Dyskusja o założeniach

Oczekujemy tekstów i dyskusji w ramach zakreślonych w tekstach: Co i po co?; Postulaty i założenia programu. Komentarze tu umieszczone mogą i powinny dotyczyć właśnie tych tekstów i mogą np. wykazywać konieczność wyposażania dzieci w umiejętność sprawnego obliczania procentów lub przygotowania ich do zdawania egzaminów w ramach obowiązej podstawy programowej nauczania. Chcemy tych wątków unikać pod wpisami prezentującymi propozycje programowe.
23.05
2015

Masa, energia, informacja… (fizyka w liceum)

Wiemy, że masa może zamienić się w energię. Takie zjawisko zachodzi w gwiazdach i w wybuchu bomby termojądrowej. O tym ile energii można otrzymać z anihilacji masy mówi nam słynny wzór Einsteina: $E = mc^2$. Z jednego grama materii otrzymamy $10^{23}\,\rm J$ energii. czytaj więcej...